Home

Kunnskapssamfunn wikipedia

Industrisamfunn kan være en benevning på et land, område eller kontinent som er industrialisert, eller på et lokalsamfunn som er bygd opp rundt ei eller flere industriverksomheter.I et slikt samfunn arbeider dei fleste innen industrisektoren.Industrisamfunn kan sees som et overgangsstadium mellom et jordbrukssamfunn og et tjenestesamfunn der tjenesteyting er dominerende Et kunnskapssamfunn må også inkludere disse mener de. Informasjon- og kunnskapssamfunnet = IKT næringene + kunnskapsbaserte næringer. Språk-eksperter og språkforskere vil si defenere begrepet informasjon- og kunnskapssamfunnet gjennom å splitte begrepet opp i 3 del-begreper

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. Krister Sørbø Slik bygger vi kunnskapssamfunnet. Alle er for mer kunnskap i samfunnet, og ingen er i mot. Men det er forskjell på hvordan politikere prioriterer å bygge kunnskapssamfunnet

Industrisamfunn - Wikipedia

UNESCO eller FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (engelsk: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er en organisasjon under De forente nasjoner (FN) med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet, rettssikkerhet og. Kunnskapssamfunnet: Et kunnskapssamfunn er når kunnskap og kreativitet står frem som de viktigste drivkreftene for verdiskaping i samfunnet. Informasjonssamfunnet: Et informasjonssamfunn er når skaping, distribuering og behandling av informasjon er en viktig økonomisk og kulturell aktivitet i samfunnet Informasjonssamfunn er en av flere populære betegnelser på samfunnsutviklingen i vår tid, tydelig beslektet med for eksempel «kunnskapssamfunnet». Begrepet gjenspeiler den vekten samfunnsforskere tillegger informasjonsteknologien, IT, som den dominerende teknologiske utviklingen. Noen presis teoretisk definisjon foreligger ikke selv om begrepet har vært diskutert siden 1950-årene, blant. Mot fremtidens kunnskapssamfunn. Skal Norge være blant verdens ledende kunnskapsnasjoner må Regjeringen løfte universitetene. Nå! Debatt. FOTO: Aas, Erlend Sats på verdensledende breddeuniversiteter, er en av skribentens oppfordringer til den nye kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen (H). Dag Rune Olsen.

NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING. Ansvarlig redaktør: Liv Welde Johansen Nettredaktør: Morten Flateb Et moderne velferds- og kunnskapssamfunn ser gjerne på barn som en viktig ressurs for landet. Det er en allmenn oppfatning i Norge at en god barndom er med på å danne grunnlaget for det mennesket vi skal bli senere i livet. Derfor prøver samfunnet å legge til rette for at barn og unge skal få en variert og god oppvekst Er vi et kunnskapssamfunn? Vi liker å tro at vi vet mye mer enn vi gjorde før. Men vi kommer til å lære mye mer fremover. Reddikdip: Hvem tjener på å si at den er sunn? Foto: Mat og helse mens dagens barn og unge vokser opp med å «google» eller søke på wikipedia Wikipedia har vist hvordan kunnskapsdeling kan fungere i praksis og wiki-prosjektene gir utallige delingsmuligheter for oss alle. Som fundament for dette ligger Creative Commons -lisensene. Wikimedia Norge ønsker at også lovgivningen i Norge skal tilpasse seg et mest mulig fritt kunnskapssamfunn kunnskapssamfunn. Portal / kunnskap. Portal / kunnskap. Imot kunnskapsamfunnet. RØYST: Kva slags ting er eigentleg kunnskap? Baksiden / KOMMENTAR / baksiden. Baksiden / KOMMENTAR / baksiden. Sofarevolusjon. Vekk med lår og pupp på tv, og la oss få en ny opplysningstid gjennom fjernsynet, skriver Ilham Hassan

Informasjon - og kunnskapssamfunn

Emnet tar utgangspunkt i hvordan et stadig mer globalisert kunnskapssamfunn endrer vilkårene for kunnskapsorganisering og læring i profesjoner. I tillegg gir emnet en oversikt over hovedperspektiver og metoder innen kompetanseutvikling og arbeidslivspedagogikk på individ- og gruppenivå. Innhold i emnet omfatter Wikipedia har vist hvordan kunnskapsdeling kan fungere i praksis og wiki-prosjektene gir utallige delingsmuligheter for oss alle. Som fundament for dette ligger Creative Commons-lisensene. Wikimedia Norge ønsker at også lovgivningen i Norge skal tilpasse seg et mest mulig fritt kunnskapssamfunn. Les mer. #wikinobel 2015 Det andre er at begrepet gjørokrati god beskriver hvordan mange bidrar i et kunnskapssamfunn som f.eks. Wikipedia. Det krever ingen form for formell kompetanse for å bidra til Wikipedia, der det ofte stilles meritokratiske for å bidra til tradisjonelle oppslagsverk som Store Norske og Britannica Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Norsk: ·Kjennskap, viten, det å kunne, vite noe om noe.· En enkelt bit med informasjon Hennes kunnskaper om emnet er utrolig

Wikipedia blir ikke bare beskrevet som en encyklopedi, men også som et kunnskapssamfunn. Bidragsyterne er sjelden alene om å produsere artikler på Wikipedia, ettersom andre brukere kan gå inn på enhver artikkel og foreta endringer enten i innhold eller form Seth Godin parkerer diskusjonen om Wikipedia i skolen: Å forstå og syntetisere informasjonen er viktig. Å finne den er ikke viktig, siden det nå kan automatiseres. Minner egentlig om et leserinnlegg fra en elev i Aftenposten som hadde brukt 15.000 kroner på PC og utstyr og så ikke fikk lov til å bruke det

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) er eit offentleg universitet som opphavleg berre låg i Trondheim, men som frå 1. januar 2016 vart slege saman med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag som eitt universitet med namnet Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU), og såleis fekk campus fleire stader i landet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Wikipedia

 1. Kunnskapssamfunn på 1-2-3. DEBATT: En bærebjelke i kunnskapssamfunnet er derfor at staten skal sørge for at man uavhengig av sosial bakgrunn kan begynne på og gjennomføre høyere utdanning
 2. dre statlige og frittstående høgskoler, blant annet de tidligere så kjente distriktshøgskolene, de pedagogiske høgskolene, de helsefaglige høgskolene, ingeniørhøgskolene, sosialhøgskolene og andre mer spesialiserte yrkesfaglige høgskolene, ble slått sammen til 26 større enheter med.
 3. Narrativet har mange store hol. Det største er at vi er eit kunnskapssamfunn likevel. Verdsbankens kunnskapsindeks har vage kriterium, [1] men det er tydeleg at Noreg oppfyller dei sidan vi er rangert som nr. fem i verda. Andre rike land med ressursbaserte økonomiar hevdar dei er kunnskapssamfunn allereie
 4. Et informasjonssamfunn er et samfunn der opprettelse, distribusjon, bruk, integrasjon og manipulering av informasjon er en betydelig økonomisk, politisk og kulturell aktivitet. De viktigste driverne er digitale informasjons- og kommunikasjonsteknologier, som har resultert i en informasjonseksplosjon og endrer dyptgående alle aspekter ved sosial organisering, inkludert økonomi, utdanning.
 5. gsmåter for å bli forstått. Plinius tar for gitt at overgangen fra industri- til kunnskapssamfunn har en slik grunnleggende karakter. Det er ikke bare de

Den amerikanske foreningen for Geographers ( AAG) er en non-profit vitenskapelig og pedagogisk samfunnet rettet mot å fremme forståelse, studere, og betydningen av geografi og relaterte felt. Hovedkvarteret ligger på 1710 16th St NW, Washington, DC Organisasjonen ble grunnlagt 29. desember 1904 i Philadelphia som Association of American Geographers, med American Society of Professional. Wikipedia. I have sat through my last mandatory how-to-write-a-political-science-paper class! And to celebrate: The Wikipedia Gap. I couldn't have said it better myself. That won't stop me from adding a few of my own comments: In every one of these usually tedious classes, the question of using Wikipedia in term papers has come up fra Wikipedia, den frie encyklopedi, . For annet bruk, se Samfunn (disambiguation)

Slik bygger vi kunnskapssamfunnet - E2

Vi har hørt om Wikipedia, Facebook og Flickr, vi bruker det faktisk, og vi elsker det. I tillegg forstår vi effekten av gratisstrategier, vi har brukt dem i alle år i den analoge verden og kommer til å fortsette i den digitale. Det er ikke vi som ikke har skjønt Internett, det er våre motstandere som ikke har skjønt opphavsretten fra Wikipedia, den frie encyklopedi Den tredobbelte helixmodellen for innovasjon refererer til et sett med interaksjoner mellom akademia ( universitetet ), industri og myndigheter for å fremme økonomisk og sosial utvikling, som beskrevet i begreper som kunnskapsøkonomi og kunnskapssamfunn Det fellesskapet vi lever i og som vi deler med alle andre i Norge kaller vi det norske samfunnet. Samfunnet vårt er kjennetegnet ved at vi deler en felles kultur og et felles språk, samtidig som vi lar oss organisere og styre av et felles sett med institusjoner slik som kommunen og staten. Som reg

UNESCO - Wikipedia

Transformere fremtidens lærende til dagens læring. Grunnlaget for den skole vi kjenner til ble lagt under industrisamfunnet og dagens skolepolitikk er stadig igjen der. Skoledebatten pregets ofte av ting som bruken av karakterer, om disiplin og om skulk men aldri om hvilke ferdigheter som trengs i en virkelighet der all verdens kunnskap bokstavelig talt bare er et museklikk unna Av denne grunn har både forskere og praktikere lenge vært opptatt av hva vi motiveres av, og hvordan, i jobbsammenheng. I dagens kunnskapssamfunn blir de ansatte sett på som en viktigere og viktigere del av organisasjonens ressurser og som en nøkkelressurs for å oppnå konkurransefortrinn. Samtidig ser vi økning i jobbrelaterte helseplager 1 innlegg publisert av gunnarostgaard i løpet av April 2013. Sir Ken Robinson - If you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original Sammendrag. MacIntyre mener at After Virtue fremsetter syv sentrale krav. Det begynner med en allegori som antyder forutsetningen om science-fiction-romanen A Canticle for Leibowitz: en verden der alle vitenskaper er blitt demontert raskt og nesten helt.MacIntyre spør hvordan vitenskapene ville se ut om de ble satt sammen igjen fra restene av vitenskapelig kunnskap som overlevde katastrofen Forfattere og forleggere på internasjonalt toppnivå samlet seg på Litteraturhuset i går. De utviste en fascinerende evne til å fortie ubehagelige spørsmål

Foto: Bundesarchiv / de.wikipedia.org. Krystallnatten - aldri mer? Kjenner vi ikke vår historie, er vi dømt til å gjenta den. Det handler om et høykulturelt og i samtiden godt utviklet kunnskapssamfunn, som sto overfor et totalt sivilisatorisk sammenbrudd Verden er på vei fra industri- til kunnskapssamfunn - og bibliotekene blir med på lasset. Turen går gjennom fjell og dype daler. Utsikten forandrer seg stadig. Av og til passerer vi milepæler. De er ikke viktige i seg selv - for den historiske prosessen er kontinuerlig. Men de markerer at vi har fullført en etapp

Dersom et kunnskapssamfunn (som om det finnes samfunn som ikke er basert på kunnskap) skal fungere, må denne formidlingen prioriteres. Kunnskapssystemene våre må også synliggjøres. De må æres, som man kanskje hadde sagt i et tidligere århundre, vi må vise hverandre at vi tar dem på alvor Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Publisert 1. juni 2009 av Venstr Gjennom det meste av menneskehetens historie har folk levd som jegere og sankere. Det vil si at mennesket ikke dyrket jorden eller hadde husdyr, men levde av jakt, fiske og det de kunne finne i naturen

Hvilket samfunn lever vi i? Forlaget SEÑOR

Video: informasjonssamfunn - Store norske leksiko

Mot fremtidens kunnskapssamfunn - Aftenposte

Kilde: Wikipedia pr. september 2018, tema Document.no. Nordmenn må etter mitt syn ta et kraftig oppgjør med det farlige hatet (jf. terroraksjonene 22. juli 2011), rasismen, innvandrerfiendtlige holdninger, muslimhatet / muslimfiendtlige holdninger, tendensene til en rasekrig og redselen mot terrortrusler Wikipedia og meg - Bibliotekarforbundet . READ. Advent er ventetid. Og det til fulle for oss i. biblioteksektoren i år. Vi venter ikke bare julen. dette året, vi venter også på meldingene. Vi venter. med lengsel og spenning på stortingsmeldingene. om. Venstres prinsipprogram ble vedtatt på Venstres landsmøte 2020 Innhold: 10 liberale prinsipper Venstres historiske og ideologiske tradisjon Venstres samfunnsmål: Frihet, fellesskap, framtid En liberal rettssta Wikipedia avviser separate sidearrangementer - i likhet med alle andre initiativer og prosjekter som arbeider ut fra prinsipper om fritt innhold. Årsaken er at slike vil kunne hindre og være til skade for tredje parter som ønsker å samarbeide Wikipedia og meg - Bibliotekarforbunde

Kunnskapsbanke

Populært for de siste 20 årene eller så for å bygge samarbeidende kunnskapsbaser og encyklopediske nettsteder som Wikipedia, har wikis utviklet seg til sosiale, kunnskapsdelende erfaringer. Nyttere wiki-produkter er fullt integrerte nettbaserte plattformer med andre sosiale teknologier som blogger, diskusjonsfora og nyhetsfeeds Click to read more about Klassereise : et livshistorisk essay by Karin Sveen. LibraryThing is a catag and social networking site for booklover BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter i offentlig og privat sektor Vår forståelse av ledelse som et sosialt samspill i et moderne kunnskapssamfunn stiller krav til en kompetent ledelse med psykologisk kompetanse og forståelse av hva som skaper jobbengasjement. Å gå over til en mer menneskelig forståelse av ledelse er tvingende nødvendig i våre tider, mener Åshild Mongstad, høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen.

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Velferds- og - NDL

Tema: Grunnloven 200 år - Samfunnsviterne 20 å For å henge med i dagens kunnskapssamfunn, blir det mer og mer viktig å tilegne seg ferdigheter til å navigere i informasjonsflyten. Kompetanse er noe mennesker tilegner seg gjennom hele livet og derfor mener vi at den 'livslange læringen' bør ha et godt utgangspunkt Mulig at mange av de som kunne lese på begynnelsen av 1800-tallet i Norden, (ikke bare Skandinavia) etter vår standard i dag, er analfabeter, men når man sammenlikner så bør man vektlegge et synkront perspektiv

Er vi et kunnskapssamfunn? - Natione

Ifølge en artikkel på wikipedia.org er det en nokså betydelig forskjell i intellektuell kapasitet (målt i IQ) mellom ulike verdensdeler og nasjonaliteter.-----Nei, nei og nei. Dette er en artikkel om ei bok som handler om at det er forskjell på IQen til befolkningen. Ingen grunn til å trekke Wikipedia i dårlig lys vere eit leiande kunnskapssamfunn der ulike menneske får like moglegheiter heter det i Statsbudsjettet for 2011.2 Mange elever påpeker at det arbeides for ensformig i dagens skole. Derfor skal vi jobbe mye mer praktisk og variert i fremtidas skole, sa Kristin Halvorsen i et intervju med Dagbladet 4. juni 2011.

Reform 94 {R94} er en reform som sikrer at alle ungdommer som hadde fullført grunnskolen våren 1994 eller senere, hadde rett til en videregående opplæring i 3 år. Reformen bestemte strukturen i videregående utdanning fram til reformen ble avløst av neste store reform, LK06 (Helle, 2006 & no.wikipedia.org, 2012) Personlig læringsnettverk I denne teksten vil jeg kort forklare om PLN, og fordelene og ulempene ved å bruke et slikt personlig læringsnettverk. PLN Et personlig læringsnettverk består av mennesker, eller grupper, som deler kunnskap med hverandre gjennom bruk av ulike medier som blogger, Twitter, Facebook osv., og det er noe man bygger opp over tid

Hva mener de politiske partiene om Wikipedia og åpne

3 innlegg publisert av transactionblog i løpet av October 2013. Grunnlaget for den skole vi kjenner til ble lagt under industrisamfunnet og dagens skolepolitikk er stadig igjen der. Skoledebatten pregets ofte av ting som bruken av karakterer, om disiplin og om skulk men aldri om hvilke ferdigheter som trengs i en virkelighet der all verdens kunnskap bokstavelig talt bare er et museklikk. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet - Wikipedia. NTNUs organisasjonskart 2. Klikk for st. I tillegg har NTNU et bredt tilbud innen naturvitenskap, humaniora og estetiske fag, samfunnsvitenskap og . Campusene (universitetsomr. Etter et overgangs. Etter fusjonen med h. NTNUs styre ansatte ham i oktober 2. Hetland. NTNU ble dannet i 1 Av Sve in Askheim, fagansvarlig hos SNL, patroller hos Wikipedia. Internett er vår største og nærmeste kunnskailde og erstatter for en stor del de tradisjonelle, som bøker og aviser. Denne utviklingen er revolusjonerende og foregår så raskt at den kan være vanskelig å håndtere Wikipedia har heller ikke noen systematisk kvalitetssikrende aktivitet, Regjeringen bidrar til å utvikle Norge som kultur- og kunnskapssamfunn. Det står og faller ikke med statlig drift av Store norske leksikon. Vi sørger for at norskspråklige kilder skapes og bevares

 • Tanzkurse mauthausen.
 • Rabattkode bladkongen.
 • Homosapien wikipedia svenska.
 • Gjennomsnitt prosent excel.
 • Test volvo v60 2018.
 • Resultater gampen 2017.
 • Viagra effekt.
 • Grovt brød i leirgryte.
 • Gilde wienerpølse kalorier.
 • Mine henvisninger.
 • Monatshoroskop fische märz 2018.
 • Melanotan 2 biverkningar.
 • Pely müllbeutel dm.
 • Triceratops mat.
 • Radius 3b.
 • Tryllekunstner oslo.
 • Autotrader.
 • Miele vaskemaskin tar ikke inn vann.
 • Vidar helgesen stortinget.
 • Miramare sunprime.
 • Postmodernisme kunst kjennetegn.
 • Norwegian traditional food.
 • Riving av jordal amfi.
 • Barnes and noble london.
 • Traktor unfall unterlamm.
 • The voice dueller 2017.
 • Hvordan slutte å tenke på noe.
 • Hotel hohenzollern cuxhaven.
 • Eidskog kommune kart.
 • Hvorfor dro vikingene på plyndringstokter.
 • 9mm haarschnitt.
 • Princess of spain.
 • Cascais shopping.
 • Judiska ceremonier.
 • Vad är en fraktur.
 • Hva betyr navnet kristus.
 • Wortie erfahrungen.
 • Ballett poster schwarz weiß.
 • Uni münster master bwl erfahrung.
 • Gta o news.
 • Wellness mit kindern oberösterreich.