Home

Hvorfor dro vikingene på plyndringstokter

Angrepet på klosteret i Lindisfarne i 793 regnes som starten på vikingtiden. Det var det første av en rekke spontane handels- og plyndringstokt på 800-tallet. Seinere fulgte mer organiserte tokt, der vikingene overvintret og ryddet nye bosetninger. Mot slutten av perioden dro kongsemner på vikingtokt for å forsøke å utvide kongedømmet. Fra 800-tallet begynte flokker av nordmenn, svensker og dansker å reise på plyndringstokter ute i Europa. De ble kalte vikinger. Vikingene røvet til seg gods og gull og treller, men samtidig lærte de mye nytt i de landene de kom til Hvorfor dro vikingene ut på tokt? Var det fordi det var mangel på damer? spør britiske forskere. Lasse Biørnstad journalist. søndag 25. desember 2016 - 04:00. Mot slutten av 700-tallet begynte det vi kaller vikingtiden

Vikingene dro på ekspedisjoner til Øst- og Vest-Europa der de drev handel, bosatte seg, plyndret og tok med seg varer hjem. De største vikingkongene. Harald Hårfagre (850-932) Skipene ble brukt til plyndringstokter og andre angrep så vel som mer fredelige handelsreiser Hvorfor dro vikingene på tokt? Først og fremst fordi de hadde muligheten. De hadde skip som kunne følge kysten med stor fart, krysse hav og seile eller ros opp elver. Vikingenes skip var state of the art

Forklar hvorfor vikingene dro på vikingferder. Gjør kort rede for den norske rikssamlinga og si litt om hvilken kontekst/sammenheng vi kan se denne i. Hvilken sammenheng er det mellom vikingferder, rikssamlingen og kristningen av Norge En hovedårsak til at vikingene dro på røvertokt til fremmede land, kan ha vært at de på handelsferder rundt Nordsjøen oppdaget at forholdene lå godt til rette for sjørøveri og plyndring. De hedenske vikingene så ikke på klostre og kirker som hellige steder, men så heller en lett mulighet for å få tak i sølv- og gullgjenstander Vikingene hadde overlegne krigsskip, og man regner med at vikingene hadde stor suksess hjemme med disse før de prøvde seg ute. Det er derfor naturlig å tro at midten av 700-tallet er en riktig tidfesting av begynnelsen på vikingtiden. De norske vikingene dro mot vest, nemlig Irland, Skottland, Shetland, og Island. Fr Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden og til dels i andre regioner, som på de britiske øyer. Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.I europeisk historie er denne perioden en del av tidlig middelalder, mens arkeologer ofte bruker betegnelsen. Hvorfor de dro. Før og under vikingtida ble det mange flere mennesker i Norge. Alt land nær kysten var utnyttet. Derfor reiste mange mot vest, sør og nord for å finne nytt land. Færøyene, Orkenøyene, Shetland, Hebridene, Island, Grønland, Storbritannia og Irland var de stedene de norske vikingene oftest dro til

Historie Vg2 og Vg3 - Norsk ættesamfunn i møte med det

 1. Helt siden 1800-tallet har forskere spurt seg selv hvorfor dette skjedde. Forskningen har satt søkelys på økonomiske, sosiale og politiske forhold, demografi og skipsteknologi. Men så langt er det ingen som har kunnet peke på den direkte foranledningen til at vikingene dro vestover
 2. Vikinger hadde skaffet seg jord og flere drev handel. Norske områder vokste fram, blant annet vitner utgravninger i York om nordiske håndverkere. I år 876 ga vikingene seg til å pløye jord og skaffe seg utkomme i Northumbria. Riktignok fortsatte overfallene på klosterne, men nå opererte vikingene sammen med landets egen befolkning
 3. HVORFOR DRO VIKINGENE PÅ TOKT? juni 26, 2017 juni 18, 2017. Først og fremst fordi de hadde muligheten. De hadde skip som kunne følge kysten med stor fart, krysse hav og seile eller ros opp elver. Vikingenes skip var state of the art
 4. Vikingene måtte kunne komme uventet og kunne stikke uhindret av med sine raske skip. Derfor er vikinger ikke kjent i innlandsriket Gardarike, der fremmede måtte over i elvebåter som måtte hales over drageid forbi stryk og mellom elver, steder de var lette å stoppe. To plyndringstokter ved Kaspijhavet i 912 og 944 utgikk fra Gardarike
 5. Vikingtiden begynte på slutten av 700-tallet, da de første skandinaviske vikingene dro ut i verden på jakt etter rikdom, makt og ære. For det kristne Europa ble angrepet på klosteret Lindisfarne i 793 et av de første, alvorlige skrekkeksemplene på vikingenes evner
 6. I år 865 dro de igjen mot England hvor de overfalt East Anglia og overtok herredømmet i York. Angrepene på Wessex ble derimot slått ned, og kong Alfred fikk i stand en fredelig avtale som gikk ut på at vikingene fikk utbetalt en årlig sum, mot at de lot være å ty til vold. I England eksisterer det fire hovedkrøniker
 7. Dessuten kjente vikingene også til bruk av beleiringsmaskiner som rambukker og katapulter. Dette brukte de blant annet ved beleiringen av Paris på 800-tallet. Taktikk var en stor del av vikingenes suksess. Vikingene var dessuten godt organisert når de dro i krigen

Vikingtiden - Daria

På 900-tallet samlet Harald Hårfagre landet til ett rike. I løpet av de neste 400 årene erobret vikingene Island og Grønland, og dro på plyndringstokter over store deler av Europa. Norge var på denne tiden en stor handelsmakt. Landet ble hardt rammet av svartedauden på midten av 1300-tallet, og nærmere halvparten av befolkningen omkom Vikingene forsvant uten et spor. Nå vet vi litt mer om hvorfor vikingene på Grønland ble borte. Men det endelige svaret på hva som skjedde med de norrøne bosetterne, får vi kanskje aldri

Utover på 800-tallet organiserte vikingene seg i større hærer, og fra 850-tallet overvintret de i England, Irland og Frankerriket. Vinterleirene til vikingene er gjenfunnet flere steder, blant annet i Repton i England. I England slo vikingene seg ned mot slutten av 800-tallet. Det er fortsatt be­vart mange stedsnavn fra den norrøne. Vikingene er kjente som sjøfarere og oppdagere. De seilte over større avstander enn noen andre i sin samtid. Dette skyldtes både de enestående vikingskipene, og vikingenes dyktighet som sjøfolk og navigatører Vikingene dannet rene piratsamfunn og overvintret. Dermed slapp de unna sanksjonene fra sjøkongene langs norskekysten. Skre peker på at det store skiftet kom på midten av 830-tallet. - Da slår vikingene i Irland og Skottland seg sammen i flåter sterke nok til å raide de rike byene i sør, som London, Paris og Köln

Han fikk seg et skip og en vakker dag dro han på oppdagerferd videre vestover. Han kom fram til Labradorkysten, i dag en del av Canada, hvor steder som fikk navn som Helluland og Markland blir. Vikingskip er en nordisk skipstype fra vikingtid og tidlig middelalder, brukt både i krigs- og handelsferder. De slanke og raske langskipene egnet seg godt i krig- og plyndringstokter. Bredere og dypere seilskip, knarr, ble brukt som handelsskip. En busse var et transportskip. Vikinger drepte for slektens ære En brutt ed, et forbudt kyss eller bare et skjevt ord i forbifarten. Vikingens ære hang i en tynn tråd - og var den først mistet, måtte den krenkede ty til vikingtidens eneste løsning: blodig hevn med sverdet i hånd Det oppsto snart en egen kultus rundt dyrkingen av St. Cuthbert, og Lindisfarne klosteret ble et yndet valfartssted for kristne pilgrimer i nesten 100 år - helt til vikingene slo til i 793. Etter at vikingene dro ble levningene etter St. Cuthbert fraktet i sikkerhet på fastlandet

Jeg synes det virker merkelig at vikingene skulle ha begynt å plyndre i England mer eller mindre ut av det blå. Vikingene ble sett på som fryktløse og dyktige krigere, noe som selvsagt kommer av at de kriget mot hverandre. Men dro de på rene plyndringstokter innad i Skandinavia før denne tiden, eller var det vanlig krigføring Den norrøne koloniseringen av Amerika begynte så tidlig som på 900-tallet, da nordboere utforsket og bosatte deler av Nord-Atlanteren; dette inkluderte blant annet kyststriper ved utkanten av Nord-Amerika (blant annet Vinland).. Den norrøne kolonien på Grønland overlevde i nesten 500 år. Bosetninger på det kontinentale Nord-Amerika var små, og de utviklet seg aldri til permanente. Vikingene [viking], av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia.I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet.. I samtiden var ordet viking reservert for personer som dro på. Vikingtiden i Norden er synonymt med en ytre ekspansjon: svensker, dansker og nordmenn kalt vikinger strømmet i to-tre hundre år ut i Europa for å erobre, plyndre, herje og slåss, men også for å drive fredelig handel og roligere utflytting. Svenskene dro mot øst inn på elvene i Russland og ned til Svartehavet, Kaspihavet og storbyen Konstantinopel, hvor de drev handel mer enn å enn de. HVORFOR DRO VIKINGENE PÅ TOKT? juni 26, 2017 juni 18, 2017. Først og fremst fordi de hadde muligheten. De hadde skip som kunne følge kysten med stor fart, krysse hav og seile eller ros opp elver. Vikingenes skip var state of the art

Hvorfor dro vikingene ut på tokt? - Forskning

Vikingene drepte for familiens ære, dro på tokt for å finne kvinner og var smarte forretningsfolk. Skandinavias famøse vikinger tok Europa med storm og etterlot et så sterkt avtrykk på historien at vi fortsatt sluker alt om dem. Vi har derfor samlet en overflod av artikler til deg om vikingene her Mye av det som kommer fram i denne forskningsrapporten er allerede en del av den moderne. Vikingtiden utspant seg fra perioden 800-1050 e.kr. Denne perioden kalles også for tidlig middelalder. Vikinger blir ofte sammenlignet med røvere da de dro ut på plyndringstokter og sjøkriger, men de var også handelsmenn og landeiere. Vikingangrepet på det engelske klostret Lindisfarne regnes som det første angrepet og starten på vikingtiden

Vikinger er en betegnelse på folk kildene til vikingtiden brukes ofte andre betegnelser på folk som kom på plyndringstokter fra Kamp om ressurser og makt Hvorfor begynte mennesker fra. Vikingene dro inn i Wales da det ble knapt med forsyninger og var i Wales i nesten et år, fram til sommeren 894. Da vikingene forlot Wales tok de veien mot nordøst inn i Northumbria og deretter gjennom East Anglia og territoriene til de danske hærene i northern midlands Det stemmer at vikingene tok med seg de fineste damene tilbake til Norge da de var på plyndringstokter og voldtok dem. På den måten har vi avlet frem de peneste damene i Norge. Thumbs up, vikings! 8) Voldtok dem nødvendigvis ikke. Tok dem med hjem, gifta seg med dem, osv Etter mange år med vikingraid så endret holdningen seg til de britiske øyene fra og med 865. I 866 tok vikingene byen York, som var en av de to viktigste byene i det gamle England og i flere av småkongene på øya begynte å kapitulere for vikingene. I 886 ble det skrevet en avtale mellom anglosakserne og vikingene om en deling av landet Vikinger fra Trøndelag dro på noen av de første langferdene over til De britiske øyer. Det viser rike gravfunn. Tove Eivindsen - Gemini.no. 21. des. 2014 21:55 - Oppdatert 23. des. 2014 13:25. - Kontakten innebar langt mer enn ufredelige plyndringstokter

Vikinger Vikingtiden i Norge - Ferie i Norg

Hvorfor dro vikingene på tokt? - Åsli & Bakkejor

Troen på egen fremgang var så stor at vikinger med base i Kiev forsøkte seg på Konstantinopel, hovedstaden i det Østromerske riket. De skremmende historiene om barbariske villmenn fra nord som erobret nye områder med å slakte ned den motstand de møtte og stjal med seg verdifulle gjenstander fra sjokkerte samfunn over hele Europa og inn til den vestlige delen av Asia Danskene dro i likhet med nordmennene vestover, blant annet til England. Svenske vikinger dro i motsatt retning, mot øst. De dro blant annet opp elvene i Russland, og så langt som til den store innsjøen Kaspihavet. Årsakene til at vikingene dro ut i Europa er mange. I Norge var det mangel på jord, og man trengte mer plass til å dyrke mat Dette snakkes ikke like mye om som vikingene som dro vestover, men etter min mening var det i øst og ikke i vest at det fikk størst konsekvenser. Man kan selvfølgelig argumentere for at grunnleggelsen av Normandie var like viktig i og med normannerne erobret og formet det som skulle bli Storbritania, som i neste omgang fikk stor om ikke størst innflytelse på den moderne verden Hvorfor de betalte vet vi ikke, Han dro på hvalfangst en gang og han hadde dyrket mark. De slanke og raske langskipene egnet seg godt i krig- og plyndringstokter

Video: Hvorfor dro vikingene på vikingferder? - Studienett

Repetisjonsspørsmål om vikingtiden - Studieweb

Vikinger blir ofte sammenlignet med røvere da de dro ut på plyndringstokter og sjøkriger, men de var også handelsmenn og landeiere. Vikingangrepet på det engelske klostret Lindisfarne regnes som det første angrepet og starten på vikingtiden. Nyere undersøkelser viser at vikingene dro lenger vest enn hva forskere ha Vikinger dro over sjøen og til Island på midten av 800-tallet. Senest i 870 hadde de begynt å slå seg ned der. Forskerne fant flere stedsnavn nevnt i gamle tekster som forteller om plasser med. Vikinger var mennesker fra området som i dag kalles . Skandinavia. Vikingtiden varte fra cirka år 800 til 1050 e.kr i Norden. Man ble kalt viking hvis man var en nordisk mann, eller en nordisk . sjøkriger som deltok i handelsferder eller plyndringstokter. En viking. kunne også bli kalt røver Gildehallen i Borre Et steinkast fra Midgard kulturhistoriske senter ligger den storslåtte Gildehallen som er en rekonstruksjon av en av vikingtidens store festsaler. Gildehallen ble åpnet for publikum 6. juli 2013. Den er utformet slik man forestiller seg at den så ut, siden noen slik hall aldr Svenske vikinger dro på østerled innover i Russland. Vant vikingene fram fordi de alltid fulgte en nøye lagt plan, utarbeidet etter en toppleders langsiktige visjon? Aldeles ikke. Seminaret tar i bruk historiske steder i Oslo, og passer for organisasjoner og ledere som vil bli utfordret på egen strategisk tankegang

vikingtiden - Store norske leksiko

Sølv, gull og fine ting blei frakta frå stad til stad. Dette hadde vikingane fått med seg, for sjølv om dei budde langt mot nord hadde dei gode båtar, og mange reiste ofte sørover. Munkane trudde dei var trygge. I Europa var det også mange kloster som var fulle av flotte ting av gull og sølv, og berre nokre uvæpna munkar som passa på På slutten av 1000-tallet var det stadige uroligheter mellom norrøne og lokale høvdinger rundt baut omkring Irskesjøen. For Magnus Berføtt, nummer 17 i den norske kongerekken og sønn av den første norske konge som kunne lese og skrive, ga urolighetene rom for handling. Han dro på tokt vestover

Vikingtida (793-1066) - Daria

Og hadde vikingene først kommet seg avgårde med skipene var det så å si umulig å fø lge dem. Skulle noen komme seg over til f.eks. Norge på jakt etter vikingenes tilholdssted ville de ikke finne annet enn spredte gårder. Og bønder. Vel hjemme dro vikingene hjem til sin gård og spredte seg dermed over store områder Vikingene kom til Grønland på 980-tallet i en klimamessig varm periode. Der anla de en rekke små samfunn langs Grønlands vestkyst. I starten på 1100-tallet faller temperaturen dramatisk

Hvordan lagde vikingene våpen. Vikingene [viking], av norrønt víkingr, var sjøfarere fra området som i dag kalles Skandinavia.I den sene jernalderen deltok vikingene i landnåm, plyndring, militære ekspedisjoner og handelsvirksomhet langs kyster og elver vestover, sørover og østover i Europa fra omkring år 800 og frem til slutten av 1000-tallet. Vikingene drev en forsvarskrig, ikke en angreps krig. Deres hovedkvarter i Lindisfarne røk først. De svenske vikingene dro østover og slo seg sammen med Vikingene fra Hviterussland og dro mot Khazaria der i slag etter lag knuste dem til de til slutt utslettet hovedkvarteret deres

Vikingenes Boplasse

Vikinger. February 20, 2019. Eirik Dahl. Vikingene i Oslofjorden. February 20, 2019. Eirik Dahl. Les her. Preget av. havet i. 1200 år. Sjø- og vikinghistorier. Havet har alltid preget Vestfold opp gjennom historien, noe historiebøkene og sjøfartsattraksjonene samt kystkulturen i Oslofjorden forteller og viser oss.. Vikingene dro også til øyene i Middelhavet; Korsika, Mallorca og Sardinia. Grønland. Vikingene oppdaget Grønland ved en tilfeldig etter at Gunnbjørn Ulfsson skulle dra til Island, havnet i dårlig vær og oppdaget noen øyer. Fra rundt 980 begynte vikingene å dra til sørvest på øya for å bosette seg Vikingene var på jakt etter kirkegods, slaver og andre luksusvarer de kunne bringe med seg hjem. Det var først mye senere at vikingene dro på tokt etter nye bosetninger. Det er flere faktorer vi må se på for å finne en forklaring på hvorfor vikingene begynte å plyndre ut i Europa Indre ekspansjoner raske smidige til å kunne seile over lange strekninger og i rukete vær Kunne landsettes direkte på en passende strand Bøndene la under seg nye land Befolkningspress Vikingskipet For lite jord hjemme Fordi folketallet steg, ble det ryddet stadig nye gårde Noe som er helt på jordet. Det er greit nok at vikingene var voldelige og hadde sine plyndringstokter, men de levde i et voldelig samfunn og resten av verden var ikke så mye bedre. Men vikingene var også handelsmenn, og de hadde fredelig kontakt med folk fra hele verden, da også arabere

HVORFOR DRO VIKINGENE PÅ TOKT? - To konge

Vikingtiden 102-106 Om Vikinger Det mangles ikke på kilder om vikingene sine plyndringer. De tok ofte å slaktet hele befolkningen, hvis ikke de solgte dem som slaver. Grunnen til at vikingene fikk plyndre så enkelt var av flere grunner. Etter fallet av det romerske vestriket, stod de svakt militært og politisk. Frankrike ble svekket etter døden av Karl den store og England og Irland hadde. Vikingene var opprinnelig kjent som fredelige skandinaviske handelsmenn gjennom flere hundre år i Nordvest-Europa, men mot slutten av 700-tallet forandret de fredelige handelsseilasene seg til rene plyndringstokter. Vikingene begynte å angripe og plyndre klostre, byer, og områder langs kysten. Men hvorfor

Vikingene, sin tids terrorister, vår nasjonale skam

Vikingene erobrer land, plyndrer klostre, drar på store oppdagelsesreiser og forandrer Europa. Men de var også opptatte av andre ting: gudetro, liv hjemme i byene og på landet. 948.02. GUY, JOHN Vikingene. Damm, 1999 Ill. (ag:u) I denne boken får en svar på hvordan vikingene kom seg til Nord-Amerika. Hvorfor de var så berømte og. men altså folkens.... ja vikingene var krigere og de dro på plyndringstokter, men de plyntret ofte klostere og andre hvite/europeiske byer og områder. vikingene tok slaver (treller), ja det gjorde de, men trellene kunne bli frie, og var trellene blitt frie så var de vanlige borgere, som hadde like rettigheter som andre borgere (eller frie menn) Begynte på 850-tallet. Større grupper erobret land, angrep kystbaser. Det ble kort okkupasjon og økt handel. 3. Hvorfor dro vikingene ut? - Nasjonalstatsdannelser: nye stater ble dannet.-Normandie i Frankrike ble oppkalt etter normannerne som slo seg ned der

Start studying Historie 1 [kontroll oppgaver]. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Begrep. Vikingtiden: Tiden fra 800 til 1050 e.Kr. In English. Vikinger: Sjøfolk fra Nordensom dro på handels- og plyndringsferder. In English. Historisk tid: Tiden etter 800 e.Kr. Fra og med vikingtiden brukes først og fremst skriftlige kilder for å beskrive det som har skjedd. In English Odin: Vikingenes mektigste og klokeste gud. Han var krigsgud for høvdinger, konger og krigere Hvorfor Topp Lodbrok, den største krigeren i sin tid, stiger til makten og blir konge over vikingene. Den illustrerer Ragnars plyndringstokter i England, Alle dagligdagse ting du har hørt om vikinglivet blir vist fram her på en måte som får deg til å tenke på den serien når du tenker på vikinger

Vikingtiden - en introduksjon til vikingenes verden

Hvorfor han dro er vi ikke helt sikre på, I denne boka kan du lese om hvordan skandinaviske vikinger allerede på 800-tallet la grunnlaget for Russland, som har navnet sitt etter dem. 9788291640389: Moseng, Ole Georg, Erik Opsahl, Gunnar I. Pettersen og Erling Sandmo Hvorfor dro vikingene ut? Det er galt å tro at folk i nord oppdaget Europa rett før år 800. Tvert imot tyder arkeologiske funn på at det allerede da var etablert god kontakt mellom Europa og Skandinavia. Det rare er derfor at nordboerne plutselig reiste ut for å skape stor ståhei hvo Hesten heter Sleipne og har åtte bein og kan fly og løpe både på hav og elver. Vikingene fant nytt land. I vikingtida er det ikke nok jord og mat til alle. Derfor er det noen vikinger som flytter for å få mer jord. Rundt år 800 og 1050 reiste norske vikinger til Vinland og Grønland. Vikinger dro østover til Russland. Andre dro til. Jeg sitter på kontoret mitt og blar i ulike kilder, utgravningsrapporter, reiser, handelsmuligheter og plyndringstokter. En av de romlige grensene mellom disse to verdene, er døren - og jeg jobber spesielt med symbolikken rundt dører og inngangspartier. dette er ikke en sak av typen Vikingene dro på tokt i Asia!

Vikinger er i vinden som aldri før. British Museum i London viser i vår en utstilling om vikingtiden, en av museets best besøkte noensinne. History Channel planlegger en tredje sesong av den populære serien Vikings og den vikingtidsinspirerte serien Game of Thrones rir TV-skjermer over store deler av verden Vikinger: Nye funn kan endre historien Det hittil eldste funnet av en viking-bosetting kan være gjort på Island. NYTT FUNN: Et nytt arkeologisk funn på Island peker mot at Vikingene kom til. Navnet Vikinger ble brukt om folk fra Skandinavia som dro ut til andre land for å handle, på plyndringstokter eller i hærferd. Vikingene hadde gode båter og var dyktige sjøfolk. Noen av vikingene bosatte seg i disse landene, mens de fleste dro hjem og hadde med seg varer som de hadde byttet til seg eller hadde røvet

VIKINGENES REISERUTER - Arild Haug

Kim Hjardar er ute med nok en bok om vikinger. - Det som stadig slår meg er hvor preget av ytterpunkter tilværelsen til vikingene var. På den ene siden gjennomsyret krigsideologi og ekstreme ritualer som menneskeofring. Mens de på den andre siden utviklet et høyt teknologisk, kunstnerisk og dikterisk nivå som vi lar oss fascinere av i dag Vikingkvinner. Det var store forskjeller mellom kvinner og menn i vikingtida. Vikingkvinnene hadde likevel en sterkere posisjon enn kvinner andre steder i Europa på denne tida. Som husfrue og øverste ansvarlig for husholdet i en familie, hadde vikingkvinnen mye makt. Men - kvinner kunne også være prestinner og håndverkere. De kunne drive med handel og være skalder Så hvorfor hylles Olav den Hellige likevel som Olav begynte med plyndringstokter som tolvåring, og ble opplært i et nådeløst miljø. Vikingkulturen var alt han Historiene om mirakler og uforgjengeligheten av liket hans gjorde at kristendommen vant ny respekt hos vikingene. På de fleste statuer og malerier av Olav den hellige. Hvorfor var vikingene så gode til å krige? Vikingene trente på å bli gode krigere fra de var barn og trodde at de ville komme til paradiset Valhall hvis de døde i krig. Hvilke varer fra Norden kunne vikingene selge når de reiste ut for å handle? Vikingene solgte jern, pelsverk, fjær, dun, gryter av kleberstein og bryner

Hvorfor var vikingene så overlegne i kamp

En historiker som har dannet seg en mening om hvorfor vikingene dro ut på toktene sine, kan ikke gjøre det. Den avgjørende forskjellen mellom naturviteren og historikeren er at naturviteren leter etter en fast sammenheng, etter noe som alltid vil gjenta seg, mens historikeren forsøker å forstå noe som er et engangsfenomen, noe som aldri vil gjenta seg På en rekke av stedene hvor vikingene etablerte seg, finnes fremdeles spor etter dem. Og i dag, mer enn 1000 år senere, er det flere steder lagt til rette for at tilreisende skal få et inntrykk. Hvorfor valgte denne brutale vikingkrigeren Kvitekrist? Olav begynte med plyndringstokter som tolvåring, Historiene om mirakler og uforgjengeligheten av liket hans gjorde at kristendommen vant en ny respekt hos vikingene. På de fleste statuer og malerier av Olav den Hellige holder han en øks og står oppå en drage De som dro var nok fristet av evig syndsforlatelse og Guds miskunn, men det var sikkert mange fattige nordmenn som så muligheten til inntekter for seg og sin familie. Korstogsfarerne ble betalt godt, og fikk del av inntekter fra herjinger på veien. Sigurd Jorsalfare dro fra Norge i 1107 med 60 skip, bare 17 år gammel færøyingene. Tilsvarende dro Tore Hund på denne tiden ved flere anledninger på plyndringstokter til Kolahalvøya og Kvitsjøen. Selv etter at Norge var kristnet og det rådet fred mellom Norge og England, i Harald III Hårdrådes tid (1015-1066), herjet norske høvdinger kysten av England. Et særlig beskjemmende tilfelle er kong Øystei

land på Moster - og kristen gudstjeneste ble feiret der. Impulsene til det gryende trosskiftet, kom mrvestfra over havet, belgebåret og seilfert av uovervinnelige vikingskip. Disse eminente farkostene ga store fordeler til ville vikinger på plyndringstokter i europeiske land. Men, på sikt kom en kristen innflytelse til å påvirk Hardraade Vikingskipforening har startet et prosjekt for bygging av et fullskala vikingskip, som skal seile på Tyrifjorden. Skipet skal bygges på tradisjonelt vis, med autentiske materialer slik det ble gjort i vikingtida. Denne siden har noen betraktninger om historisk bruk av vikingskip ved Tyrifjorden Enten dro denne karen selv i østerled, Les også: Trønderske vikinger dro tidlig på langferd; Brukssverd. Det går an å spekulere fritt i hvordan og hvorfor slike gjenstander østfra er havnet i Trøndelag, om kvinner som flytter på seg, også over landegrenser

Våpentransporten på Helgeland under andre verdenskrig var en vesentlig del av krigføringen mot tyskerne. I perioden desember 1941 - 1944 ble det ført store mengder utstyr med båt og frivillige bærere innover Vefsn.Utstyret skulle være klart til en eventuell engelsk alliert invasjon Hvor dro de? Hvorfor? Hør på teksten om Olav Tryggvason (side 98 i tekstboka). Hva forstår du? Hvem var Olav Tryggvason? Rollespill: fortell Olavs, Astrid og Sigurds historie. Hver gruppe forteller historien i jeg-person. Forslag til oppgaver du kan gjøre hjemme: oppgaver 1-7 side 124 og 125 i arbeidsboka (jeg kan sende fasit på e-post) Ibn Fadlan: Hvor reiste vikingene? Klar melding 2 side 163. Svenskene reiste østover på de store russiske elvene og danskene dro sørover til Frisland, Frankrike og Sør England. Nordmennene seilte mot vest til Skotland, Irland, Island, Grønland og Amerika. Oppgave. Lag enkle foredrag med følgende titler: Hvor reiste vikingene og hvorfor.

 • Hanne wolharn.
 • Hayden panettiere 2018.
 • 12 trinnsmodellen innovasjon.
 • Plexus brachialis skade.
 • Peter russland.
 • Google goggles not working.
 • Nuremberg case.
 • Makeup site.
 • Captain america civil war imdb.
 • Týr.
 • Wochenspiegel erzgebirge online.
 • Elden prosedyre.
 • Pouring medium teknikk.
 • Altstadt wetzlar geschäfte.
 • Hytte med badestamp til leie.
 • Wie hoch war die pension von helmut kohl.
 • Mx3000 siemens.
 • Dutailier ammestol.
 • Stiftelsen lovdata.
 • Vinkurs oslo 2018.
 • Retningslinjer for oppgaveskriving.
 • Gefüllte tintenfischtuben im backofen.
 • Týr.
 • Rask søndagsmiddag.
 • Nervebetennelse kreft.
 • Club vaudeville lindau kapazität.
 • Tettsteder i finnmark.
 • Mikrolån norge.
 • Seiling vindstyrke.
 • Hugo boss blazer.
 • Professionelle wett tipps.
 • Tivoli radiowecker.
 • Thomas mann werke.
 • Brudefærden analyse.
 • Directx 9 redistributable.
 • Vivo smart tavle.
 • Inoltre significato.
 • Talc in makeup.
 • Abholtermine gelber sack kaufbeuren 2018.
 • Katrin fröhlich facebook.
 • Norlis antikvariat.