Home

Enova fjernvarme

Norsk Fjernvarme

 1. Enova vil fra i dag, 21. september, endre programkriteriene for «Fjernvarme og fjernkjøling» og «Varmesentral». Hun er nå sjef for Akershus Energi Varme 02. september 2020 | Europowe
 2. Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med. Vi støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for miljøet
 3. Enova endrer støtten til fjernvarme. Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet. 02 mars 2016 08:07 Støtter grønn energi i Sandnes

Enova vil fra i dag, 21. september, endre programkriteriene for «Fjernvarme og fjernkjøling» og «Varmesentral». Bakgrunnen for justeringene er at Enova ønsker å spisse Fjernvarmeprogrammet mot infrastrukturutbygging og effektavlastning Fjernvarme spiller en viktig rolle som supplement til elektrisitet, og Enova vil fortsette å støtte nye fjernvarmeutbygginger. Samtidig er vi opptatt av at samspillet mellom fjernvarmen og kraftsystemet må bli enda bedre, slik at den i enda større grad kan bidra til å redusere effektutfordringer Energisystem. Enova jobber for et fleksibelt energisystem som ivaretar forsyningssikkerheten. Bransjen og teknologileverandørene sitter på løsningene og vi kan støtte dere som går foran og tar i bruk ny teknologi

Enova Kunnskap. Nå lanserer vi Enova Kunnskap, en åpen tjeneste hvor vi har samlet nyttig informasjon og veiledning for bedrifter som ønsker å ta grep om sin energibruk og spare penger og klimaet. Fjernvarme og fjernkjøling Storskala demonstrasjon Konseptutredning bygg og områder Enova har rundt 30 målrettede støttetilbud som rommer alt fra støtte til innkjøp av elvarebil til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien. Det er gjennom disse programtilbudene Enova kan bidra. Hvilke typer prosjekt som kan få støtte finner du ut av ved å klikke deg inn på de ulike støttetilbudene Fjernvarme gjør at fornybar kraft som ellers ville vært brukt til oppvarming av bygg, kan brukes der hvor klimanytten er større, for eksempel til elektrifisering av transportsektoren. Enova bidrar med 45 millioner kroner til prosjektet Enova har investert 88,5 millioner i returflisanlegget som skal sørge for at flere bygg og innbyggere i Bodø i kan nyte godt av fjernvarme. - Med dette anlegget på plass kan store deler av Bodø forsynes med fornybar fjernvarme . 90 prosent av norske byer er nå forsynt med fjernvarme, og dette er langsiktige investeringer for lavutslippssamfunnet

Enova har støttet fjernvarmeutbygging siden 2002 og har vært en sterkbidragsyter til at det i dag er fjernvarme i de aller fleste større byer og tettsteder I 2017 ble det levert 6,2 TWh. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet. Enova SF er lokalisert i Trondhei

Privat Enova

Fjernvarme Enova S

Bygg uten vannbåren varme kan få økonomisk støtte for tilrettelegging for miljøvennlig fjernvarme fra Enova. Du som vil bytte ut en oljefyr med fjernvarme kan også få Enova støtte for å utfase oljefyren. Les mer på www.enova.no. Noen fordeler ved å være kunde hos Vardar Varme: 1. Garantert lavere pris enn ved bruk av elektrisitet. 2 Slik fungerer fjernvarme. Fortum Oslo Varme produserer fjernvarme til fjernvarmenettet i Oslo gjennom forbrenning av nærings- og restavfall. Takket være fjernvarme er Oslo utpekt til en av de mest miljøvennlige byene i landet For Norsk Fjernvarme er det avgjørende at Enova fortsatt kan trykke på for utbygging av infrastruktur. Juhler mener at dette utbyggings­ programmet som startet i 2008, har fungert godt. Hun mener at dersom man skal greie å ta i bruk varmeressursene effektivt, må fjernvarme­ nettet nå komme på plass Enova varsler at de på grunn av korona-situasjonen vil utsette fristen for runde 2 på Fjernvarme- og fjernkjølingsprogrammet fra 1. april til 4. mai. - Dette programmet gjennomfører vi som en konkurranse med 3- 4 søknadsfrister per år

Enova utsetter fristen for runde 2 på Fjernvarme- og fjernkjølingsprogrammet fra 1. april til 4. mai. Årsaken er koronasituasjonen.-Dette programmet gjennomfører vi som en konkurranse med 3- 4 søknadsfrister per år. Slik situasjonen er nå, ønsker vi å vise fleksibilitet overfor søkere Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål: Grønt nummer 800 49 003, chat eller e-post: svarer@enova.no ENOVA-støtte til miljøvennlig fjernvarmeutbygging i Bod Bodø Energi Varme produserer fornybar og miljøvennlig fjernvarme fra bioanlegget Keiseren på Rønvikjordet og leverer varme til mange private- og næringslivskunder i Bodø

Enova-millioner til flisfyrt fjernvarme i Stjørdal fre., jun 18, 2010 11:45 CET. Enova gir til sammen 19,8 millioner kroner i støtte til videreutvikling av fornybar fjernvarme i Stjørdal. Prosjektet kan redusere det årlige oljeforbruket i kommunen med 3,4 millioner liter. Det er Stjørdal Fjernvarme AS som får støtten fra Enova Er du et fjernvarmeselskap og ønsker å etablere ny infrastruktur, bygge overføringsledninger fra et etablert fjernvarmenett til nye områder, eller konvertere fra fossil til fornybar spisslast i eksisterende varmesentraler, kan vi tilby økonomisk støtte

I et debattanlegg i Teknisk Ukeblad skriver direktør i Enova, Øyvind Leistad, at Kortslutning om fjernvarme å starte diskusjonen om hvorvidt passivhus og lavenergibygg skal få automatisk fritak for tilknytningsplikten for fjernvarme.. Det er en målsetning at Passivhus blir påbudt skal være passivhus. - Før vi starter diskusjonen av et automatisk fritak for tilknytningsplikten trenger. Enova ønsker mer fjernvarme tor., apr 02, 2009 12:28 CET. Enova utlyser nå en ny anbudsrunde for utbygging av infrastruktur for fjernvarmeanlegg. Den nye runden kommer som resultat av regjeringens ekstraordinære tildeling på 1,2 milliarder kroner til Enova. - Det er gledelig for oss å kunne gi ekstra midler til fjernvarme Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse

Enova utlyser ny fjernvarme-runde. 2. april 2009. Enova utlyser nå en ny anbudsrunde for utbygging av infrastruktur for fjernvarmeanlegg. Den nye runden kommer som resultat av regjeringens ekstraordinære tildeling på 1,2 milliarder kroner til Enova Enova endrer støtten til fjernvarme. Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere. ENOVA-støtte til miljøvennlig fjernvarmeutbygging i Bodø. Bodø Energi Varme bygger kontinuerlig ut fjernvarmenettet i Bodø by, og har nå fått invilget ENOVA-støtte til overføringsledning til Bodøsjøen og til området ved Olav V gate - Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi Enova støtter fjernvarme Enova støtter i sitt varmeprogram utbyggere eller kommuner som ønsker å satse på fjernvarme og fornybar energi. Stortinget har vedtatt at den norske energibalansen innen 2010 skal styrkes med 4 TWh vannbåren varme basert på fornybar energi

Enova justerer kriteriene i Fjernvarmeprogramme

Enova har til nå støttet utbygging av fjernvarme i 19 av de 20 største byene i Norge. - Videreutvikling av eksisterende fjernvarmeanlegg vil være en sentral oppgave for Enova. Samtidig ser vi at utvidelse av nettet i de største befolkingssentrene i noen tilfeller er lønnsomt selv uten støtte fra Enova, sier Helle Grønli Enova-millioner til fjernvarme i Oslo. 21.06.10:Flere beboere på både Øst- og Vestkanten i Oslo skal få tilgang til fjernvarme. Enova har gitt 12 millioner kroner til utvidelse av fjernvarmenettet på Skillebekk og Bøler 39 Enova-millioner til fjernvarme. Enova støtter ni nye fjernvarmeprosjekter. - Vi opplever stor interesse for vårt støttetilbud til fjernvarme og fjernkjøling og fikk inn i alt 19 søknader til denne runden. De prosjektene som nådde opp i konkurransen om midlene, er. I tillegg til fjernvarme skal Graveklubben etablere bossnett (BIR BossNett), fornye vann- og avløpsrør (Bergen kommune) og legge nye strømkabler (BKK Nett). Totalkostnaden for prosjektet er 49 millioner kroner, hvorav BKK Varmes andel er 35 millioner kroner. Prosjektstøtten fra Enova og anleggsbidrag fra kunder utgjør 14 millioner kroner

Fjernvarme gjør at fornybar kraft som ellers ville vært brukt til oppvarming av bygg, kan brukes der hvor klimanytten er større, for eksempel til elektrifisering av transportsektoren. Enova. Selvaag Gruppen ved datterselskapet Snøporten Utvikling AS planlegger Norges andre innendørs skihall. I forbindelse med produksjonen av kjøling til skihallen vil det generes store mengder overskuddsvarme. Formålet med det omsøkte prosjektet er å kunne utnytte denne overskuddsvarmen til fjernvarmenettet Netto varmebehov for hhv romoppvarming og varmtvannsoppvarming regnes ut fra Enova's database ENØK normtall. Dersom du har dokumentert andre verdier for varmebehov kan du legge inn egne verdier, som erstatter beregnede verdier Enova har investert 88,5 millioner i returflisanlegget som skal sørge for at flere bygg og innbyggere i Bodø i kan nyte godt av fjernvarme Enova Svarer gir gratis svar til boligeiere som skal energimerke Telefon 800 49 003 E-post svarer@enova.noTelefon 800 49 003 E-post svarer@enova.n

Studie på energibruk i bygg med fjernvarme - VVSForum

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 5,9 milliarder kilowattimer (TWh) i 2016 til over 6,1 TWh i fjor. Medregnet tall fra Svalbard, som ikke er med i SSB-statistikken, var totalen rett over 6,2 TWh, viser tall fra Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no.. - Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene Ørsta kommune er en av flere kommuner som nå kan glede seg over videre utbygging av fjernvarme. Enova bevilger nye 28 millioner kroner til fjernvarmeprosjekter over hele Norge. For Ørsta kommune innebærer støttemidler at kommunen snart kan fase ut sin siste oljefyr Enova-millioner til fjernvarme Enova har gitt tilsagn om støtte til tre utvidelsesprosjekt av fjernvarmenett i Trønderlag. De tre prosjektene kan bidra til å redusere CO2-utslippene med 3300 tonn

Fjernvarme blir altfor dyrt - Tu

Flere beboere på både Øst- og Vestkanten i Oslo skal få tilgang til fjernvarme. Enova har gitt 12 millioner kroner til utvidelse av fjernvarmenettet på Skillebekk og Bøler Varme fra fjernvarme nyttes til å tørke luften. Les mer om sorptiv kjøling. Absorpsjonskjøling. Absorpsjonskjøling er en teknologi som benyttes i kjølemaskin som leverer kaldt vann. Prosessen drives med varme fra fjernvarme etter samme prinsipp som propandrevne kjøleskap, som mange kjenner fra campingvogner og liknende Norges ledende innen termisk energi. Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse Enova etterspør økt fjernvarmekapasitet. 09.08.10: Enova utlyser anbudsrunde 2 for PSO fjernvarme. For å muliggjøre en langsiktig utnyttelse av fornybar varme i Norge, vil Olje- og energidepartementet ved Enova SF stimulere til utbygging av fjernvarmekapasitet for økt levering av varme til sluttbrukere

Enova anslår i sin årsrapport for 2011 at halvparten av all fjernvarme støttet av Enova har erstattet oljefyr. Dette betyr at fjernvarme så langt har bidratt til å fase ut ca. 2 milliarder kilowattimer oljefyring i Norge, og redusert norske klimagassutslipp (målt i CO2-ekvivalenter) med 600 000 tonn i året, inkludert utslippet fra egen fossil spisslast Ut 2018 hever Enova støttebeløpet for å fjerne oljefyren og du kan få inntil 50 000 kroner, hvis du legger om til en varmeløsning de støtter. Fra 2020 er det forbudt med fossil oppvarming, og støtten fjernes helt. Tekst: Cathrine Kaarbø Skogstrand - cathrine@boligmentoren.no Det er mange som har byttet ut oljefyrer og parafinkaminer med mer miljøvennlige [ - Vi opplever stor interesse for vårt støttetilbud til fjernvarme og fjernkjøling og fikk inn i alt 19 søknader til denne runden. De prosjektene som nådde opp i konkurransen om midlene er de som skårer best på våre to rangeringskriterier; kostnadseffektivitet og innovasjonsgrad, sier Gunnel Fottland, markedssjef for energisystem i Enova, i en pressemelding Enova har de siste fem årene gitt 965 millioner kroner i støtte til fjernvarme. Det har utløst investeringer på rundt 5,7 milliarder kroner. Hele 120 byer og tettsteder er i ferd med å få etablert fjernvarmeanlegg. Og flere skal det bli. Enova har nylig satt av om lag 400 millioner kroner til varmetiltak i forbindelse med regjeringens.

Enova endrer støtten til fjernvarme - VVSForu

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena med fjernvarme ble med som deltagere i prosjektet, samt rådgivningsmiljøer og myndigheter ved NVE og Enova; i alt 16 deltagende virksomheter har bidratt med ressurser og utgjort Styringsgruppen for prosjektet. Videre har representanter fra OED har møtt som observatører på de faglige møtene og workshopene Gjennom studien innovasjon i fjernvarme ble det pekt på et behov for å etablere fjernvarme som en merkevare. Som en oppfølging av dette har TNS Gallup på oppdrag fra Enova gjennomført en kartlegging av fjernvarmens omdømme i eiendomsbransjen. Undersøkelsen ble gjennomført med deltagelse av 211 beslutningstakere i eiendomsbransjen

Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92 prosent av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere i Norge. De største leverandørene av fjernvarme var i 2017 Hafslund Varme i Oslo, Statkraft Varme i Trondheim og BKK i Bergen. Netto produksjon av fjernvarme var 6200 GWh. Av dette bidro avfallsforbrenning med omkring halvparten Enova retter innsatsen mot fjernvarme 9. mars 2009 - Det er gledelig at regjeringens tiltakspakke nå får sitt utslag i at Enova nå øker innsatsen i varmeprogrammene, sier Erling Sande, energi- og miljøpolitisk talsmann for Senterpartiet I 2010 vil Norge produsere 5 terrawatt timer energi fra fjernvarme. Enova kaller det en bevisst satsing på varme FOSSIL- OG UTSLIPPSFRIE BYGGEPLASSER Rapport Energi Norge, Norsk Fjernvarme i samarbeid med Bellona, og Enova SF Rapportnr.: 2017-0637, Rev. rev. 0 Dokumentnr.: 1144USSL-4 Dato: 2017-08-0 Dagens energipriser og miljøkrav gjør slike investeringer stadig mer lønnsomme. Vi bistår dessuten med å formulere nødvendige søknader, for eksempel om Enova-støtte. Innen bygg forener vi vår ekspertise på produksjon og distribusjon av fjernvarme med spesialistkompetanse på systemer for vannbåren varme

Først i løypa med utsliputt på byggeplasseneSkal legge over ti kilometer med rør for fjernvarme - VVSForum

Energisystem Enova

Investeringsstøtte fra Enova til fjernvarme som bidrar til å fase ut elektrisitet og fossil energi til oppvarming. Krav i byggteknisk forskrift fra 2007/2010 som ofte medfører valg av vannbåren varme i større bygg, og krav om at minst 60 prosent av netto varmebehov skal kunne dekkes a Enova delte nylig ut 39 millioner kroner til fjernvarmeprosjekter rundt om i landet. Prosjektet som fikk mest støtte var Stølslie Biovarme på Beitostølen. I underkant av 11,5 millioner Enova-kroner går til ny hovedfyrsentral og en overføringsledning som gjør det mulig å forsyne større deler av sentrum og områder rundt sentrum av Beitostølen med fjernvarme I 2007 ga Enova 178 millioner kroner i tilsagn om støtte til fjernvarme, mens tallet så langt for 2008 er på 53 millioner kroner. Dalen mener det er feil bruk av penger. - Enova-støtten kommer til å øke, og det er en enorm økning i konsesjonene fra NVE. De pengene kan brukes mye bedre på for eksempel forskning på ny teknologi Det har vært en ekspansiv satsing på fjernvarme de siste ti årene. To milliarder Enova-kroner har utløst investeringer i en størrelsesorden 12 milliarder kroner. De største byene har fått sine rør i bakken. Nå står distriktene for tur og Enova lover midler Det finnes flere gode alternativer til fossil oppvarming, blant annet fjernvarme, varmepumper og biobrensler. Flere tusen husstander har skaffet seg gode, fornybare og energieffektive løsninger for å dekke oppvarmingsbehovet. Enova har gitt støtte til rundt 14.000 husstander som har skiftet ut oljefyren eller oljekaminen

Bedrift Enova

Hovedprinsippet er at det må velges de energiformer og produksjonsmåter som har minst belastning på natur og miljø, og som har minst utslipp av klimagasser. Norges Miljøvernforbund har forslag til følgende satsningsområder for ENOVA: 1. Varmepumper luft/luft og jordvarme for privat og offentlig må opprettholdes og styrkes. 2 Mer fjernvarme Statsråden lovte blant annet en stor økning av midlene til utbygging av infrastruktur for fjernvarme. Samtidig vil Enova få mer midler, noe som skal bidra til å få fart på utnyttelsen av bioenergi til fjernvarme i Norge

Nyheter: Enova ønsker mer fjernvarme. - Det er gledelig for oss å kunne gi ekstra midler til fjernvarme. Dette vil bidra til å fremme produksjon og bruk av fornybar energi i tillegg til at det vil få en positiv sysselsettingseffekt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad Enova har støttet prosjektet med 3 mill. kroner. - Vi ser nå en trend der flere mindre byer og tettsteder investerer i fjernvarme og lokale nærvarmeanlegg, sier Avdelingsdirektør for Energiproduksjon Ingunn Ettestøl i Enova. - Dette er en gledelig utvikling og Enova ønsker flere søknader til lokale anlegg som dette Enova støtter innovative løsninger for et fleksibelt energisystem. Det kan gis støtte til demonstrasjon, pilotering, konseptutredning og fjernvarme og fjernkjøling Prisen på fjernvarme speiler normalt strømprisen og er regulert gjennom energiloven (ved tilknytningsplikt), men skal være lavere enn lokal strømpris dersom anlegget er bygd riktig, på grunn av at fjernvarme utelater både fastavgiften og Enova-avgiften Fjernvarme kan dekke både varmt tappevann og romoppvarming i passivhus. Da må vannbasert varmedistribusjon i boligen være enkel og kostnadseffektiv. Fjernvarme er imidlertid ikke alltid det mest miljøvennlige alternativet. De fleste store fjernvarmeanlegg i Norge brenner avfall for å produsere varme

Enova

Enova kan gi støtte til varmepumper innenfor fjernvarme konsesjonsområde. NOVAP og VKE har etter henvendelse til Enova fått avklart at varmepumpeprosjekter innenfor konsesjonsområde for fjernvarme kan gis investeringsstøtte. Dette forutsetter at man har søkt og fått innvilget unntak fra tilknytningsplikt fra kommunen * Prisen på fjernvarme følger spotpris markedet på den nordisk kraftbørsen (NordPool ASA) og vil derfor variere fra time til time.** vinterperioden er 1. oktober til 31. mars *** sommerperioden er 1. april til 30. september Avgiften til Energifondet (Enova) utgjør nå Fast kr 800,- pr. år. for næringskunder, dette faktureres som et.

Svar: Enova har sin varmesatsning og støtte til fornybar energi støttet fjernvarmeprosjekter fra opprettelsen i 2001. I 2001, ble det levert ca 1,8 TWh fjernvarme i Norge. Energigjenvinning fra avfall dominerte som kilde til fjernvarme, knapt etterfulgt av ikke-fornybare kilder som olje-, elektro- og gasskjeler Enova jobber for at fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming. Innovasjon i fjernvarme vurderes som vesentlig for å bedre fjernvarmens attraktivitet ovenfor fremtidens varmekunder Enova-støtte på 39 millioner Ni fjernvarmeprosjekter i Bodø, Evenes, Hamar, Kongsvinger, Raufoss, Sarpsborg, Førde og på Beitostølen fikk støtte i Enovas siste tildelingsrunde. 25. juni 2020 8:20 Oppdatert 25. juni 2020 8:2 Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet. - Det siste året har bekreftet hvor krevende det er å forutsi utviklingen i kraftmarkedet. Fjernvarme spiller en viktig rolle so Siden 2008 er anlegg tilsvarende 4,7 TWh fornybar varme satt i drift med støtte fra Enova. Fjernvarme utgjør over halvparten av ny produksjon av fornybar varme som Enova har støttet i perioden 2008 - 2015

Forbrenningsanlegget på Forus i Stavanger kan ta imot 110 000 tonn avfall hvert år. Nå bygger Lyse et fjernvarmenett som skal frakte varmen fra søpla til hjemmene i Sandnes Statkraft Varme AS understrekar at Ås Fjernvarme har ein god oppstart i og med at mange store kundar allereie er på plass. I tillegg til NMBU er Ås kommune og Ås vidaregåande skole viktige kundar. Ås Fjernvarme reknar med å levere 20 GWh per år frå oppstart

Enova endrer støtten til fjernvarme Enova justerer støtten til investeringer i fjernvarmeanlegg. Målet er flere innovative prosjekter som i enda større grad bidrar til å redusere effektbelastningen på energisystemet. - Det siste året har bekreftet hvor krevende det er å forutsi utviklingen i kraftmarkedet Enova har gitt tilsagn om 58,4 millioner kroner for å sette fart i fjernvarmeutbyggingen i Tønsberg. Prosjektet har potensial til å erstatte et årlig forbruk på 8,2 millioner liter olje med fornybar energi Se forøvrig programtekst for Program for fjernvarme infrastruktur på Næring Enova. Med leveringskapasitet menes anleggets kapasitet for levering av fjernvarme og -kjøling til sluttbruker i henhold til angitt utstrekning og leveringsområde, dvs. anleggets tekniske leveringskapasitet (GWh/år) basert på effekt og brukstid

Brekke tror høring om ny energimerkeordning kommer i dagForprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Enova samlet i august et tyvetalls fjernvarmebedrifter til informasjonsmøte om erfaringer med det nye opplegget for fjernvarme-støtte. Et video-opptak av Enovas presentasjon kan du se her! Trykk her får å laste ned en PDF-versjon av Enovas powerpoint-presentasjon NVE /Enova SF. Norsk Energi. Faktaprosjekt Side 3 av 69. SAMMENDRAG. Det er i dag offentlig satsning på fjernvarme basert på fornybare energiressurser. Norges Vassdragsog. Energidirektorat (NVE) og Enova har begge behov for å skaffe til veie bedre kunnskap om. fjernvarme, og har derfor utarbeidet et felles finansiert prosjekt med målsetting.

HJEMTekniske Nyheter

Både nye og eksisterende bygg kan tilkobles fjernvarme og det er en fordel at det ligger i nærheten av eksisterende fjernvarmenett, samt innenfor konsesjonsområdet vårt. Eksisterende bygg bør ha vannbåren oppvarming fra før, men det finnes støtteprogrammer bl.a. fra Enova, som kan yte støtte til kunder som ønsker konvertering fra el-oppvarming til vannbåren oppvarming NVE /Enova SF. Norsk Energi. Faktaprosjekt Side 5 av 69. kr/kWh levert . Investeringsnivå har aldri vært så høyt som i 2004 med en investering på ca 700. MNOK. Viktige suksesskriterier. Rammevilkårene for fjernvarme har vært varierende. Flere av selskapene som i dag kan vise til sun Resultatet vil vi presentere i løpet av våren, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge. - Prosjektet utføres i samarbeid med Norsk fjernvarme, Enova og Bellona og DNV GL er utførende part. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at bygg og anleggsvirksomhet på landsbasis stod for 841 000 tonn CO2-utslipp i 2015 De vil bygge ut fjernvarme i Raufoss sentrum med å utnytte spillvarme fra industrien i næringsparken. I tillegg vil de på sikt knytte sammen fjernvarmenettene i Raufoss og Gjøvik. - De prosjektene som nådde opp i konkurransen om midlene er de som skårer best på våre to rangeringskriterier, kostnadseffektivitet og innovasjonsgrad, sier markedssjef for energisystem i Enova Gunnel Fottland

 • Norway wikipedia.
 • Lavkarbo sjokoladekjeks.
 • Valp halter plutselig.
 • Vinkelkontaktkullager montering.
 • Marc jacobs nomad.
 • Bilder freistellen app android.
 • Roastbeef grillen.
 • Rubik cube solve.
 • Oppgang kryssord.
 • Biloverenskomsten 2016 2018.
 • Festool excentersliber reservedele.
 • Vabali spa berlin preise.
 • Raiffeisen markt recklinghausen.
 • Boot camp film.
 • Ало ало слънчице.
 • Arbeidsbeskrivelse makeup.
 • Du har ett b körkort. får du dra en husvagn vars totalvikt är samma som bilens totalvikt?.
 • Weekendtur dublin.
 • Plassverdi.
 • Disco oslo.
 • Ltp lastebil.
 • Lise finckenhagen bolognese.
 • Trendy lara.
 • Kody brown age.
 • Albansk tolk oslo.
 • Marcos alonso grandfather.
 • Cpr nummer københavn.
 • Rema 1000 nesbyen.
 • Dewezet.
 • Nikotinmengde i en sigarett.
 • The vow online.
 • Bremykt sunt.
 • Brannmann wikipedia.
 • Polnische disco stuttgart.
 • Vincent zulawski et juliette lemley.
 • Eco yogamatte.
 • Gardena ekstrautstyr.
 • Parkhäuser aschaffenburg preise.
 • Free online icon creator.
 • John deere 5100r til salgs.
 • Transgression duden.