Home

Aktiv passiv respirasjon

respirasjonssenteret - Store medisinske leksiko

 1. Respirasjonssenteret. Aktivitetsprofilen til respiratoriske nevroner i løpet av 1,5 (en og en halv) pustesyklus. De respiratoriske nevroner er identifisert på grunnlag av deres aktivitet under inspirasjons- og ekspirasjonsfasen og det responsmønster de dermed tildeler nervus phrenicus, som innerverer den viktigste inspirasjonsmuskelen, diafragma
 2. Respirasjon er det som skjer når det utveksles oksygen og karbondioksid mellom kroppen og atmosfæren. Det foregår ved at oksygen pustes inn i lungene, tas opp i blodet i lungenes kapillærer, og fraktes videre til alle cellene i kroppen. Motsatt vei frakter blodet karbondioksid fra cellene i kroppen via blodbanen og til lungene, der gassen pustes ut
 3. Inspirasjon - aktiv prosess - Hovedmuskel = Diafragma - Aksessorisk muskulatur Ekspirasjon - passiv prosess - Elastisk återfjæringskraft Ekspirasjon - aktiv prosess - Ved arbeid/sykdom - Aksessorisk muskulatur SVEKKET MUSKULATUR Utmattelse Elektrolyttforstyrrelser Underernæring Myopati/dystrofi 1. SIRKULASJON Lille kretsløpet.
 4. ste årene og cellene i vevet i lungene

Aktiv tøyning Aktiv tøyning går ut på å bruke egen muskelkraft til å tøye en muskel. Du strekker muskelen og holder den i en bestemt posisjon. Gjør dette i minst 30 sekunder. Tøy rolig, og gjør øvelsen flere ganger. Passiv tøyning Her skal man bruke for eksempel. egen kroppsvekt til å tøye muskelen, og holde denne posisjonen Kva er aktiv og passiv? Medan aktive konstruksjonar klårgjer kven som handlar (Einar sløkkjer lyset når han går frå kontoret), bruker vi passiv dersom vi ikkje veit kven som handlar, eller dersom det er uviktig kven som handlar (Lyset skal sløkkjast når ein går frå kontoret).Aktiv: Eg selde boka.Eg skal selja boka. Passiv: Boka blei seld.. Boka skal se In diesem Lernvideo erfährst du den Unterschied zwischen einem Aktiv- und Passivsatz. Außerdem erfährst du, wie das Vorgangspassiv in allen Zeitformen gebild..

Respirasjon er utveksling av oksygen og karbondioksid, og for at gassene skal kunne transporteres inn og ut, trenger de et transportsystem. Luften transporteres til lungene gjennom et rørsystem, luftveiene, som deles inn i de øvre og de nedre luftveiene. Øvre luftveier. De øvre luftveiene består av nesehulen, munnhulen, svelget og strupehodet I tillegg fjerner det karbondioksid, som er et avfallsprodukt av respirasjon. I tillegg fjerner ekstern åndedrett overflødig vann fra kroppen gjennom utånding. Ekstern åndedrett er en fysisk prosess som består av innånding, utånding og avslapping. Innånding er en aktiv prosess mens utånding er passiv PASSIV Vi kan bruke passiv når det ikke er interessant hvem som gjør noe, eller når vi ikke vet hvem som gjør noe. Noen vasker bilen. → Bilen blir vasket. Vi kan lage passiv på to måter: Bli + perfektum partisipp Vi lager passiv i alle former med bli + perfektum partisipp. Perfektum partisipp er presens perfektum uten har Han leser avisa Fra passiv til aktiv. Hvordan kan disse passivsetningene se ut i aktiv? Skriv om! I noen av setningene må du sette inn et subjekt. Eksempel: Butikken må legges ned. De må legge ned butikken. Det lånes altfor mye penger i Norge i dag. Folk . Leiligheten annonseres på tirsdag. Leiligheten . Denne genseren må vaskes på 30 grader. Du Forskjellen mellom aktiv lytting og passiv lytting Effektiv lytting er helt avgjørende for god kommunikasjon. Det finnes i hovedsak to typer lyttere, passive og aktive. Mens begge typer lytting er bedre enn ingenting, har en tendens til aktiv lytting for å fremme bedre relasjonelle utfall. Den primæ

respirasjon - fysiologi - Store medisinske leksiko

Aktiv og passiv leddbevegelse Leddbevegelse måles med vinkelmål (goniometer). De oppgitte verdier for passiv leddbevegelse i skjemaet er retningsgivende. Yngre barn og barn på lavt funksjonsnivå kan ha vansker med å ta instruksjon, det er allikevel ønskelig for den kliniske vurdering å observere aktiv bevegelse under lek og aktivitet, f.eks •Inspirasjon (aktiv prosess) -Diafragma -Eksterne (ytre) skråmuskler (interkostal) •Ekspirasjon -Interne (indre) skråmuskler -Abdominale muskler (bukveggen) •Respirasjonssyklus (ca. 4 sek.) •Pleuravæsken - intrapleuraltrykk •Pneumotoraks Respirasjons-musklenes funksjon Trykkforandringer og luftstrø Respirasjon er gassutveksling med opptak av oksygen og utskillelse av karbondioksid. Energien som finnes i mat blir frigitt i en oksidasjonsprosess hvor vanligvis oksygen er elektronakseptor som mottar elektroner og protoner fra organiske stoffer i maten og danner vann. Cellulær oksygenkrevende respirasjon skjer i mitokondriene Respirasjon Gruppeoppgaver. Modul 1, Blokk 1, gruppeoppgave: Respirasjon, sirkulasjon og nyrer/urinveier. Martine (29 år), som til vanlig er frisk og i fullt arbeid, kom på fastlegekontoret etter åtte dager med luftveissymptomer. Det hadde begynt med nesesekresjon, svelgsmerter og tørrhoste; symptomer som nå nesten var forsvunnet

Aktiv sikkerhetsutstyr forebygger, og passiv sikkerhet er beskyttende sikkerhetsutstyr. Aktiv sikkerhet består av utstyr eller konstruksjoner som skal forebygge ulykker. Utstyr som kommer inn under dette begrepet er f. eks ABS bremser, ESP (elektronisk stabilitetsprogram), Trafikktilpasset Cruise Control (Fartsholder), Nødbremsassistanse, Filholder og lignend aktiv / passiv aktiv / passiv PNF (KAT) Kontraksjon i ytterstilling tøyning Marie M. Moltubakk (mariemm@nih.no), 2017 Bevegelighetstrening Statisk bevegelighetstrening •Viktigst: Tilstrekkelig volum •60-300 sek per dag •Holdetid: •15 -30 -45 -60 sek •Repetisjoner: •2-6 repetisjone Respirasjon (l. respirare - å puste) - Celleånding. Cellerespirasjon. Bruk av oksygen i metabolske prosesser (aerob respirasjon). Oksidasjon av næring ved å fjerne elektroner for å få frigitt energi f.eks. når sukker omdannes til karbondioksid og energi. Fotorespirasjon i lys. Mørkerespirasjon i mørke. Plantene har mørkerespirasjon også i lys, men med lavere aktivitet. Anaerob.

Definisjon av passiv i Online Dictionary. Betydningen av passiv. Norsk oversettelse av passiv. Oversettelser av passiv. passiv synonymer, passiv antonymer. Informasjon om passiv i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. som ikke deltar el. griper inn, mots. aktiv være passivt medlem være passiv tilskuer til vold passiv røyking - puste inn røyk fra andre som.. Passiv er i grammatikken en form av verbet som uttrykker en handling slik at det logiske objektet blir grammatisk subjekt i setningen, mens det logiske subjektet enten ikke er med eller blir uttrykt ved et preposisjonsuttrykk. Eksempler på setninger med verbet i passiv er «Saken ble nevnt av ordføreren» og «Suppen serveres kald». På norsk skiller man mellom s-passiv, for eksempel kalles.

Med passiv identifikasjon menes at skadelidte A som krever erstatning, blir identifisert med B som har medvirket til skaden som er forvoldt av C. . Hovedregelen er at det foretas passiv identifikasjon i samme utstrekning som det foretas aktiv identifikasjon, men at det ikke foretas passiv identifikasjon ved personskader eller død Aktiv og passiv. Passiv antenne. Denne antennen har ingen elektronikk koplet til seg, men reagerer passivt på svingninger i lufta og overfører denne energien videre til radioen uten øvrig signalpåvirkning. Aktiv antenne. Denne antennetypen har en signalforsterker som ofte er plassert nær selve antennelegemet (altså ved roten til. Aktiv betyr virksom, preget av handling. Innen språkvitenskapen betegner ordet aktiv en form av transitive verb der den handlende personen er subjekt. Det motsatte er passiv. Aktiv betegner også en form av intransitive verb som ikke kan stå i passiv (falle, ligge og så videre).

I dag er slike inngrep ikke lenger aktuelle, aktiv tuberkulose behandles med medikamenter. I behandlingen anvendes ofte en kombinasjon av følgende tre legemidler; streptomycin, paraaminosalisylsyre (PAS) og isoniazid. Hikke Hikke oppstår når mellomgulvet plutselig trekker seg sammen i krampaktige rykninger Passiv kan uttrykkes ved hjelp av verbets s-form (skrives) eller med omskrivning (blir skrevet). Det kan være en viss betydningsforskjell mellom de to passivformene. Passiv med s-form skal angivelig betegne det generelle, uavsluttete, mens omskrevet passiv brukes om en avsluttet, enkelt handling

Passiv røyking øker risikoen for lungekreft med cirka 20 prosent. Selv kortvarig eksponering for passiv røyking kan ødelegge celler på måter som setter i gang en kreftprosess. Jo lengre varighet og høyere nivå av eksponering for passiv røyking, jo høyere er risikoen for å utvikle lungekreft Hvis pasienten har nedsatt aktiv bevegelighet, men normal passiv, er det ganske sannsynlig patologi i den nevromuskulære enheten. Årsaker til redusert passiv bevegelighet er artrogene forhold og forkortet periartikulært bindevev, som også gir endret stoppfølelse Komfortkjøling - aktiv og passiv. Med en enkel komplettering kan din Thermia varmepumpe levere komfortkjøling på varme sommerdager. På denne måten får du et perfekt inneklima hele året. La varmepumpen kjøle huset. På varme sommerdager er det fint å kunne kjøle seg innendørs

Helsearbeiderfag Vg2 - NDL

Bevegelihetstrening - Treningsforu

Den store styrkeprøven: Stortest av TV-antenner. Vi har testet en rekke antenner for digitalt bakkenett der feil antenne kan bety bilde eller ikke bilde på din tv Passive sikkerhetssystemer er utstyr eller konstruksjoner som skal beskytte ved ulykker. Det er for eksempel. Aktiv sikkerhet er også at bilen får riktig behandling av mekaniker. Hvis for eksempel dekkene er utslitt, vil ikke bilen være like god på veien som med nye dekk Hjerte kalles for kardia på latin, derfor har det fått navnet det kardiovaskulære system (hjarte-blodomløpet). Hjertet er en hul muskel som ligger i brysthulens midtparti og som mottar blod fra venene og pumper det ut i pulsårene. HJERTETS OPPBYGNING Hjertet består av fire deler - Høyre forkammer og høyre ventrikkel og venstre forkammer og venstre ventrikkel DEBATT Debatt: Aktiv dødshjelp Tillat dødshjelp Noen ganger er livet så ille at døden er å foretrekke. VANSKELIGE GRENSER: Det er en rekke vanskelige grensedragninger som må trekkes om aktiv. Passiv investering . Passiv forvaltning er det motsatte av aktiv forvaltning. Passive forvaltere (og investorer) tror generelt at det er vanskelig å levere bedre enn markedet, derfor forsøker de heller å matche markedet (eller den valgte indeksen)

Aktiv eller passiv forvaltning - to forskjellige måter å investere på Som fondssparer kan du velge om sparingen din skal bli styrt av en aktiv eller passiv investeringsstrategi. Begge strategiene gir deg verdi i form av risikospredning og potensiel avkastning. Men hva er egentlig. En passiv leder unnlater å ta tak i problemer, skyr konflikter, er lite engasjert i forholdet til medarbeiderne, men kan være faglig dyktig og godt likt ellers. Det lønner seg å være medlem av Lederne. Les mer om medlemskap her! Mest destruktiv Aktiv dødshjelp er definert som handlingen der noen (oftest en lege) enten tar livet av en person (oftest en alvorlig syk pasient) eller hjelper personen med å begå selvmord, på bakgrunn av personens direkte forespørsel om hjelp til å dø.. Begrepene dødshjelp, eutanasi og assistert død brukes ofte synonymt med aktiv dødshjelp. Aktiv dødshjelp deles i to former: Eutanasi (legen gir. Aktiv immunitet har en forsinkelsesperiode til å virke, mens passiv er aktiv fra starten. Antistoffene utviklet fra den aktive immuniteten er svært spesifikke for den serotype eller serovar, men de passive immunitetsbaserte antistoffene er ikke så spesifikke på grunn av sin eksterne opprinnelse og utsatt for tidlig ødeleggelse på grunn av denne eksterne opprinnelsen Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse er en kategori av mellommenneskelige interaksjoner preget av negative, lite løsningsorienterte og fiendtlige holdninger. Aggresjonen kan være synlig på den måten at det blir satt opp hindringer for en person, eller den kan være mindre synlig og uttrykt på en mer passiv og indirekte måte for eksempel ved at en er overdrevet positiv overfor.

På engelsk kan setninger stå i enten aktiv eller passiv. I aktive setninger er det subjektet i setningen som 'gjør' noe: I found a solution to the problem. I passive setninger blir subjektet 'utsatt f ( Setninger skrevet i aktiv stemme kan forstås lettere enn de som er skrevet i passiv stemme. Å bytte fra den passive stemmen til den aktive er ganske enkelt, men det krever litt øving. I samsvarstabellen nedenfor, legg merke til at verbet to be i den passive stemmen har alltid samme tempus som hovedverbet i den aktive stemmen. For å kunne bruke den aktive stemmen, må du gjør Passiv dødshjelp er et begrep som lenge har omfattet ulike former for å unnlate bistand til pasienter som kommer til å dø av seg selv. Begrepet er nå i ferd med å bli erstattet av begrepene behandlingsunnlatelse og behandlingsavslutning/ opphør av livsforlengende behandling Aktiv dødshjelp brukes til forskjell fra det tidligere passiv dødshjelp, som i dag omtales som behandlingsbegrensning. Behandlingsbegrensning er noe radikalt annet enn aktiv dødshjelp, ettersom man har som intensjon å ta livet av en pasient, enten ved eutanasi eller ved legeassistert selvmord

Passiv transport - definisjon og eksempler | Biologisk ordbok Aktiv og passiv transport Hvordan sammenligne og kontrastere aktiv og passiv transport Aktive og passive transportprosesser er to måter molekyler og andre materialer beveger seg inn og ut av celler og over intracellulære membraner Aktiv sikkerhet omfatter systemer / komponenter osv. som bidrar til å forhindre ulykker. Det viktigste som inngår i begrepet aktiv sikkerhet er bremser og bremseteknologi, styring, hjul og hjuloppheng, lys, siktbarhet og førerhjelpsystemer. Mange av disse forskjellige teknologiene er integrert med hverandre. For eksempel er bremsene gjerne forbundet med førerhjelpsystemene og de er alltid. Aktiv: Min venn inviterte hele gruppen til å spille fotball. Passiv: Hele gruppen ble invitert av min venn til å spille fotball. Active: Klokken elleve, skal jeg bake noen cookies. Passive: Klokken elleve, vil noen cookies bli bakt av meg. Hvordan lage en quiz med passiv og aktiv stemme? Jeg anbefaler ikke å skrive spørsmål med en passiv. Vil du være aktiv deltaker eller passiv mottaker i ditt eget liv? av Halldis Volle mar 8, 2018. Lydfil finner du på troogmedier.no - Idet du åpner Facebook eller Youtube eller Snapchat setter en kjempesvær supercomputer i gang et sjakkspill med hjernen din Aktiv forflytning Molift Raiser Pro Passive personløftere. Molift Smart 150. Prisforhandlet. Lett, sammenleggbar og transportabel uten verktøy. Til produkt » Molift Mover 180. Prisforhandlet. Lett og kompakt løfter for.

Innlegg om aktiv og passiv skrevet av introip Har en transmitter (Exde (ia)) i felt (sone 1) med aktiv analog utgang 2-leder 4-20mA IS. Transmitteren er også forsynt med 230VAC. Det analoge signalet skal mates inn mot kontrollsystem i sikker sone View the profiles of people named Aktiv Passiv. Join Facebook to connect with Aktiv Passiv and others you may know. Facebook gives people the power to..

Video: Aktiv og passiv - Språkråde

Aktiv und Passiv (Vorgangspassiv) - YouTub

Biologi - Respirasjonssystemets oppbygning - NDL

Hvor aktiv bør du være. Kroppen har omtrent like god effekt av trening og fysisk aktivitet gjennom hele livet. Forskning viser at aktive eldre i gjennomsnitt får tre år med bedre livskvalitet enn eldre med en inaktiv livsstil. Anbefalingene er de samme for eldre som for voksne ellers Hei! På gaysir er det stort fokus på seksualitet. I denne sammenhengen betyr det blant annet å være aktiv blant annet å ta initiativ og også ønske å være den som tar initiativ til ulike seksuelle handlinger. Å være passiv kan i denne sammenhengen bety at man vil at den andre skal ta initiativ og være den ledende seksuelt

Forskjell mellom intern og ekstern respirasjon 202

Hovedforskjell - Aktiv vs Passiv stemme. I grammatikk indikerer stemmen om hvorvidt verbet av verbet utføres av motivet eller utført på motivet. Det er to stemmer på engelsk: aktiv stemme og passiv stemme. En setning anses å være i aktiv stemme hvis motivet utfører handlingen Veldig aktiv eller veldig passiv 15-åringer som er aktive er veldig aktive, mens de som er passive er dertil passive. Det viser en undersøkelse av norske barns fysiske aktivitet. Undersøkelsen viste også at gutter er 15 prosent mer aktive enn jenter Fra aktiv til passiv. Skriv aktivsetningene i passiv. Eksempel: Alle skal male husene sine i løpet av sommeren. Alle husene skal males i løpet av sommeren. Du må klippe plenen.. Du må underskrive avtalen før helgen.. Han kjøpte møblene på avbetaling.. De investerte pengene i huset.. Andersen vant prisen for den fineste hagen. Fra passiv mottaker til aktiv deltaker KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities HVERDAGSREHABILITERING I NORSKE KOMMUNE · aktiv brukerrolle · kunnskapsbasert praksis og kvalitet · innovasjon Kapittel 4 Fra passiv hjelp til aktiv mestring - strategiske perspektiv beskriver og utdyper disse fire perspektivene. Helse- og omsorgsfeltet er omfattende. Planen omfatter således ikke alle tjenester og aktiviteter innen helse- og omsorgsområdet

PASSIV SOLVARME. Prinsippet bak passiv solvarme går ut på å slippe solvarmen inn i huset. Passiv solvarme er den formen for solenergi som per i dag er mest utnyttet i Norge, og bidrar med 3-4 TWh i den norske bygningsmassen. Dette tilsvarer mellom 10 og 15 % av oppvarmingsbehovet. Potensialet er stort for å utnytte en større del av solvarmen «Unngå passiv - ta ansvar i teksten. En aktiv setning gjør språket ditt klarere, og du unngår å bli misforstått. For at leseren din skal kunne handle riktig, må du få tydelig fram i teksten hvem som skal gjøre hva. Ikke skriv: Jeg kontaktes på telefon eller e-post med forslag til møtetidspunkter B13 Aktiv og passiv . Hovedpunkter. Subjektet i passivsetninger er ikke den som utfører handlingen, men den eller det som handlingen går utover. Peter was kissed by Mary. I en passivsetning kan den som utfører handlingen, tas med i en preposisjonsfrase med by Bryter er aktiv/passiv switch mens hjulene er bass og trible justeringer når bryteren står på aktiv -nederst mot halsen er det 3stk brytere. Det er av og på brytere for hver pickup og en bryter for serie/parallell. -De to potmeterne ved jack inngangen er master volum mens den andre er trible når bassen står på passiv

8. Aktiv og passiv 2 - Mer nors

Passiv dødshjelp er ikke direkte regulert i loven, med unntak av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasrl.) § 4-9, som kan sies å ha lovfestet en rett til passiv dødshjelp på visse vilkår. Se mer punkt 3. 1.3 Avgrensninger For å forklare innholdet av passiv dødshjelp, vil jeg forsøke å trekke grensen mot aktiv Aktiv investering kan ha bedre avkastning fra år til år, men det har vist seg at gjennomsnittlig vil bare rundt 1/3 av aktive forvaltningsfond gjøre det bedre enn en indeks. Passiv investering vil i de fleste tilfeller kunne tilby bedre avkastning til lavere kostnader (forvaltningshonorar) Passive forvaltere tar en aktiv forvaltningsrolle Skiftet fra aktiv til passiv forvaltning har ikke ført til nedgang i selskapsstyringen

Forskjellen mellom aktiv lytting og passiv lytting

aktiv elektronikk og passive pickups !!! seff !! Lenke til innlegg Del på andre sider. Morty mort 1 Skrevet Februar 20, 2004 Morty mort. Gitarrocker; Medlem; 1 565 innlegg; Share; Skrevet Februar 20, 2004 Aktiv er gir jo bedre lyd. Men det er opp til deg og hva du skal bruke det til.. Aktiv forvaltning Et aktivt forvaltningsmandat innebærer at forvalteren gis frihet til å velge hvilke selskap som inkluderes i porteføljen relativt til den aktuelle referanseindeksen. Mens et indeksfond ukritisk kopierer indeksen, kan forvalteren styre unna dårlige investeringer i selskaper som er dårlig styrt eller er for høyt priset Aggregert ser forskjellen mellom aktiv og passive fond, etter kostnader, ganske liten ut siden 2000, men risikoen ligger på investoren og mye av gevinsten se Frp-leder Siv Jensen sammenligner «passiv dødshjelp», som hun mener er utbredt praksis på norske sykehus, med aktiv dødshjelp, aktiv avliving av lidende pasienter (Tabloid, TV2 25. mai). Passiv dødshjelp skal være en inhuman uthaling av dødsprosessen, og aktiv dødshjelp det barmhjertige alternativet. Men begrepet «passiv dødshjelp» er misvisende I de aller fleste setninger har verbalet en form som kalles aktiv. Dersom det uttrykkes en handling, er det subjektet i setningen som utfører denne handlingen: Der Lehrer fragt die Schüler . Dersom en ønsker å legge mer vekt på den som blir gjenstand for handlingen, kan en bruke en form av verbalet som kalles passiv : Die Schüler werden (von dem Lehrer) gefragt

Respirasjon og gassutveksling - Institutt for biovitenska

Aktiv eller passiv i det norske markedet? Aggregert ser forskjellen, etter kostnader, ganske liten ut siden 2000, men risikoen ligger på investoren og mye av gevinsten ser ut til å havne hos den aktive forvalteren Hos DanMusikk har vi valgt ut de beste aktive og passive høyttalere som er på markedet, til best mulig pris, så du får mest for dine penger. Vi kjøper direkte fra de største produsentene innenfor lydutstyr, og det er derfor vi tilbyr en rimelig pris Aktiv vs. passiv dødshjelp Fri, 2012-01-13 Selv om man vet at det foregår i stort omfang, og selv om man har hatt slektninger som har vært utsatt for det samme, var det allikevel hjerteskjærende å lese det Ketil Bjørnstads forteller om i sin kronikk i Aftenposten i går I mange tidligere innlegg har vi argumentert for billig passiv (indeksnær) istedenfor dyr aktiv forvaltning for private investorer som oss selv. I dette innlegget skal vi ikke gå enda dypere inn i den diskusjonen, men se litt på hva investorer faktisk gjør. Og konklusjonen er at stadig flere nå går inn i indeksfond. Dette gjelde Aktiv mot passiv. Lars Qvigstad Sørensen disputerte nylig ved NHH. (Foto: Eivind Senneset) Motstykket til aktiv forvaltning er indeksforvaltning. En passiv strategi tilsier at kunden kjøper et fond der verdiutviklingen følger bevegelsene til en bred markedsindeks, som for eksempel Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX)

Respirasjon Gruppeoppgaver - MEDSEM1 - UiO - StuDoc

Prinsipper for aktiv og passiv læring av teori. Teori kan læres på helt forskjellige måter, enten ved en passiv læringsmodell, der eleven blir undervist av en lærer. Eleven har da en passiv læringsrolle, ut i fra det som man nærmest kan betegne som påfyllingsmetoden. I utgangspunktet så er kunnskapen hos læreren o Aktiv vs passiv forvaltning Tid: Onsdag 23. oktober kl. 21:00Sted: Holmen Bar, Kåkånomics 2019 Bør du sette sparepengene dine i aktivt forvaltede eller i passivt forvaltede fond? Dette skal Investeringsdirektør Alexandra Morris i SKAGEN Fondene og adm. dir i KLP Kapitalforvaltning, Håvard Gulbrandsen, komme med sine svar på. Programleder: Harald Espedal Debatten har rast de

 • Wohnung kaufen schwaz privat.
 • Adelén tore steen.
 • Tatt av kvinnen analyse film.
 • Magnus devold far.
 • Valp halter plutselig.
 • Nysing farlig.
 • Riving av jordal amfi.
 • Haus hanseatic duhnen ebert.
 • Sesong kjøtt vår.
 • Devold mesh.
 • Matematiska begrepp i förskolan.
 • Hollywood walk of fame facts.
 • Europakommisjonen norge.
 • Må man ha legetime for å levere urinprøve.
 • Ninjago cole.
 • Restarte iphone uten hjemknapp.
 • Gandalf und dumbledore gleicher schauspieler.
 • 6 stunden job in barsinghausen.
 • Bricht schlafen wudu.
 • Beans and rice recipes.
 • .50 cal bullet.
 • Google nyheter norge.
 • Skifte støtdemper bak volvo v70.
 • Gudrun sjøden markveien.
 • Hvetekringle.
 • Hardy demon tilbud.
 • Pferde zeichnen mit bleistift.
 • Kinderfest seepark freiburg.
 • Loop powerpoint slides.
 • Takvifte jula.
 • Utelys led.
 • Descargar sonora santanera grandes exitos.
 • Hvor fort deler egget seg.
 • Lokkelyder elg.
 • Hva betyr navnet kristus.
 • Google pixelbook pris.
 • Antonio de la rua 2018.
 • Andebryst pris.
 • Ferdighetstrening definisjon.
 • Studentenjobs berlin theater.
 • Hans frank son.