Home

Vedaskriftene hinduismen

Vedaene er en av de eldste indiske tekstene vi kjenner. De utgjør en vesentlig del av grunnlaget for hinduismen, og gjenspeiler tro og fortellinger fra vedisk mytologi.På Sanskrit betyr ordet Veda «viten» eller «kunnskap», og ordet er beslektet med ordet visdom.. Selv om lite av dagens levende hinduisme finnes uttrykt i vedaene, og få av de gudene som nevnes i nyere hinduisme er nevnt. Hinduismen har et meget stort antall tekster som regnes som hellig. Tekstene blir delt inn i to hovedtyper: shruti, det som er hørt og smriti, det som er husket.Det som skiller disse to gruppene er at shruti er åpenbart til hellige menn for lenge siden, mens Smriti er skrevet av mennesker Hinduisme Innenfor hinduismen finnes det mange hellige skrifter. De eldste tekstene kalles for vedaskriftene. Man tror at Brahman overleverte vedaene til menneskene. Hinduisme En annen hellig hinduistisk tekst er Mahabharata. Dette er en fortelling som består av 100 000 vers. Hinduisme Hindusamfunnet er fra gammelt inndelt i fire kaster. Prestene I hinduismen er menneskelivet i stor grad ritualisert. Dette gjenspeiles ved at livet deles i fire stadier, Her kan vanlige borgere over kortere eller lengre tid trekke seg tilbake og leve et liv viet til bønn og studier i vedaskriftene og upanishadene. Hellige menn, sadhuer, knyttet til de ulike ashramene, fungerer da som gode veiledere •Eldste: Vedaskriftene -1500 fvt. VEDA betyr «viten, kunnskap» •Handler om ritualer, prestenes oppgaver •Nyeste del av Veda: UPANISHADENE -filosofiske diskusjoner •Skrevet på det hellige språket SANSKRIT •MAHABHRATA -spennende fortellinger. Diktet BHAGAVADGITA (Gita). Om guden Krishna og krigeren Arjuna

Som sagt så ble ikke hinduismen grunnlagt på 123 av en grunnlegger, men over mange hundre år med tradisjoner, skikker, fortellinger og lignede. Man kan allikevel si at religionen ble stiftet mellom år 1500-1000 før Kristus. Vedaskriftene som er de hinduenes eldste skrifter ble på denne tiden skrevet Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.. Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (सनातन धर्म) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion.Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et. Sanskrit, språk som i videste forstand omfatter både det eldste stadium av indoariske språk, vedisk, og en senere dialekt som grammatikeren Panini la til grunn for sin språkbeskrivelse. Denne dialekten, som ofte kalles klassisk sanskrit, fungerer fremdeles som kulturspråk i India og deler av det sørøstlige Asia. I den indiske grunnloven har sanskrit plass blant litteraturspråkene

Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme Forfatter: Emilie Carlsen Historie og utbredelse: Buddhismen: Buddhismen oppstod i India for omtrent 2500 år siden. Siddharta Gautama regnes som grunnleggeren av buddhismen og den aller første buddhaen. Ordet «Buddha» betyr «den oppvåknede», altså den som oppnår Nirvana. Siddharta Gautama var prins og levde et velstående liv, helt til han. I Hinduismen ser vi dette i Brahman eller verdenssjelen. Det er en filosofisk retning der hovedessensen kan oppsummeres slik: «Helheten er mer enn summen av dens deler.» Tanken er at egenskapene til et gitt system Vedaskriftene (eller Vedaene) Hinduismens eldste skrifter Hinduisme er en fellesbetegnelse for mange religiøse retninger, men noen grunnleggende trekk går igjen i dem alle. Hinduismen lærer at verden blir skapt, opprettholdt og ødelagt av guder, at livet går i en syklus - og at menneskets sjel er fanget i kroppen

I tempelet - hinduismen. I synagogen - jødedommen. I tempelet - buddhismen. I moskeen - islam. Humanistisk arkitektur- livssynshumanismen. Til høytlesing. Kristendommen: Historien om Jesu fødsel. Hinduismen: Fortellingen om Rama og Sita. Jødedommen: Historien om makkabeerne Hinduismen har mange forskjellige tekster. De eldste ble skrevet ned for ca.3000 år siden og kalles vedaskriftene. Vedaskriftene blir brukt når hinduene tilber gudene, og forteller viktige oppgaver til prester

Leveregler i hinduismen Mål Kunnskapsløftet etter 4. trinn mål for opplæringen er at leven skal kunne samtale om hinduismen og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, puja, matregler og høytider Hinduismens hellige tekster Vedaskriftene er eldst Hinduismen har mange hellige tekster. De eldste ble skrevet ned for ca. 3000 år siden og kalles vedaskriftene. Veda kommer fra et ord som betyr. I hinduismen er det flere millioner guder, men egentlig er alle bare uttrykk for Brahman, verdenssjelen. Nesten 70% av alle hinduer tilber Vishnu, og han er kjent som Guden som passer på verden. Han har fire armer som symboliserer de fire himmelretningene, og huden er blå som himmelens og havets uendelighet

Vedaene - Wikipedi

I hinduismen har også gudene et sexliv. Blant annet kan guden Shiva kan elske gudinnen Parvati gjennom flere tidsaldre Vedaene er eldgamle religiøse skriftsamlingar, ein del av den skriftlege hovudkjernen i hindusimen.Dei inneheld hymne og historier om dei vediske gudane, filosofiske tankar om Gud og universet, og skildrar dessutan ei rekke ritual som skal utførast av prestar.Vedaene har inspirert mange seinare tradisjonar, som yoga, vedanta, tantra og bhaktirørsl Flere - eldste: Vedaskriftene. Skrevet ned 1500-1000 f.v.t. Ritualer - oppgaver. Upanishadene. Filosofiske diskusjoner. Finnes én gud - Brahman. Skrevet på Sanskrit (hellig språk) Author: Geir Rollefsen Created Date: 08/26/2012 13:51:38 Title: Hinduismen Last modified by: Geir Rollefse Start studying RLE - hinduisme. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Parvati hinduismen. Parvati (sanskrit, 'fjelldatter') eller Uma ('venn, hjelper') er en hinduistisk gudinne som står for den kvinnelige gudskraften, sjakti og er konen til Shiva.Gudinnen blir dyrket i mange former, som den mektige Durga, og inkarnasjoner, som Sati.Hun er kjent under en rekke navn, som Ambika ('mor'), Bhairavi ('fryktelig'), Gauri ('gyllen'), Kali ('svart'), Lalita ('vakker. Made with Padle I følge vedaskriftene i hinduismen har kvinner og menn ulike roller og ansvar i samfunnet. Guder og gudinner er gift på samme måte som menn og kvinner. Gudinnene er like viktig som Gudene. Dette setter hinduismene i en særstilling blant de store verdensreligionene. Blant våre gudinner er Durga, Lakshmi, Sarswati, Tredevi og Mahadevi Hinduisme kan også betraktes som en samling av flere forskjellige religiøse tradisjoner og retninger som finnes i forskjellige deler av India, men som alle går under navnet hinduisme. I de forskjellige hindutradisjonene finnes både polyteister (det finnes mange guder), monoteister (det finnes bare én gud), panteister (Gud er i naturen) og ateister (det finnes ingen gud)

Den rituelle dimensjonen innenfor hinduismen er en viktig del av dens høytider. skrevet ned på sanskrit i de fire vedaskriftene: rig veda, yajur veda, sama veda og atharva veda. Etter tekstene og ritualene var samlet i de fire vedaskriftene, ble stoffet bearbeidet Brahma blir ofte avbildet med en bok og eller 4 armer som kan symbolisere de 4 vedaskriftene. Vishnu: Opprettholderen (ofte blått havet og himmelens farge) Symboliserer det uendelige. Det er dette man prøver å oppnå i hinduismen og det er derfor viktig å lage en balanse mellom disse tre formene for materie

Hinduismens hellige skrifter - Daria

 1. Hinduismen (Guder (Shiva (Seksualitet og fruktbarhet), Vishnu: Hinduismen (Guder (Shiva, Vishnu, Rama, Devi, Krishna), Hellige skrifter, Tro (Dharma, Moksha.
 2. Fortellinger fra hinduismen Hinduistisk mytologi - Wikipedi . Hinduismen presenterer et antall nedtegnelser som handler om kosmogoni (verdens tilblivelse) og flere forklaringer som har blitt gitt om universets opprinnelse. den mest populære forestillingen er den hvor universet er oppstått fra Hiranyagarbha, den gylne livmor
 3. Vedaskriftene er de elste skriftene i hinduismen og er FestivalofColorsUSA Download the song from the video on i kalenderen vi folger i Norge Nesten to milliarder mennesker pa jorda er kristne. Det vil si nesten en tredjedel av jordas befolkning

Video:

Study 20 Hinduismen flashcards from Thale Henriette K. on StudyBlue De senvediske tekstene, som upanishadene, fokuserer mer på det hinsidige, og særlig på hvordan mennesket kan oppnå den endelige frelse. - Det skjer med andre ord en endring fra en opptatthet av det dennesidige til det hinsidige i overgangen fra de eldre skriftene til de yngre Notater til RLE-prøve om hinduismen, buddhismen, jødedommen og kristendommen. Sjanger Sammendrag av pensum De eldste tekstene er vedaene som utgjør et felles trosgrunnlag for alle hinduer. Vedaskriftene består av fire store samlinger av hymne Hinduismen har tre frelsesveier, og Aarti, Anand og Mandeep følger hver sin vei. Frelsen. vedaskriftene. Tekstene inneholdt hymner, forteller og ritualer, og forteller om en. religiøsitet med mange guder og gudinner. Over 3000 guder er nevnt i de fire skriftene

PPT - Hinduisme PowerPoint Presentation - ID:1269177

Religion og etikk - Hinduisme - ritualer og høytider - NDL

Hinduismen og kastesystemet - Daria

Hindunasjonalistene drømmer om et India for hinduer, uten påvirkning fra «fremmede» religioner. Med statsminister Narendra Modi har disse nasjonalistene fått makten i India. (22.6.2015 Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.. Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (सनातन धर्म) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion.Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et Hinduisme; Bildetolkning Bakgrunn - Ved første øyekast kan man enkelt se at dette bilde symboliserer hinduismen. Bildet er av guden Brahma også kalt skaperens gud, altså den guden som skaper verden, sett med hinduistisk syn. Bildet er knyttet til hinduismen nettopp fordi Brahma er en gud som blir tilbedt i større eller mindre grad i hinduismen

PPT - Hinduisme PowerPoint Presentation, free download

vedisk religion gammelindisk religion som var en forløper for hinduismen gammelindisk religion som var en forløper for hinduismen Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 100 Nynorskordbok KRLE - Coggle Diagram: KRLE (Buddhismen (Regler, Viktige personer, Tro, Høytider, Statistikk, Hendelser), Hinduismen (Høytider og tradisjoner, Hellige skrifter. Grunnlaget for hinduismen, og det som skiller alle dens varianter fra nærstående religioner som buddhisme og jainisme, inneholder dels kommentarer til og dels videreutviklinger av de religiøse forestillingene som var utviklet i de eldste vedaskriftene. Ifølge den danske sanskritforskeren Poul Tuxen (1953:. Shiva avatarer. Shiva (sanskrit: śiva, devanagari: शिव, «den milde») er en av de høyeste guddommene i hinduismen.Han regnes ofte som en del av Trimūrti, en guddommelig treenighet hvor Brahmā er skaperen, Vishnu er opprettholderen og Shiva er ødeleggeren. Innenfor shaivismen, som er en av hovedretningene i hinduismen, regnes han som den høyeste guden Shiva er hinduismens viktigste. En av årsakene til at det er vanskelig å definere hinduismen, er at religionen ikke har én grunnlegger, et samlet trossystem, Vedaskriftene. Hinduer ærer vedaene. https://snl.no/Veda (viten) som åpenbarte, hellige verker. Veda er de eldste kjente hellige skriftene i India

Hinduisme - Wikipedi

Til nynorsk. Leveregler. Om Du og jeg 5-7; Om forfatterne; Kontakt oss; Til lærerside Etter fortellinger i Vedaskriftene ble Ram født for rundt 7500 år siden, men de levde i flere tusen år på den tiden, grunnet et sekret fra kjertel i hodet som enda var aktivt i mennesket..og som igjen vil bli aktivisert når vi igjen får vite hvordan.. Når vi igjen lærer å sette pris på vårt og andres Liv på jorda. Han var den første kristne keiseren., Det opprinnelige navnet på Olav den hellige., Keiseren som brukte kristne som underholdning, bl.a. som levende fakler på sine hagefester., Dette blir den norske kirke i dag kalt Brahma er en av de tre store gudene i Hinduismen. Navn, sted og tid av dette maleriet er ukjent. I tillegg til å være verdens skaper, er Brahma også kunnskapens gud som representeres av de fire vedaskriftene og boken som han har i sin venstre hånd. Brahma guden av verdenskapelsen og kunnskap. Lagt inn av Unknown kl. 17:36

sanskrit - Store norske leksiko

De såkalte vedaskriftene står sentralt. Veda betyr kunnskap. Skal vi forstå hva yoga er, må vi kort skissere sentrale tanker i hinduismens. Samsara - den store byrden. Hinduismen i form at yoga og meditasjon fremstår som en av disse Om hinduismen mangler en sentral grunnlegger, har den til gjengjeld svært mange hellige og religiøse skrifter. De såkalte vedaskriftene står sentralt. Veda betyr kunnskap. Skal vi forstå hva yoga er, må vi kort skissere sentrale tanker i hinduismen. Samsara - den store byrde

Forskjeller og likheter mellom Buddhisme og Hinduisme

Hinduismen har tre frelsesveie. Gjerningens vei - gjøre gode eller riktige gjerninger. Innsiktens vei - dyp innsikt i seg selv og tilværelse - meditasjon. Kjærlighetens vei - Krishna gir frelse til de som hengir seg i kjærlighet. Hinduer ikke blir gjennfødt etter døden . Sjelen blir forent med guddommen. Flere forhold virker inn på. Hinduismens hellige tekster Det finnes en mengde religiøse skrifter som har fungert som inspirasjon i utviklingen av hinduismen. Tekstene har blitt til over en periode på cirka 1500 år. Fire tekstgrupper Vedaskriftene Felles for vedaene er at de er hymner eller sangtekster som spesialut.. Hinduisme i korte trekk. Historien. STATISTIKK OG. GEOGRAFI. Nærmere én milliard hinduer på verdensbasis. Ca. 90% lever i India (ca. 90 prosent). Mange hinduer på Sri Lanka, i Bangladesh, Pakistan, Malaysia og Bali, på Trinidad, Mauritius, Fiji, i flere land i Afrika og i England (ca. 400 000) og i USA (ca. 1 million)

Delta Hoveddelen av Wiki Loves Monuments er fotokonkurransen. Fotografier av registrerte kulturminner i Norge må lastes opp til Wikimedia Commons i løpet av september for å delta. Fotografiene kan være tatt når som helst, men bare fotografier som blir lastet opp i september blir vurdert Hinduar er personar som på eitt eller anna vis føler seg som del av hinduismen.Enkelt sagt er det nesten alle frå det indiske subkontinentet og øyar i nærleiken, i tillegg til etterkomarane deira, så lenge dei ikkje reknar seg som del av ein annan religion, som islam, kristendommen, parsismen eller buddhisme Liv og virke. Daniélous mor, Madeleine Clamorgan, tilhørte en gammel normannisk adelsslekt og grunnla en katolsk kongregasjon for lærerinner dedisert til Frans Xavier.Hans far, Charles Daniélou, var derimot antiklerikal og en bretonsk politiker som flere ganger satt i Frankrikes regjering. Etter studier i dans og musikk besøkte Daniélou IndiaIndi Ateisme, avledet fra greske atheos, «uten gud», er en tankeretning hvor man ikke tror på at det finnes noen gud, guder eller høyere makter. Begrepet ateisme spenner fra å ikke tro på en eller flere guder til å ta aktiv avstand fra enhver form for tro på det guddommelige Guru er assosiert med kunnskap. Betydningen av ordet guru er, den som er giveren av kunnskapens lys og den som fjerner mørke av ignoranse. For de som studerer skriftene så er det å påkalle hele Guru Parampara som er ansvarlig for både forfatterskap av skriftene og så vel som bevaring og utbredelse av skriftene. Verse

Brahma er en av de tre store gudene i Hinduismen. Navn, sted og tid av dette maleriet er ukjent. I tillegg til å være verdens skaper, er Brahma også kunnskapens gud som representeres av de fire vedaskriftene og boken som han har i sin venstre hånd. Brahma guden av verdenskapelsen og kunnskap. Lagt inn av Unknown kl Hinduismens grunnskrifter, Vedaskriftene, er sterkt preget av voldsfortellinger, der volden gis guddommelig sanksjon. Men den mest kjente av alle ikkevoldsforkjempere, Hinduisme som identitetsmarkør, der India skal gjøres til en rent hinduistisk stat uten rom for andre religioner,.

KRLE: Viktige begreper innenfor Hinduismen Flashcards

Dobbeltørnen. N est etter passeren o Den mytiske føniksfuglen brant seg selv til aske hvert 500. år, og steg gjenfødt opp av asken. Den blir regnet som et symbol på Lucifer (Satan), og var den opprinnelige ørn i så vel frimurerørnen som det amerikanske segl g vinkelen, er dobbeltørnen det mest kjente frimurersymbol; den er faktisk selve logoen til Scottish-Rite-frimureriet Her kommer en presentasjon om Indi

11 mars er den 70 dagen i året den 71 i skuddår Det er 295 dager igjen av året Navnedag Norge Edvin Tale Sverige Edvin Egon Danmark Thala Historie 1513 - Leo X blir valgt til pave 1700 - Sverige tar i bruk sin egen kalender i et forsøk på å innføre den gregorianske kalenderen Datoen etter svensk kalender er 1 mars 1897 - En meteoride kommer inn i Jordens atmosfære og eksploderer. indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equens Begivenheter Første halvår 29 mars - Den svenske kolonien Nye Sverige blir opprettet på den amerikanske østkysten i det som i dag er Delaware 15 april - Shogunens tropper overvinner de siste opprørerne i Shimabaraopprøret som fant sted i borgen i Hara 11 mai - den franske admiralen d'Estrees lar sin hele flåte grunnstøte i Curaçao og nederlenderne begynner å bosette seg på.

 • Bestem ligning for linje.
 • Detaljer stavlaft.
 • Hornets.
 • Samsung gear fit 2 pro.
 • Bin neu in karlsruhe.
 • Karstadt parkhaus lörrach.
 • Mein gmx login einfach.
 • Adelén tore steen.
 • Widder mann eifersüchtig.
 • Kronenbourg 1664 recipe.
 • Oderland echo seelow.
 • Pullert med stikkontakt.
 • Geo shop bezreg koeln nrw de.
 • Dätwil.
 • Hvorfor jakt.
 • The addams family.
 • Fri frakt dustin home.
 • Kaasbøll 590.
 • Claude monet hage.
 • James brian hellwig.
 • Altibox flytting.
 • Two is a family full movie.
 • Bsp threads table.
 • Usa konflikter.
 • Vold mod mænd statistik.
 • Word referanse.
 • Nikon j2 test.
 • Rav hybrid awd.
 • Sommerfuggel i vinterland bakgrunn.
 • Overvåkningskamera skole.
 • Sjøsanden feriesenter booking.
 • Dagmar navn.
 • Ssb levealder.
 • Nortura totalmarked.
 • Ups leveringstid.
 • Klangfabrik siegburg öffnungszeiten.
 • Xxl fotballsko.
 • Landespolizei schleswig holstein aktuelles.
 • Wohnungen bremen nord.
 • Chicago umland.
 • Shopping beitostølen.