Home

Europakommisjonen norge

EU-kommisjonen - Store norske leksiko

 1. EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet (tidligere Ministerrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd. Kommisjonen har som oppgave å forberede saker og stille forslag til Rådet og Parlamentet, men har også en betydelig egen vedtaksmyndighet. Dessuten er det Kommisjonens oppgave å overvåke at all EU-lovgivning.
 2. Europakommisjonens generaldirektorater (DG) har mange kreative navn. Vet du for eksempel hva DG MOVE, DG ECHO eller DG CNECT jobber med? Her er en oversikt som kan hjelpe deg med å finne veien i DG-jungelen
 3. Forholdet mellom Norge og EU. 6 februari, 2015 6 februari, 2015 Sindre. Litt av det jeg ønsker å fokusere på i denne bloggen er ikke bare norsk politikk. Ofte tror jeg vi kan gå i fellen av å kun fokusere på nasjonale saker, og ikke ta i betraktning den globale situasjonen vi befinner oss i
 4. Omsorg, trygd og sosiale tenester. Avlastning og støtte. Butilbo
 5. st 55 prosent i 2030. Det er godt nytt for Norge, og vi hilser det velkommen. Nyhet 9. juli 2020 Skrevet av Anders Bjartnes

Europakommisjonens generaldirektorater - regjeringen

Dette er den nye Europakommisjonen. Den består av 12 kvinner og 15 menn. Det har vært en humpete vei for den nye Europakommisjonen. Kommissærene måtte gjennom tøffe høringer i parlamentet og tre av dem ble stemt ned 20. juli ble den såkalte sommerpakken på energi- og klimafeltet lagt frem av Europakommisjonen. Pakken besto av to lovforslag som regulerer nye klimamål i ikke-kvotepliktig sektor, inkludertforeslåtte mål for Norge, samt en strategi for utsliputt i transportsektoren. EU har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 40% innen 2030 EUs medlemsland har forpliktet seg til å nå målet om 20 prosent fornybar energi i energimiksen innen 2020. Dette målet krever samhandling og god koordinering medlemsstatene i mellom. Europakommisjonens kommunikasjon på fornybar energi av 6. juni 2012 oppfordrer derfor til en mer koordinert europeisk tilnærming til etablering og reform av støtteordninger, samt økt handel med [

Norge har et tett samarbeid med EU gjennom EØS-avtalen. Den ble signert i Porto i 1992 og sikret Norge tilgang til EUs indre marked. Norge var i 2019 EUs åttende største handelspartner. Norge eksporterte da til EU for ca. 2,4 milliarder euro mer enn det landet importerte 1. juli la Europakommisjonen fram den nye agendaen, som fremhever at Europa trenger en kompetanserevolusjon som skal sikre innbyggernes framgang og utvikling under det grønne og det digitale skiftet, og hjelpe til med gjenoppbygging etter koronapandemien Nasjonale SOLVIT-sentre. Hvis du opplever tekniske problemer når du sender inn ditt problem eller spørsmål, kan du kontakte oss.. Belgi Standard Norge har gjort hele dokumentet tilgjengelig for gratis nedlastning. Jeg er produsent og vil sy munnbind for salg, hvordan formidler jeg at munnbindene er produsert i tråd med CWA 17553? De som skal produsere munnbind for salg, må teste at produktet tilfredstiller kravene i CWA 17553 , og dokumentere dette

Norge skal lede arbeidet med å sikre at den globale dugnaden mot covid-19-pandemien blir så effektiv som mulig. Sammen med Sør-Afrika er Norge valgt ut til å lede rådet som skal sikre rettferdig tilgang til vaksiner, medisin og test-utstyr Cloetta Norge AS Forbrukerkontakt Postboks 263 1323 Høvik. OBS: Husk å merke brevet med avsender (ditt navn og adresse) Tilsetningsstoffene godkjennes av Europakommisjonen. I Norge er Mattilsynet ansvarlig for godkjenning av tilsettingsstoffer der alle stoffer som brukes i næringsmidler må være godkjente Ny president: Forholdet mellom EU og Norge kommer fortsatt til å stå sterkt med Ursula von der Leyen i førersettet i Europakommisjonen. Foto: Mathieu Cugnot 21.11.2019, klokken 00:0 Norge trenger en målrettet hydrogenpolitikk Skal Norge utnytte de store hydrogenambisjonene i EU krever det en målrettet politikk. Hverken regjeringens passivitet eller opposisjonens overilte optimisme adresserer de virkelige hindringene Europakommisjonen Bli varslet. Norge trenger en målrettet hydrogenpolitikk Skal Norge utnytte de store hydrogenambisjonene i EU krever det en målrettet politikk. Hverken regjeringens passivitet eller opposisjonens overilte optimisme adresserer de virkelige hindringene. Innlegg. 20.07.2020. Kjetil.

Europakommisjonen

UTENRIKS. EU vil ha felles reiseregler, men det er helt i det blå om Norge vil endre råden Innmelding kan gjøres på trumf.no eller på stasjonen. Du får Trumf-bonus på bensin og diesel på alle Essostasjoner i Norge (både betjente og Express automatstasjoner) når du betaler med et Trumfregistrert bankkort eller benytter et Trumf-kort når du betaler kontant eller med bankkort Fra og med 1.2.2020 er ikke Storbritannia lenger medlem av EU. I kraft av utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia, vil fri arbeidsflyt mellom Storbritannia og medlemsstatene, inkludert for EURES-tjenester, fortsette å eksistere i en overgangsfase som p.t. går til 31.12.2020 Mindre smitte enn i Norge nå Det er flere land som har mindre smitte enn i Norge - og som likevel er merket røde. MINDRE SMITTE - LIKEVEL RØDT: Tyskland er et av landene som har mindre smittetrykk enn Norge akkurat nå, men som fremdeles er merket rødt i norske myndigheters smittekart. I Tyskland er smittetrykket nå på 23,7 per 100.000 siste 14 dager - mens det norske tallet er 28,6 Europakommisjonen ønsker å heve ambisjonsnivået for klimakutt. Jord- og skogbruket skal spille en viktig rolle i å nå de nye målene. Forslag til nye klimaregler skal legges fram neste sommer. Dette er regler som også Norge vil måtte følge

Europakommisjonen Norge

Professor Rob Cornelissen deltok i EØS-forhandlingene med Norge i 1994, og kjenner EU-reglene som NAV mener førte til trygdeskandalen i detalj. Han forstår ikke hvordan disse reglene kan være. EUs nye klimamål bør være 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030, mener Europakommisjonen. Norge må innstille seg på fallende gasseksport og tøffere klimakutt hjemme

Dette vil Europakommisjonen at EU skal bruke penger på

Europakommisjonen - Energi og Klim

Europakommisjonen er EU sitt fremste utøvande organ, og er den einaste institusjonen i EU som kan føre eit lovforslag i pennen. I tillegg har han også enkelte lovgivande funksjonar, som å kontrollere at medlemslanda rettar seg etter dei ulike EU-traktatane Europakommisjonen la 29. januar fram sitt arbeidsprogram for 2020. Green Deal, digitalisering og vern om europeiske kjerneverdier vil som ventet bli høyt prioritert i løpet av det neste året. Programmet, som er denne kommisjonens første, viser hvordan Kommisjonen skal arbeide for å nå målene i Ursula von der Leyen sitt politiske program for perioden 2019-2024. [ I 2018 foreslo Europakommisjonen at vi skal slutte å stille klokka frem og tilbake hvert halvår. Om sommertid. I Norge er det vintertid som er normaltid. Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940-45, 1959-1965 og så hvert år siden 1980. (Kilde: snl.no Artikkel 5 nr. 6 i samarbeidsavtalen fastsetter at Europakommisjonen og Norge ved trussel mot eller kompromittering av sikkerheten ved bakkeanleggenes infrastruktur eller drift omgående skal underrette den annen part om hendelsen og om hvilke tiltak som vurderes iverksatt for å løse situasjonen, og angir at Europakommisjonen kan utpeke et annet betrodd organ som skal fungere som.

Den europeiske unions delegasjon til Norge - Den

Europakommisjonen er det utøvende, saksforberedende og kontrollerende organ. De to forordningene 883/2004 og 987/2009 er vedtatt innenfor rammen av fellesskapsområdet er dermed direkte bindende for alle medlemslandene samt, etter EØS-avtalen, også for Island, Lichtenstein og Norge EUs Green Deal - den grønne given - ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019. I dette notatet presenterer vi strategiens viktigste innhold og forklarer hvorfor den grønne given er viktig for Norge - Norge har i dag tilbudt Det internasjonale valutafondet (IMF) 55 milliarder kroner i lån for å bidra til å stabilisere europeisk og internasjonal økonomi, og dermed også bidra til å trygge norsk økonomi og norske arbeidsplasser, sier statsminister Jens Stoltenberg. Les me

De sentrale EU-institusjonene er Det europeiske råd, Europakommisjonen, Europaparlamentet og EF-domstolen. EØS-avtalen gir ikke Norge stemmerett i EUs besluttende organer, men Norge er representert gjennom EFTA-pilaren. Under EFTA-pilaren er det de to institusjonene ESA (EFTAs overvåkingsorgan) og EFTA-domstolen som er de mest sentrale I forbindelse med lanseringen av European Green Deal forpliktet Europakommisjonen seg til å legge fram en ny europeisk handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen ble lagt fram 10.mars 2020. Handlingsplanen inneholder handlingspunkter som skal fremme en sirkulær økonomi. Mye av arbeidet får betydning for Norge gjennom EØS-avtalen EU-aktører Norge er tilknyttet. C-Roads er samarbeidsorganisasjon for C-ITS-løsninger i Europa. Organisasjonen består av representanter fra europeiske vegmyndigheter, og er støttet fra EU-kommisjonen. Se c-roads.eu. ERTICO er en privat/offentlig organisasjon for ITS

Europakommisjonen la 20. mai frem forslag til ny mat-strategi for de neste årene. - Det er viktig at vi følger med på hva som blir bestemt i Brussel. Det kan få store konsekvenser for Norge, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes EU/EØS-håndboken gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU. Håndboken er i første rekke et verktøy for forvaltningen i arbeidet med EU- og EØS-saker Den 26. mars 2020 godkjente Europakommisjonen salget av YITs asfalterings- og mineralaggregatvirksomheter i Finland, Sverige, Norge og Danmark, til Peab. Godkjennelsen er ubetinget. Transaksjonen ble annonsert 4. juli 2019, og ferdigstilles 1. april 2020. Tilleggsinformasjon

I fjor høst foreslo Europakommisjonen å kutte ut skiftene mellom sommer- og vintertid to ganger i året. Nå vil det tidligst skje i 2021. I Norge er det dessuten aktuelt med en spørreundersøkelse på nett først 22/11/2019 Fra Akershus til Europakommisjonen . Andreas Løhren Front Page, Inkluderende samfunn, Ungdom og Utdanning. Guillaume Jagle har flyttet sin tilværelse med familie i Akershus og jobb på Galleriet i Oslo til Europakommisjonen og EUs hovedstad Brussel.Her jobber han nå som nasjonal ekspert i DG EAC - Departementet i Kommisjonen med ansvar for utdanning, kultur, ungdom og idrett Europakommisjonen Ditt Europa er en EU-portal som skal hjelpe deg som vil flytte, bo, studere, arbeide, handle eller bare reise til andre europeiske land. Her finner du informasjon om grunnleggende rettigheter i samsvar med EU-retten og hvordan disse rettighetene er gjennomført i de enkelte landene EEAS > Norge > Europakommisjonen 2014-2019 (oppdatert 2017) Display a PDF version of this page. Europakommisjonen 2014-2019 (oppdatert 2017) 01/11/2017 - 09:18. Norge #EUBeachCleanup 2019 EUs delegasjon i Norge deltok i dag på EU Beach Cleanup-kampanjen for å fjerne plast og avfall fra strender og hav

EUs Institusjoner - hvem gjør hva? iEurop

Sammen med 17 andre nasjonale plattformer i Europa, har Frivillighet Norge bedt Europakommisjonen om å sikre frivillige organisasjoners sentrale rolle i håndteringen av og gjenoppbyggingen etter koronakrisen. Brevet ble sendt Europakommisjonens president Ursula Von Der Leyen, visepresident Věra Jourová og kommisjonær Didier Reynders 10. april på initiativ fra European Civic Forum Denne interesseutlysningen søker å kartlegge interessen og potensialet for å etablere EDIH'er i Norge. Utlysningen skal støtte den nasjonale prosessen med å lage en liste over potensielle norske EDIH'er til Europakommisjonen (EC). Innovasjon Norge bistår Kommunal- og moderniseringsdepartementet i prosessen

Hva skal Norge leve av når olje- og gassressursene aldri

På 1970-tallet hadde europeiske land ulike regler for når sommertiden begynte og sluttet. For å skape orden innførte EU standardisert sommertid i EU-land, inkludert Norge. Europakommisjonen avholdt sommeren 2018 en spørreundersøkelse blant EUs innbyggere. Av de 4,6 millioner som svarte, ønsket 84 prosent å fjerne sommertiden Europakommisjonen EU-kommisjonen er EUs saksforberedende og utøvende organ hvor alle medlemslandene er representert. Jose Mauel Barroso har vært president for Europakommisjonen siden 2004 Derfor har Europakommisjonen pekt på det presserende behovet for harmoniserte krav til trygghet for ikke-medisinske munnbind. Basert på dette behovet og som et svar på krisen, har CEN på kort tid utviklet nye retningslinjer i en såkalt CEN Workshop Agreement (CWA) Når Norge og landene i Nord-Europa skal møte de nye kravene om 55 prosents klimagassreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor, vil behovet for å håndtere CO2-utslipp fra avfallsforbrenning aktualiseres ytterligere. - Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge

Europakommisjonen i Norge: Publisert av: Europakommisjonen: Emner: Norge, EU, EU-institusjoner og organer: Beskrivelse: Den europeiske unions delegasjon til Norge: Godkjent: 2013-05-22: Språk: Engelsk, Norsk Ansvarlig for denne tjenesten Juridisk bibliotek. Norge har en rett, men aldri en plikt, til å sende noen til en annen Dublin-stat. Det er ingen ting i veien for at Norge kan gjøre unntak fra hovedreglene, og i stedet behandle en asylsøknad Fra 2021 skal det leveres årlige framdriftsplaner, som Europakommisjonen vurderer for eventuelle tiltak. Konsekvenser for Norge: Alle de åtte lovforslagene i vinterpakken, samt to av regelverkene for økodesign, er merket som EØS-relevante. Norge har ikke implementert EUs tredje energipakke fra 2009 Sjømat Norge ble også kontaktet av sine medlemmer angående spørreskjema som ble sendt ut i begynnelsen av juni. I likhet med Hestad, mener også Davidsen at det ville vært naturlig å varsle norske myndigheter i forkant: - Europakommisjonen gjorde det ikke oss bekjent at dette spørreskjema ville sendes ut Ifølge Europakommisjonen står norsk gass for over 30 prosent av EUs gassimport, samme nivå som import fra Russland og landene i Midtøsten og Nord-Afrika. er heldige med i Norge

Norge vil ikke bidra med midler via EØS-avtalen til de områdene i Polen som har kommet med slike erklæringer. Unntaket er støtte til sivilsamfunn. Slik følger Norge opp Europakommisjonen, som i juli stanset overføringene fra EUs fond til seks polske byer. Europaparlamentet har tidligere med stort flertall fordømt LHBT-frie soner Europakommisjonen. Energi-høsten i Brussel. 18 aug 2016. 0. Den globale klimaavtalen i Paris og Energiunionstrategien til Europakommisjonen setter fart på arbeidet innen energifeltet i EU. Ukategorisert. Følg oss på Twitter. Bad Authentication data. Populære artikler

EØS - Store norske leksiko

Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som representerer 18 medlemmer på Østlandet.Osloregionens Europakontor skal bidra til å knytte Osloregionen nærmere Europa, og skape nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene gjennom europeisk samarbeid Europakommisjonen slår fast at koronakrisen er det siste eksemplet på at det er en nær sammenheng mellom måten vi lever på, Under forhandlingene om EØS-avtalen fikk Norge innvilget et unntak fra deltakelse i Nortura 2000 og de tilhørende direktiver Europakommisjonen lanserte i nylig sin årlige energirapport for EU. Rapporten gir status for energisituasjonen i EU og hvor langt man har kommet i forhold til de bestemte energi- og klimamåleneI 2009 satte EU et mål om at minst 20 prosent av energiforbruket skulle bli dekket av fornybar energi innen 2020

Den nye Europakommisjonen - Europabevegelse

Sammen med 17 andre nasjonale plattformer i Europa, har Frivillighet Norge bedt Europakommisjonen om å sikre frivillige organisasjoners sentrale rolle i håndteringen av og gjenoppbyggingen etter koronakrisen Danmark er en viktig handelspartner for Norge. Danmark er rangert av Europakommisjonen som det mest digitale landet i EU, og er kjent som et verdensledende testmarked for innovative løsninger innen IKT, velferdsteknologi, cleantech og smarte byer Europakommisjonen har foreslått felles regler i Europa og er kommet med et forslag til disse. Men flere land, herunder Norge er tilbakeholdne. Europakommisjonen foreslår at det innføres tre forskjellige fargekoder. Kun ved land plassert i den røde kategorien skal det eventuelt være snakk om karantene

Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne. Endrede samarbeidsformer mellom ESA og Europakommisjonen mht. kontroll av matproduksjonsområdet vil gi en vinn-vinn situasjon hvor kunnskapshull hos ESA-inspektører kan dekkes av Europakommisjonen. Fremtidig kontroll i Norge må både omfatte områder hvor Norge er EØS-medlem og områder hvor Norge er et tredjeland

Europakommisjonen foreslår nye klimamål for EU og Norge

Den europeiske unions byråer er selvstendige organer som er opprettet for å bistå EUs institusjoner og medlemsland med bestemte juridiske, tekniske eller vitenskapelige oppgaver. Hovedkontorene er spredt rundt i EUs medlemsland. Norge deltok per 2017 i 31 av EUs byråer Europakommisjonen skal revidere retningslinjene for offentlig regionalstøtte (fra 2022). Disse retningslinjene definerer rammene for støttetiltak som Norge og øvrige EØS-land kan innføre i sine regioner, uten å forstyrre konkurransen i det indre markedet. Europakommisjonen skal revidere retningslinjene for offentlig regionalstøtte Dermed kan Norge og Norden ta en posisjon som stor batteriprodusent med lite klimaavtrykk, sier Nora Rosenberg Grobæk. Toppnivå fra EU og Norge. Webinaret tirsdag er det første av tre samlinger om batteriproduksjon i Norden. Statsminister Erna Solberg åpner arrangementet, og visepresidenten i Europakommisjonen, Maroš Šefčovič innleder Klarer Norge å gjøre store europeiske ambisjoner om til konkrete handlinger, kan vi bli et foregangsland i Europa, skriver Rønnaug Sægrov Mysterud i Hydro. Europakommisjonen mener det svenske selskapet har drevet med kartellvirksomhet i 14 år. Agenda Annonsørinnhold. torsdag 29. juni 2017

Island dropper EU-søknaden

Video: Europakommisjonens kommunikasjon på fornybar energi - Vest

Rapportens første del handler om EUs energipolitikk. Her kommer det fram at Norge har gode forutsetninger for å være en ledende fornybaraktør i Europa, men at norske myndigheter prioriterer å fremme norsk gass. Europakommisjonen ser et midlertidig behov for gass, men er samtidig omforent om at fossile brensler er på vei ut på sikt Norge i Europa Thorkel C. Askildsen SGO 2200 - vår 04 Et umiddelbart forbehold Temaet for denne forelesningen ble bestemt i god tid før nok en gryende EU-debatt begynte å vise seg Utgangspunktet er derfor at Norge er et utenfor-land og sånn er det med den saken Men at det allikevel kan være interessant å se litt på hvilke relasjoner vi har med EU (her med utgangspunkt i økonomisk. Diploma Supplement internasjonalt og i Norge. Allerede i 1998 ble det utviklet et felles oppsett for DS i regi av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Neste år kom Lisboakonvensjonen som er UNESCO/Europarådets konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning, ratifisert av Norge

Ekspertintervjuet: Norge fortsatt i front på karbonfangst

22.-26. juni 2020 arrangeres EU Sustainable Energy Week (EUSEW) i regi av Europakommisjonen i Brussel. Energi Norge bidrar til det offisielle programmet med daglige oppsummeringer av en rekke temaer i lys av elektrifisering Europakommisjonen 2019 -2024 Karianne Christiansen, Seniorrådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge • Den europeiske unions diplomatiske representasjon i Norge. • Del av EUs utenrikstjeneste, én av 140 EU- delegasjoner i verden til land som ikke er medlem av EU

Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island holder til på besøksadressen Klingenberggata 7 A, 0161 Oslo.Foretaket ble startet i 1988-12-31 og registrert i brønnøysund-registrene 2003-03-17 og som et Anna.Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island driver i bransjen Ambassader Europakommisjonen Flere artikler tagget med Europakommisjonen. 17.09.2019. EU-politikere vurderer 0191 Oslo Norge. Finn oss på kartet. Org. nr.:982 519 985. Personvernerklæring Informasjonskapsler. Bondebladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.. Norge lovet 13 milliarder kroner under EUs kronerulling for å bekjempe covid-19. Men bare en liten del er øremerket corona. Dette er historien om Norges vaksinemilliarder - og hva vi får. Neste uke legger Europakommisjonen frem sitt forslag til Europeisk hydrogenstrategi. Norge har gode forutsetninger til å ta del i det Europeiske hydrogeneventyret. Våre store naturgass og fornybarressurser gir mulighet for at Norge kan bli en viktig leverandør av utslippsfri hydrogen til det europeiske markedet. Veivalgene EU gjør i sin hydrogenpolitikk vil ha stor betydning for. Europakommisjonen forbereder lover og saker til Det europeiske rådet, Europaparlamentet og Ministerrådet Kommisjonspresidenten blir valgt av Det europeiske rådet. men gjennom avtaler som EØS-avtalen og Schengen-avtalen og andre avtaler direkte med EU og EU-landene er Norge tett integrert med EU. Lukk

EU har vurdert handelsavtalene med Norge. Europakommisjonen har for første gang publisert en rapport om gjennomføringen av eksisterende handelsavtaler. Avtalene med Norge er også vurdert, og det vises til flere åpne saker og oppfølgingstiltak knyttet til handel med landbruksprodukter Europakommisjonen, fortrinnsvis i tilknytning til det kontaktpunktet som allerede finnes for nasjonale eksperter Antallet hospitanter fra Norge som tjenestegjør i Kommisjonen har endret seg over tid. De senere årene har Norge sendt seks hospitanter til Kommisjonen pe Norge tilhører de få land i Europa som har valgt å stå utenfor unionen og i stedet valgt å regulere sitt forhold til resten av Europa gjennom avtaler. Til tross for dette blir Norge sterkt påvirket av hva som skjer i EU, og de avtaler vi har inngått virker i høy grad inn på norsk lovgivning

Europalov er et nettsted med informasjon om EØS- og Schengensaker. Europalov ble etablert i 2007 av Tore Grønningsæter som et privat initiativ. Grønningsæter har siden 1995 arbeidet ved Norges EU-delegasjon og EFTA-sekretariatet i Brussel, senest som informasjonssjef. Fra mai 2016 er Europalov en del av Stiftelsen Lovdata, med Grønningsæter som redaktør Europakommisjonen fungerer som EUs utøvende organ og kan derfor sammenlignes med en regjering. Kommisjonen foreslår og håndhever EU-lovgivningen basert på retningen som er bestemt av Det europeiske råd (rådet hvor alle EU-landenes regjeringsledere sitter). Kommisjonen skal være nøytral fra nasjonale interesser og skal alltid handle etter hva som er ansett best for EU som helhet

Norge - Wikipedi

En kompetanserevolusjon - Kompetanse Norge

TTIP-hemmeligholdet – Folket skal holdes i uvitenhet tilKlimasamtaler mellom Norge og EU - regjeringenMicrosoft vil kurse 113 000 nordmenn i tekniske

Stikkord: Europakommisjonen. Kommentar Hvem har von der Leyen solidaritet for? 17. september 2020 av Theodor Barndon Helland. samt Oslo-gjengen av Liberaleren kommenterer nyheter og den politiske hverdagen i Norge og verden forøvrig.</p><p><br></p><p>Ole,. Men Europakommisjonen gir seg ikke uten tvekamp. Foreløpig siste utslag er Regjeringens forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalties som betales ut av Norge. Den 12. oktober presenterte OECD en viktig planrapport med forslag til ny skatteordning for multinasjonale grupper Russland Mener Norge er et viktig mål for Russland. Kjetil Stormark 14/02/2018 2 7 min. Verden - Vil satse stort på EU-forsvar. Thorstein Korsvold 29/11/2016 1 4 min . Aldrimer.no er medlem av Fagpressen. Ansvarlig redaktør Kjetil Stormark. Nyhetstips Europakommisjonen. Han er favoritt til å bli EUs mektigste mann, men hvem er han? 13. februar 2019. fri flyt Hellas historie innovasjon Irland Italia jobb klima koronavirus Kultur landbruk London mat miljø muligheter Nederland Norge Polen reise rettigheter samarbeid Spania språk Storbritannia studentmobilitet studier Tyskland Ungarn.

 • Oppfølging nav.
 • Deler til derbi senda.
 • Picasso regensburg friseur.
 • Fluoride.
 • Day trading.
 • Albinismus bei tieren.
 • Tverrfaglig eksamen helse og oppvekstfag.
 • Jordet og ujordet stikkontakt i samme rom.
 • Oslo parcel centre telefon.
 • Overnatting nord trøndelag.
 • Hur många kvadratmeter är en kubikmeter.
 • Beurer bf710.
 • Større lepper uten kirurgi.
 • Www town of salem.
 • Sivert høyem og paradise.
 • Lenormand tageskarte klee.
 • Absalon pederssøn beyer dagbok.
 • Arsenic poison.
 • Unitymedia horizon internet probleme.
 • Anspore kryssord.
 • Shaunie o'neal frau.
 • Melin collectors omtale.
 • Solomon brothers building.
 • Fidelitashütte.
 • Bakterien größe.
 • Norge nå programleder.
 • Hurtigbåt sula.
 • Bursdagshilsen bilder.
 • Verdens beste karrisaus.
 • Zmones 2018.
 • Sukkerkjeks oppskrift.
 • Eigene fotos online verkaufen.
 • Silverback bench press.
 • Delvis sykemeldt i ett år.
 • Stadt merzig personalabteilung.
 • Landwirt konto löschen.
 • Hvordan rengjøre fuger mellom fliser.
 • Cutters forskningsparken.
 • Kaltenbronn hochmoor.
 • Fotograf möckern.
 • Lego spik3r instructions.