Home

Åkerbønner veksttid

åkerbønner. Den er så langt ikke sett i åkerbønner i Norge men det gir grunn til å unngå åkerbønner etter kløverrik eng. Sortsvalg Krav til veksttid, tannininnhold og tilgang på sorter avgjør hvilke sorter som er aktuelle å dyrke. Tanniner (garvesyrestoffer) er en gruppe kjemiske stoffer som er uønsket i fôr til dyr, de Åkerbønner gir god tilgang på norskprodusert protein og vi ser at interessen for denne kulturen øker. Nå kommer det også såvare av de tidlige Finske sortene Sampo og Louhi for fullt og gir bedre muligheter for å så høstkorn etter åkerbønner på de tidligste områdene og mulighet for å dyrke åkerbønner også på de områdene med litt kortere veksttid

Åkerbønner Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Proteininnholdet er ca 30 %, og som råvare for kraftfôr kan Forskjell i veksttid er sterkt avhengig av temperatur under modning. Proteininnhold:. De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge. Åkerbønner er i utgangspunktet seinere enn vårraps, og dersom dyrkingsområdet skal utvides er det viktig med tilgang på tilstrekkelig tidlige sorter. Likeså kan tidlige sorter være aktuelle som forgrøder til høstkorn Siden åkerbønner krever lang vekstsesong, kan værforholdene ved innhøsting bli noe ugunstige. Åkerbønner kan fint høstes selv om de er frosset. Tørking. Erter og åkerbønner tørker langsomt. For åkerbønner er hastigheten bare en fjerdedel sammenlignet med hvete. For langtidslagring av erter og åkerbønner bør vanninnholdet være 15 %

 1. Åkerbønner setter ikke like store krav til jorda som erter. Forskjell i veksttid er også avhengig av temperatur under modning. Proteininnhold: Columbo og Gloria har høgest proteininnhold, ca 1 prosentenhet over Kontu og Paloma
 2. Veksttid 04.12.2008 (Oppdatert: 04.03.2015) Einar Strand I denne tabellen kan du sammenligne veksttida for de ulike vårkornartene og sortene fra såing til gulmodning
 3. avhengig av ertesorter med kort veksttid, og det er ofte forbundet med svak spisekvalitet/dårlig smak. For åkerbønner vil disse to utfordringene være større, og det er lite sannsynlig å få produksjon av matåkerbønner av noe omfang. Dette er ikke argumenter mot å øke dyrkingen av erter og bønner, o
 4. - Erter og åkerbønner har høyere proteininnhold enn for eksempel korn. Det er positivt med tanke på det økende proteinbehovet. I dag går det meste av belgvekstene som dyrkes i Norge til dyrefôr. Gjennom å dyrke mer erter og åkerbønner kan vi øke innholdet av norskprodusert protein i kraftfôret
 5. I 2018 kommer forhåpentligvis også de finske sortene Sampo og Louhi på markedet. Sistnevnte er like tidlig som Kontu, og har i forsøk gitt 20 % mer avling. Åkerbønner har lang veksttid og bør såes tidlig. Høstpløying av arealet kan være en fordel. Åkerbønner krever tørkesterk jord for å gi god avling
 6. •Veksttid •sykdomsresistens. Oljevekster - sorter •Mosaik •Majong •Mirakel •Cordelia(vårrybs) Jordarbeiding •Oljevekster setter store krav til såbed •Viktig å treffe med Åkerbønner •Belgvekst •Lever i symbiose med rhizobiumbakterier -Selvforsynt med nitroge

Sortsforsøk i åkerbønner 2011 20.12.2012 (Oppdatert: 16.08.2019) Den våte vekstsesongen 2011 førte til sterk vegetativ vekst i åkerbønner med påfølgende problemer med legde og gjennomgroing av gras i legda. Les mer Åkerbønner og kjøttbeinmel Økt dyrking av åkerbønner kan erstatte en del av soyaimporten. I dag dyrkes det åkerbønner på 10 000 - 20 000 dekar i Norge. Åkerbønner inneholder 30 - 32 prosent protein, mot ca. 45 - 50 prosent i soyabønner. Åkerbønner har for øvrig høyt innhold av aminosyren lysin, mens det er lite av methionin Dyrking av erter og åkerbønner er positivt på flere måter. Disse vekstene har ikke behov for N-gjødsling og har god forgrødeeffekt i et ensidig kornomløp. Bønner har høyt proteininnhold og kan i en viss grad erstatte importerte proteinråvarer i kraftfôret. Veksttid: 125-130 dager

Avlingene av åkerbønner har variert mye, og skal en lykkes er det viktig at en har planlagt dyrkinga godt. Åkerbønner krever lang veksttid, ideelt bør en så i april, i alle fall ikke mange dager ut i mai. Åkerbønner krever ikke høg jordtemperatur, 5 °C i sådybden er tilstrekkelig. Nyspira plante •Raps og åkerbønner har kraftige pålerøtter. -Høstraps har kraftigere og dypere røtter enn vårraps -Vårrybs har ikke så kraftige røtter som vårraps •Evne til å løsne jord •Kan rette opp mindre strukturskader •Lager kanaler nedover i jordprofilet •Gir jorda bedre dreneringsevne •Jorda tørker raskere opp om våre

TØNSBERG: Åkerbønner er et godt alternativ til erter i vekstskiftet, men de har lang veksttid, det er få ugrasmidler å velge mellom og de er vanskelige å tørke. Men pålerota jobber godt i jorda, de trenger ikke nitrogengjødsel og de klarer seg bra utover høsten Mer informasjon om dyrking av åkerbønner generelt finner du i NLRs dyrkingsveiledning (klikkbar lenke) Birgit er tilgjengelig til 2019: FKnr 30621 Birgit ØKO 500 kg Åkerbønne P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH 10-18 Tlf: 72 50 50 50 www.felleskjopet.n

Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2020 - Norsk

Sortsforsøk i åkerbønne 2019 - Fagforum Kor

Høstrapsen er særlig gunstig, med mange positive effekter i vekstskiftet. Den er spesielt bra å ha som forgrøde, for eksempel før høsthvete. Men også Åkerbønnene forsvarer sin plass i vekstskiftet. De siste årene har sorten Isabell, som har relativt lang veksttid, gitt avlinger omkring 500 - 600 kilo på målet 3 Jord- og Plantekultur 2019 / NIBIO BOK 5(1) Forord Tradisjonen tro foreligger en ny utgave av Jord- og plantekulturboka. Denne utgivelsen er den 27. i rekken

Med det samme utstyret er det mange som kan dyrke både oljevekster, erter eller åkerbønner. Dette er i tillegg gode forgrøder for bygg og hvete. Havre har få sjukdommer til felles med bygg og hvete, Kort veksttid gir begrensninger i dyrking av oljevekster eller erter Sorten Tiffany er en ny sort. Ifølge leverandøren kan sorten sammenlignes med Isabell når det gjelder veksttid. Det vil si at sorten er noe senere en Columbo. Sorten gir høy avling og har høyt proteininnhold. Sorten inneholder tanniner, men lavt innhold av vicine og convicine Ny sein 2-radssort. Meget høyt avlingsnivå. Veksttid som Fairytale dvs. ti dager seinere enn Heder. Sterk strå, meget god stråkvalitet. Sterk mot sykdommer. stråkvalitet. Sterk mot sykdommer. Resistent mot havrecystenematoder. Veksttid 113 dager; Såmengde 23-25 kg/daa; Leveres i storsekk 600 k

Åkerbønner angripes i svært liten grad av storknolla råtesopp, og er ikke. mottakelige for visnesjuke (Aphanomyces euteiches), det skal derfor ikke være. noen fare å dyrke de i et vekstskifte med erter. SORTSVALG. Tanniner (garvesyre) er en gruppe kjemiske stoffer som er uønsket i fôr til dyr, det gjelder særlig i fôr til fjørfe og gris og åkerbønner. Åkerbønnenes krav til veksttid er lengre enn for vårhvete, og dyrkingsarealet er dermed begrenset til områdene rundt Oslofjorden. Ertenes krav til veksttid er omtrent som to-radsbygg - litt lengre i kjølige år. Store deler av dyrkingsområdet for korn er derfor aktuelle arealer Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men

Erter og åkerbønner @ Agropu

 1. Ja, åkerbønner krever lang veksttid, men det er gøy med noe annet, og selvfølgelig veldig gunstig å ha andre avbruddsgrøder enn bare raps. Kompanjongen sådde åkerbønne 7. og 8. april ifjor, og de treska vi 24.sept. På kvelden den 24. og utover natta og morgenen den 25. sådde vi høsthvete
 2. Veksttid 126 dager. Cordelia (Boreal) er en nokså ny rybssorten på markedet. Anbefales i områder hvor raps har for lang veksttid. VI har en kontrakt på Cordelia. Anbefalt såmengde er 0,7 - 0,8 kg pr. dekar. Veksttid 115 dager. På tross av ikke altfor gode forhold de to siste seson-gene holder interessen for åkerbønner seg godt. So
 3. Veksttid: 110 dager. Såmengde: 20-22 kg/daa. Helium; en ny sein sort som har to dager lengre veksttid enn Frisco og kan derfor bli for sein i enkeltår på Fosen. Den har korte sterke strå, høy 1000-kornvekt men lavt proteininnhold. Sjukdomsresistensen i sorten er bra og den anbefales på jord med høgt avlinsnivå. Veksttid: 112 dager
 4. Jeg vet at raps, åkerbønner og erter ikke kan erstatte soya 1:1. Jeg vet at disse vekstene er vanskelige å dyrke, har lang veksttid, det finnes få plante­vernmidler å bruke, de gir en annen proteinkvalitet, krever lange vekstskifter og kan ikke dyrkes alle steder der det dyrkes bygg i dag. Men det handler om mål
 5. Korsblomstfamilien: Fôrraps, fôrreddik, fôrmargkål og grønnfôrnepe Grasfamilien: Bygg, havre og raigras Erteblomstfamilien: Fôrerter og fôrvikker . Det finnes en rekke arter og sorter av grønnfôrvekster. I beskrivelsene under har en valgt å konsentrere seg om de meste aktuelle for Nord-Norge
 6. - Erter og åkerbønner har høyere proteininnhold enn for eksempel korn. Det er Oversikt veksttid og gjennomsnittlig klima i vekstperioden. Gode råd fra NHO-Mat og Drikke: Gode råd fra NHO-Mat og Drikke: Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedrifter med spørsmål om tariffavtaler

Dyrking av åkerbønner - Norsk Landbruksrådgiving Øs

Veksttid - Norsk Landbruksrådgivin

 1. Et kosthold etter EAT-modellen vil bety at store deler av vår matproduksjon må flyttes utenlands, ifølge en ny rapport. Mye av det arealet vi legger brakk i Norge må skaffes til veie i utlandet for å produsere maten vi trenger
 2. Norsk Landbruksrådgiving Vest SA. Logg inn: ansatte; medlemmer; Vis men
 3. Det er størst tidsrom for justering justering av gjødsling i vekster med lang veksttid. Gras har lang veksttid, men det kan likevel bli hektisk å skulle justere gjødsling før slåtten på bakgrunn av prøver som er tatt om våren. Justering er mer aktuelt i forbindelse med overgjødsling til gjenveksten etter slåtten
 4. Man kan bruke sorter med lavere veksttid, men det gir økt risiko for svakere spisekvalitet. Klimaendringer kan gjøre det lettere, men gir samtidig mer ustabile værforhold for sensitive sorter, men ikke for erter og åkerbønner. Samtidig er erter og bønner positivt for vekstskiftet, reduserer bruken av plantevern og gjødsel,.
 5. Veksttid: 114 dager Såmengde:Ca 25kg/daa Erter - Ingrid Dyrking av åkerbønner har bredt om seg, og arten er nå godt etablert i områdene med lang nok veksttid. Utfordringen har så langt vært tilgang på tidlig nok materiale for norskeforhold

En større andel av norsk korn bør dyrkes i vekstskifte med andre arter, mener forskere ved NIBIO. Det gir både bedre kvalitet, avling og økonomi. Olje- og proteinvekster er et viktig tiltak, og nye tidlige sorter kan utvide dyrkingsområdet og øke sikke.. En større andel av norsk korn bør dyrkes i vekstskifte med andre arter. Det gir både bedre kvalitet, avling og økonomi. Olje- og proteinvekster er et viktig tiltak, og nye tidlige sorter kan utvide dyrkingsområdet og øke sikkerheten for å lykkes Åkerbønner 30 Oljevekster 23 Bygg 10,5 Havre 11 Vårhvete 13 Høsthvete 12. Abrahamsen, U., Uhlen, A.K., Waalen, W nitrogen blir produsert i rotknollene - krever lang veksttid. Hvor? Bilderesultat for dyrking av erter. Dyrkingsforsøk -Erter (Pisum sativum) -Åkerbønne (Vicia faba) -Havre (Avena sativa) -Soya (Glycine max) -for.

Jeg tror det er ni dager lenger veksttid på den. Det er greit å prøve det på samme åker, så får vi gode resultater på hva vi bør ha her i framtida. Åra skiller så mye at du får ikke riktig svar om du prøver en sort ene sesongen, og en annen sesongen etterpå, mener kornprodusenten Les mer Dyrkingsveiledning for åkerbønner Revidert våren 2017 - 2 - Åkerbønner Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. ønsker å ha tid om høsten til å så høsthvete. Isabell og Laura er seine. Isabell bl Innlogging påkrevd Det totale jordbruksarealet i Norge har vært noenlunde stabilt på rundt ca. 10 mill. dekar i perioden fra 1989 og fram til i dag, mens kornarealet i perioden 1991 - 2012 er redusert med om lag 750 000 dekar. Det har vært betydelige strukturendringer i kornproduksjonen. Antallet bruksenheter med korn har blitt redusert fra i underkant av 21 400 i år 2000 til om lag 12 900 i 2011, en nedgang. Sortsforsøk i åkerbønne 2019 01.10.2020 . De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge

Erter og åkerbønner er god agronomi - Nibi

De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge. Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving (NLR) utvikler, samordner og leverer helhetlig, kunnskapsbasert og uavhengig rådgiving tilpasset landbrukets behov i hele landet Veksttid: Antall dager senere (+) eller tidligere (-) enn Tyra. Resten: 1 = dårlig stråstyrke, dårlig sjukdomsresistens, lav hektolitervekt, lav tusenkornvekt 10 = god stråstyrke, god sjukdomsresistens, høy hektolitervekt, lav tusenkornvekt * = Torias karakter er fra 2011 Norsk Landbruksrådgiving. Logg inn: medlemmer; Vis men Vinger er et interessant tilskudd i det halv- seine havresortimentet. Sorten har litt kortere veksttid enn Belinda, og har i verdi- prøvingen vist avlingstall på høyde med Belinda Havre Våler Sein, yterik havre med høyt fettinnhold Tidlighet Våler har en veksttid på om lag 112 dager test av link. www.strandunikorn.no. Erter og åkerbønner. 1

Belgvekster til modning @ Agropu

 1. De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge. Markedhagedyrking: Foretaksutvikling 02.10.2020 Det finnes mye råd og erfaring om hvordan dyrke økologiske grønnsaker
 2. Nedvisning er et hjelpemiddel for å fremskynde modning og lette høsting i potet, oljevekster, erter til modning, åkerbønner og kløverfrøeng og til å stoppe utløpere i jordbær.Til nedvisning brukes det raskt virkende kontaktmidlet Reglone. I plantenes grønne deler, fører midlet ved hjelp av sollys til dannelse av hydrogenperoksid som ødelegger plantecellene
 3. Vis meny. Nyhetsarkiv; Fagartikler. Bioenergi . Biogass; Biorest; Frukt og bær . Bær . Jordbæ
 4. 6 Åkerbønner 6 Lang veksttid! Dyp pålerot Fantastisk vekst når den slår til nitrogenfikserende Svak mot ugras i begynnelsen, bedre etter hvert Stråstiv Høyt proteininnhold Dyrkes kun i de beste områdene. 7 Høsthvete Lite aktuelt i økologisk Dekker dårlig tidlig Krever mye næring Svak mot sykdommer 7

Åkerbønner dekker godt når plantene kommer til den kraftigste strekningsveksten, før dette er åkeren åpen og gir hønsehirse gode forhold. Sprøyt med Agil i midten av juni før åkerbønnene dekker godt om det finnes hønsehirse. Fenix før oppspiring av åkerbønnene har antakelig liten effekt på hønsehirse fordi den benyttes for tidlig med lang veksttid. - Å bytte til kornslag med kortare veksttid er eit vanskeleg val. Å lagre såkorn over fleire år kostar. I tillegg kan ein ikkje vere sikker på at kvaliteten vil halde seg, seier Strand. Sein vår: Jon Erik Knotten, Elin Katrine Knotten (i midten) og Gunn Vekterli Leitre Knotten ventar på våren Veksttid: 110 dager. Såmengde: 20-22 kg/daa. Vinger. Vinger er et interessant tilskudd i det. halvseine havresortimentet. Sorten har litt. kortere veksttid enn Belinda, og har i verdiprøvingen. vist avlingstall på høyde med. Belinda. Vinger har langt, stivt strå, og. sorten viser laveste legdeprosent blant. markedssortene over år.

Fagartikler - Norsk Landbruksrådgivin

Comments . Transcription . Vårkorn 201 Veksttid: dager. Såmengde: kg/daa. Åkerbønner Åkerbønner Columbo er vårt tilbud i åkerbønner. Sorten er av de tidlige blant åkerbønnene, men krever likevel lang veksttid og bør bare dyrkes der veksttida tillater det, primært rundt Oslofjorden. Åkerbønnene stiller stort sett de samme kravene til vokseplass som erter utvikling og veksttid. Det er fri bestilling av felt, men vi ser oss nødt til å begrense antall felt til 15. Bakgrunn: Vi har begrenset med midler til forsøk med åkerbønner. Vi planlegger imidlertid en forsøksplan med de to «tidlige» sortene kombinert med ulike såmengder og soppbekjempelse Dyrke kakao i norge. Kakao er en av verdens mest omsatte råvarer, og etterspørselen øker stadig.Til forskjell fra mange andre råvarer, dyrkes kakao i veldig liten grad i industrialisert jordbruk: ca 90% av verdens kakao dyrkes av småskalabønder, hovedsakelig i de vestafrikanske landene Elfenbenskysten og Ghana Både spinat og pak choi er dessuten håpløse å dyrke på sommeren i Norge.

Åkerbønner kan delvis erstatte soya - Svineportale

Pløying etter dyrking av åkerbønner er viktig for å redusere smittepresset av sjokoladeflekk på neste års arealer med åkerbønner. Sjukdommen utvikler seg svært hurtig i fuktig varmt vær, optimumstemperatur for smitte er 20 ºC og for utvikling av flekkene 15-22 º C. Angrep tidlig i sesongen, like før og ut blomstringa, kan gi total skade om klimaet er gunstig for soppen Lupiner og åkerbønner er aktuelle til slik bruk. Perserkløver, vikker og erter kan også brukes, men disse vekstene lønner seg å blande med f.eks. raigras og slå ned en eller to ganger i løpet av sesongen. Sylt og saft sommeren. August 14, 2015 Se gjennom den gjeldende kundeavisen fra Felleskjøpet.⭐ Ikke gå glipp av ukestilbudene fra Felleskjøpet. Tilbudsavis fra Felleskjøpet med neste ukes tilbud PDF | On Jan 1, 2003, Bjørn Egil Flø and others published Harmoni på kostnad av økologi? | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat

Bønner - Norgesfo

Strand Unikorn vil også foran sesongen 2016 tilby åkerbønner (sort ikke avklart). Denne arten krever nokså lang veksttid, og har et begrenset dyrkingsområde, hovedsakelig rundt Oslofjorden. Vårkorn 2015 En f­ ullstendig sortsoversikt og omtale ­presenteres i brosjyra V ­ årkorn 2015 Ord som kan støtte, trøste, hjelpe, men som og kan vere kjelde til maktmisbruk, trakkasering, og mistru. Trykk deretter på save og publish -> Merk betaling med f.eks: kølle junior / briller junior

 • Kapybara pris.
 • Hannover parken flughafen.
 • Matterhorn glacier paradise.
 • Elektrogrossisten oslo.
 • Chauffeur service.
 • Damon wayans jr filme și emisiuni tv.
 • Awacs deutschland.
 • Fotograf boligsalg.
 • Future home test.
 • Isle of wight wiki.
 • Tradisjoner eksempel.
 • Halloween party kinder bremen 2017.
 • Arboretum ellerhoop öffnungszeiten.
 • Kartendienst niedersachsen.
 • Best font logo.
 • Fødselsforberedende kurs gratis.
 • Felsenkeller stein abendkasse.
 • Fylle ut skademelding i ettertid.
 • Jul på månetoppen sang.
 • Aux inngang vw touran.
 • Benediktinerabtei michaelsberg siegburg.
 • Hse 2 bs pris.
 • Canon festbrennweite 85mm.
 • Steve wozniak wiki.
 • Narkose barn forkjølelse.
 • Høydemåler app.
 • Fibroadenom mit 40.
 • Handel og kontor tariff 2017.
 • Pca skin.
 • Studiebolig aalborg universitet.
 • El plantio golf booking.
 • Jumping fitness bad kreuznach.
 • Sal khan wiki.
 • Cavu corse.
 • Avast free antivirus..
 • Leonard cohen so long marianne sangtekster.
 • Loft oldenburg schließt.
 • Leonard cohen so long marianne sangtekster.
 • Når spiser man tapas.
 • Hvordan filetere fisk.
 • Gavetips jenter 10 år.