Home

Sau og geit semin

Semin på sau - Norsk Sau og Geit

Semin på sau. Norsk Sau og Geit er ansvarlig for seminvirksomheten på sau i Norge. Sædproduksjonen foregår på Staur gård hvor vi leier lokaler. Her tar vi inn ca 75 nye værer i starten av september for produksjon av frossen sæd. Sæden sendes direkte til saueholderen i en beholder. Seminkatalogen 2020 er klar. Den trykte utgaven sendes i posten sammen med Sau og Geit nr 5, og er framme litt før midten av måneden. Du må gjerne ta en kikk i den elektroniske utgaven Semin på geit. Seminstasjon for bukker på Hjermstad ble etablert i 2006. I juni hvert år ankommer 5-10 avkomsgranska bukker stasjonen. Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no Org. nr.: 970 134 808. Besøksadresse Moerveien 2A N-1430 Ås. Postadresse Postboks 104 N.

Seminkatalogen for sau 2020 - Norsk Sau og Geit

Sau og Geit nummer 5-2020 er gått i trykken og kan snart ventes i postkassen hos våre hovedmedlemmer. Hvis du vil, kan du imidlertid lese bladet på nett allerede nå Norsk genressurssenter og Norsk Sau og Geit samarbeider derfor om inntak av værer og bukker til semin av de norske saue- og geiterasene med små populasjoner. Kunstig sædoverføring er lite utbredt på sau og geit, men brukes i bevaringsarbeidet for å imøtekomme behovet for spredning av avlsmateriale på tvers av fylkesgrenser Semin gjør ikke bukken overflødig. Geitholderen trenger bukken i brunsttesting og for å stimulere geita til effektiv spermietransport. Riktig inseminasjonstidspunkt avhenger av mange forhold, og det som fungerer for naboen gjelder ikke nødvendigvis for deg. Publisert år: 2010: Referanse: Sau og Geit nr. 3/2010: PDF: Last ned artikkele Norsk genressurssenter og Norsk Sau og Geit samarbeider derfor om inntak av værer og bukker til semin av de norske saue- og geiterasene med små populasjoner. Kunstig sædoverføring er lite utbredt på sau og geit, men brukes i bevaringsarbeidet for å imøtekomme behovet for spredning av avlsmateriale på tvers av fylkesgrenser. Temaartikler

Semin på geit - Norsk Sau og Geit

 1. Når vi har avlsframgang peker kurven oppover, og de yngste værene har den beste indeksen. Jo brattere kurven peker oppover, jo større framgang har vi for egenskapen i forhold til den framgangen det er mulig å oppnå. Middelet for indeksen beregnes som gjennomsnittet av fødte dyr i væreringene de siste 5 år
 2. - Norsk Sau og Geit . READ. Brunst, brunstkontroll og inse
 3. på geit - tilslag. Bjørnerås, NSG, 2010. Mjølkekvalitet og frie feittsyrer. Kvamsås, TINE, 2010. Gunstig genstatus. Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2011. Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no Org. nr.: 970 134 808 Besøksadresse Moerveien 2A N-1430 Ås Postadresse Postboks 10
 4. @nsg.noRedaktør: Ingrid Rimeslåtten Østensen · Bilder: Vidar Frislie og Nina SætherGrafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde · Trykk: Lier Kopi & Trykk AS. NSG Se
 5. nredet fjøs. Hos Hanne og Olav Lie i Brumunddal har det denne sommeren skjedd forandringer. Nytt fôringsanlegg til sau. Hos Aslak Geir Skurdal på Geilo, monterer vi nå et nytt fôringsanlegg til sau. Med fórhekker fra Fjøssystemer
 6. AS ble stiftet 1. november 2000. Siden 2006 er selskapet eid av Norsk sau og Geit.. Hovedkontoret til NSG Se

Avls- og seminavdelingen i Norsk Sau og Geit NSG Semin AS ble stiftet 15. november 2000. Selskapet har vært eid av Norsk Sau og. Geit siden 2006. Ved nyttårsskifte 2011 ble NSG Semin AS avviklet.Seminvirksomheten. er nå lagt inn under avls- og seminavdelingen i Norsk Sau og Geit. Hovedkontoret til NSG holder til i Moerveien 2 på Ås.. Du kan nå oss på følgende adresser Norsk Sau og Geit, stiftet 1947 med formål å arbeide for et rasjonelt og lønnsomt sau- og geithold, bl.a. ved samarbeid i avl, produksjon og omsetning. NSG Semin er datterselskap som har ansvar for seminvirksomhet på sau og geit. Avlsarbeidet omfatter ca. 125 værringer og 35 bukkeringer rundt om i landet. I sauekontrollen deltar ca. 310 000 søyer (30 % av landets søyer), i. Breispektra tilskotsfôr til mjølkeku og geit. Ekstra høgt innhald av magnesium, E-vitamin og mikromineral. Bruksområde: Brukast til mjølkeku og ungdyr/slakteokser samt mjølkegeit der hovudfôret er surfôr av gras, samt beitegras, og der kraftfôret er tilsett normale mengder vitamin og mineral Meir semin aukar innavlsfaren. Eikje, NSG, 2009. Søyene blir tyngre. Boman, NSG, 2010. Farlinjer i sauavlen? Eikje, NSG, 2010. Avlsframgangen på sau. Blichfeldt, Norsk Sau og Geit, 2009. Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no Org. nr.: 970 134 808 Besøksadresse Moerveien 2A N-1430 Ås Postadress Velkommen til Avlsdatabanken for sau. Her finner du. Åpne tjenester for alle interesserte saueholdere . Indekser for avkomsgranska værer i NSGs avlsarbeid (NKS, spæl, sjeviot og pelssau) Alle kårede værer; Kåringsstatistikken for kåringene 2006-2020; Avlsframgangen fra 2000 og framover, for alle rasene/egenskapene i NSGs avlsarbei

Sau - Nyheter & aktuelt - Sau - Norsk Sau og Geit

 1. Thor Blichfeldt, Norsk Sau og Geit Sigbjørn Eikje, Norsk Sau og Geit Inger Anne Boman, Norsk Sau og Geit: Sammendrag: Avlsarbeid er å finne dyra med de beste genene, og la dem bli foreldre til neste generasjon. Både kåringsdommerne og ullklassifisørene gjør en viktig jobb, slik at vi kan finne dyra med gener for god ullkvalitet. Publisert.
 2. Fiberrikt kraftfôr basert på roesnittar (betepulp), melasse og salt, samt litt fett. Har ekstra negativ PBV, og er mest aktuell til geit i kombinasjon med anna kraftfôr. Seinkar urea i mjølk/blod, og betrar gjødselkonsistens og vomfunksjon ved fibermangel
 3. Sau og geit. Publisert 16.01.2013 Sist endret 16.10.2020. Skriv ut. Mædi-utbrudd. Les om det pågående utbruddet på sau. Tilsynsplaner - Småfe. Tilsyn med flytting av småfe i 2020.
 4. Sau og geit. Fôringsveileder til sau og lam. Veiledning for god ernæring og dyrehelse. Bla i brosjyren. Produktkatalog småfe. Gode løsninger for ditt dyrehold. Se et utvalg av vårt sortiment til småfe. Se katalogen her. Trenger du tilskuddsfôr. Få nyttig informasjon om tilskuddsfôr som gir gode resultater
 5. Geit er et husdyr som ble temmet i forhistorisk tid, trolig i yngre steinalder. Tamgeiter holdes i alle verdensdeler. Det finnes en mengde raser og varianter, svært forskjellige i størrelse, farge, hårkledning og horn. De fleste er melke- og kjøttprodusenter; enkelte (angora- og kasjmirgeit) har verdifull ull.

Norsk Sau og Geit - Forside

Seminkurs sau - Norsk Sau og Geit

hos sau, geit og storfe. Her sau med hevelse i hodet, skummende sikling og pustebesvær. 2) Fotråte - alvorlig grad. Fotråte er en smittsom bakterieinfeksjon i klauvspalte og klauvhorn som kan føre til alvorlig halthet. 3) Saueskabb med hårløse områder på neseryggen 4) Byllesjuke smitter både geit og sau, men sau har oft Semin as4 Bakgrunn Avl på sau og geit i Norge har i mange år vært basert på naturlig paring. I vær- og bukkeringer byttes hanndyrene mellom flere besetninger gjennom sesongen. Kunstig sædoverføring (ks) med både fersk og frossen sæd ble innført allerede i sekstiårene For hardt beitetrykk vil gå utover tilveksten, og kan dermed komme i konflikt med det dyreetiske. Geit mot gjengroing. Bernt Robert Hansen viser til at de gamle seterområdene ofte ble beitet med både ku, geit og sau. Geita var kanskje det dyret som i størst grad bidro til å åpne landskapet Sau og geit. Bryne Landbruksservice A/S har det meste til sauehold. Vi leverer grinder/lettgrinder, innredning, plastrister, strekkmetall, drikkenippler, boluser, mineralbøtter, melkeerstatning mm. I tillegg kan vi tegne forslag til ombygging eller nybygg av sauhus, som passer til dine behov

Sau - Nibi

Ring 72 50 50 50. Ofte stilte spørsmål; Kontakt oss; Følg oss på Facebook; Følg oss på Instagram ; Org. nr.: 911608103. Postadresse: Postboks 469 Sentrum, 0105. Sau og geit. Andre drøvtyggere. Hest. Innendørs- mekanisering. Driftsbygg og fjøs. Gjerder og grinder. Ta i bruk vår nye brosjyre «Vel rett kraftfôr til geita.» En rettleiing for god ernæring og dyrehelse. Se katalogen. Filter. Produkt presentasjon. Kampanje. Vis pris uten MVA. Prisklasse. Merker. DeLaval. Formel

NSG - Norsk Sau og Geit - Fagdatabas

 1. oduksjon for sau og geit dine forventninger som profesjonell bonde, slik at du avtager SG sparer deg for tid og penger og ivaretar MM25 SG viser deg den mest verdifulle inntekten av ghet til å ta beslutninger basert på fakta. 1 2. m anlegg en for mange av funksjonene i anlegget
 2. Geit har i likhet med storfe et forholdsvist høyt kobber behov. Vi anbefaler derfor å skille mellom kraftfôr til sau og kraftfôr til storfe/geit. FORMEL Geit et kraftfôr som er rikt på fiber og fett og som gir høyt tørrstoffinnhold i melka
 3. TRANSPORTDOKUMENT SAU OG GEIT Movement document for sheep and goats . Transport gjelder/ animals to be transported. Dato for transport/ date of transportation: Antall sauer/ number of sheep: Antall geiter/ number of goats: Ved samtransport: angi produsentnummer og navn på eiere av andre dyr/ If transport together with others: giv
 4. Mattilsynet reviderer forskriftene om storfe, svin, sau og geit. Målet er å forbedre formuleringene og strukturen i forskriftene med tydelige krav som er praktiske og fremtidsrettete. Vi tar sikte på å foreslå en felles forskrift for de fire dyreartene med flere generelle enn artsspesifikke bestemmelser
Mastitt og holdbarhet - Norsk Sau og Geit

Leder Oppland Sau og Geit 09.11.2020, klokken 18:00. I Nationen den siste tiden har vi kunnet lese om kjøttforbruk og nedgang i forbruk av rødt kjøtt her til lands. Samtidig kan vi lese at forbruket av sau og lam er på det laveste på 30 år. Vi kan også lese om. Lund Sau og Geit. 124 likes. Som medlem får du: Medlemsblad 6 ganger i året. Delta i et aktivt fagmiljø lokalt. Fritt tilsendt seminkatalog. Tilgang på Juridisk hjel

Vitamin- og mineralrikt kraftfôr frå paring til lamming. 3-5 hekto pr dag dekker behovet for mineral- og vitamin, og ein slepp då å gje anna tilskotsfôr utanom dette kraftfôret. Svært høgt innhald av E-vitamin (650 mg/kg) Sau og Geit. Sau og Geit. Kraftfôr 4; DRØV SAU MJØLKEFOR. DRØV SAU VINTER. DRØV LAM. DRØV GEIT. ALKA SAU MJØLK. ALKA MUSLI SAU. Søk på siden Søk. Om Strand Unikorn. Kontakt oss Kontaktpersoner Salgs- og leveringsbetingelser Kjøreruter bulk og vareruter Oversikt bestillings- og lagervarer Anlegg Fagarkiv Ledige stillinger For pressen. Status for de bevaringsverdige sau- og geiterasene. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Truetstatus* 2019. Blæset sau: 1 000: 545: 819: 1 544: 2 05 Hedmark Sau og Geit has 425 members. Vi får henvendelser om hva som er gjeldene fargekoder på slips på sau som skal på utmarksbeite Suldal Sau og Geit. 367 likes · 3 talking about this. Lokallag av Norsk Sau og Geit

Norsk Sau og Geit, Ås, Akershus. 5,952 likes · 636 talking about this · 1 was here. Norsk Sau og Geit (www.nsg.no) er en interesseorganisasjon for sau- og geiteholdere i Norge Hjem » Sau og Geit » Innredning » Fronter til sau og geit. Fronter til sau og geit. Vi har flere typer etefronter. Alle våre fronter lages etter mål. Lammesikker front. Lammesikker front. Vår egenutviklede lammesikre front har blitt svært populær, og har mange valgmuligheter Sau Og Geit - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest: Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. januar 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 1, § 3, § 4, § 5 og § 6a. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 2 og nr. 3 og del 2.1 nr. 8 (forordning (EU) 2016/1012) Les Sau og Geit. Medlemsnummer: Logg inn. Velkommen til Sau og Geits elektroniske utgave! Tast inn ditt medlemsnummer i Norsk Sau og Geit for å lese bladene. Dette finner du foran navnet ditt som er trykket bak på bladet. Dersom du ikke er medlem, ta kontakt og meld deg inn - så får du tilgang

Geit - Nibi

svin, sau og geit . Mattilsynet foreslår ei felles forskrift om velferd for storfe, svin, sau og geit. Forslaget omfattar også ei endring av produksjonsdyrforskrifta. Vi legg nå forslaget ut til høyring på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Samandrag av forslage Sau og geit Brødsmulesti Store norske leksikon. Teknologi og industri. Landbruk. Husdyr. Sauen hører til de eldste husdyrene og ble temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. 6000 år fvt. Eldste funn i Norge er fra Ruskeneset ved Bergen,. Avlslag som oppretter og fører stambøker for renrasede avlsdyr av storfe, svin, sau, geit og hest, samt andre avlsvirksomheter enn private foretak som driver virksomhet i lukkede produksjonssystemer, som oppretter og fører avlsregistre over hybridavlsdyr av svin, bør føre inn avlsdyr i sine stambøker eller registrere dem i sin avlsregistre uten forskjellsbehandling på grunn av dyrenes. Felleskjøpet Rogaland Agder tilbyr utstyr for både sau og geitehold. Vi leverer alt fra enkle innredninger til avanserte melkeanlegg for geit. For å oppnå god helse og dyrevelferd i sau- og geitebesetningen er det viktig at driftsbygninger og innredning er tilpasset dyrenes behov og naturlige atferd Norsk Sau og Geit avd Staur. Org nr : 982 766 028 : Juridisk selskapsnavn : Norsk Sau og Geit avd Staur : Gateadress

Gjerder for sau og geit er mest økonomisk med gjerder fra Poda. Et gjerde med Isolatorwood krever minimal vedlikehold og har lang levetid blandinger til sau og geit basert på nyeste forskning, slik at vi kan tilby det mest optimale fôret til dine dyr i alle livsfaser. Sau og geit er ikke små kyr. De har helt andre næringsbehov, og bør derfor få kraftfôr som er tilpasset sine behov. Når det gjelder sau er særlig mineralbehovet ulikt det vi fi nner hos ku

Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest § 1. Hva forskriften gjelder § 2. Avlsreglene i EØS-avtalen gjelder som norske forskrifter § 3. Tilsyn og vedtak § 4. Straff § 5. Dispensasjon § 6. Ikrafttredelse ; Forordninger Regellesehjelp. Forordning (EU) 2016/1012 Regellesehjelp KRAFTFOR TIL SAU OG GEIT. Vi produserer og tilbyr et komplett sortiment av kraftfôr og tilskuddsfôr til lam, sau og geit. Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser Vekt og sorteringsanlegg for sau og geit. Med vekt og sorteringsanlegg, forenkler du jobben med sortering av dyr. Sortering kan gjøres ut fra vekt eller andre kriterier som kjønn, livlam og beite. I kombinasjon med Fjøssystemers drivrenner får du rasjonell dyrehåndtering Sau og Geit. Kraftfôr 1; DRØV Sau Melkefôr. DRØV Lam N m/levende gjær. DRØV Sau Vinter. Søk på siden Søk. Produkter. Kraftfôr Tilskuddsfôr Såvarer Gjødsel Plantevern Ensilering og plast Plantevern søk Øvrige produkter Hest Hobbydyr Vareutvalg Møllebutikken Usorterte produkter; Om Vestfoldmøllene Likhetene og forskjellene mellom geit og sau bør forstås godt, da begge er i samme gruppe i vitenskapelig klassifisering, Familie: Bovidae. De er to arter som tilhører forskjellige slekter (geit i slekten Capra, sau i slekten Ovis). Geit . En av de tidligste dyrene som skal tømmes, er geiter

Geita er ein drøvtyggjar. Fordøyelsen er i prinsippet lik dei andre drøvtyggjarane, som f eks ku og sau. Men det er også ein del funksjonar som er ulikt desse to dyreartane. Det er viktig å vera klar dette over når ein skal planleggje beite og fôring for geita Dette maksimerer helse og tilvekst. Denkamilk Lammedrikk har eit høgt innhald av råprotein og råfett (h.h.v. 22% og 22%). Stabil resept frå år til år og mange års erfaringar til norske lam og kje gjer at vi veit at produktet er blant dei aller beste i marknaden Sau må klare seg selv på sommerbeite. Mange sauer lider pga forgiftning, parasitter, rovdyrangrep og ulykker. Om vinteren står sauen inne i trange binger

Geiteholdet har hatt mye større problemer med byllesjuke og sjukdommen saneres gjennom prosjektet Friskere geiter. I forbindelse med Friskere geiter er det tatt ca10 000 blodprøver av sau for undersøkelse for antistoffer mot C.pseudotuberculosis. Totalt 6 % av prøvene fra enkeltdyr var positive for antistoff Hele verdikjeden, fra fjøs til bord, er avhengig av at systemet for øremerking fungerer. Her får du god oversikt over regler for øremerking av sau og geit Gulv til sau og geit. Strekkmetall, løse rister og på selvbærende ramme. Hullrister og plastgulv. Alt på lager, rask levering til hele landet Geit (Capra hircus) kalles også tamgeit og er et domestisert klovdyr i slekten geiter (Capra), som videre inngår i gruppen sauer og geiter (Caprini) i kvegfamilien (Bovidae).. Tamgeiter er etterkommere av ville arter av geiter og ble trolig først domestisert i Zagrosfjellene i Iran, nær grensen mot Irak, for omkring 10 000 år siden. Tamme geiter er således et av våre aller eldste husdyr Norsvin jobber for å redusere forekomsten av halebiting i norske svinebesetninger. I et stort forskningsprosjekt kartlegger vi årsakene til halebiting, og utvikler nye verktøy for å forebygge, forutse og håndtere halebiting ute i besetningene

AVLIVING AV SAU OG GEIT PÅ GÅRDEN Dyr med sjukdommer og skader som ikke kan eller skal behandles, skal avlives så fort som mulig slik at dyret slipper å lide. Dette er lovfestet. Regelverket stiller også krav om bedøvelse før avliving, samt krav til kompetanse hos den som benytter bedøvings- og avlivingsutstyr. Avliving er nødvendig nå Det blir også gjeve tilskot til hestar og geiter som går på beite. Tal geiter på beite har ligge stabilt på om lag 65 000 dyr i 10-års perioden. Tal hestar på beite hadde ein auke frå 2006 til 2011 på 14 000 dyr, men har dei siste åra gått attende og ligg no på 29 000 dyr. Geit og hest på beite 12/16 veker - talgrunnla

NSG - Norsk Sau og Geit - Saueav

Sau og geit / El-gjerder. Elektriske gjerder til sau og geiter. El-gjerde- økonomisk og holdbart. Erfaringene viser at det orginale Poda gjerde Insultimber er mere økonomisk og holder lengre enn noe annet gjerdesystem. Et effektivt alternativ til nettgjerde, når det er gode forhold og plass til dyrene i innhegningen EUROPE Sau og Geit kopper Vaksiner Market Research Report 2020 2024 er en spesialisert og grundig studie av Sau og Geit kopper Vaksiner-industrien med fokus på EUROPE-markedstrenden. Videre gir rapporten informasjon om Sau og Geit kopper Vaksiners markedsstørrelse, evaluering av markedsandel, vekst, kostnadsstruktur, kapasitet, inntekt og prognose 2024 Sau og Geit. Sau og Geit. Kraftfôr 1; Sau 1; DRØV Sau Vår. Søk på siden Søk. Produkter. Kraftfôr Tilskuddsfôr Såvarer Gjødsel Plantevern Plantevern Ensilering og plast Øvrige produkter Hobbydyr; Møter og arrangement. Om Orkla Kornsilo og Mølne. Anlegg kontakt oss; Kontaktpersoner. Aktuelt Av Erik Plahte.. Kua raper og promper og slipper ut metan, CH4, fra begge ender. Metan er en mye kraftigere klimagass enn CO2. For å redusere de norske utslippene er det like viktig å minske antall drøvtyggere som å bruke mindre fossilt brendsel, hevdes det, f.eks. her.Drøvtyggerne - storfe, sau og geit - blir framstilt som klimaverstinger på linje med olje og gass Telemark sau og geit og Nortura arrangerar fagtur til seminstasjonen på Staur. - Gardsbesøk, visning av seminværar, fagleg innhald og god mat :) Sjå meir info her Kast deg rundt og bli med, denne muligheten kjem ikkje kvart år! Påmeldingfrist 1.okt, fyrstemann til mølla

2009-nsg-semin-norsk-sau-og-geit - yumpu

Sau og geit. Brødsmulesti Store medisinske leksikon. Teknologi og industri. Landbruk. Husdyr. Sauen hører til de eldste husdyrene og ble temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. 6000 år fvt. Eldste funn i Norge er fra Ruskeneset ved Bergen,. Etter et forslag fra Øystre Slidre sau- og geit vedtok årsmøtet at fylkeslaget oppretter Fagråd Geit i Oppland. Fagrådet overtar avlsutvalgets oppgaver som angår geit, og skal arbeide for økt engasjement i bruk av semin på geit. Rådet skal også styrke arbeidet med faglige og sosiale tiltak for geiteholdere Norsk Sau og Geit: Film: Slik bruker du GS-merker for sau. Denne filmen viser hvordan du skal sette på GS-merker fra Norsk Sau og Geit / BioBank og samtidig hente ut vevsprøve fra dyrets øre. Vi viser også hvordan du registrerer, oppbevarer og sender inn ferdig vevsprøve. (GS = genomisk seleksjon)

Opprinnelse kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1337/2013 av 13. desember 2013 om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 hva angår angivelse av opprinnelsesland eller opphavssted for ferskt, kjølt eller frosset svine-, saue- og geitekjøtt samt fjørf Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har utformet en veileder til deg som skal søke om erstatning for tap av husdyr til rovdyr. Søknadsfristen er 1. november. - Det er viktig at alle som mener å ha tapt husdyr til rovvilt søker om erstatning. Med denne veilederen håper vi at det blir enklere å gi korrekte og utfyllende opplysninger i søknaden, sier. Sau og geit. Brødsmulesti Om Store norske leksikon. Teknologi og industri. Landbruk. Husdyr. Sauen hører til de eldste husdyrene og ble temmet før det egentlige jordbruket kom i stand. De eldste funnene er fra Nord-Iran ved Kaspiske hav og blir datert til ca. 6000 år fvt. Eldste funn i Norge er fra Ruskeneset ved Bergen,. Norsk Sau og Geit: Pdf: Slik bruker du GS-merker for sau. Denne pdf-en viser hvordan du skal sette på GS-merker fra Norsk Sau og Geit / BioBank og samtidig hente ut vevsprøve fra dyrets øre. Vi viser også hvordan du registrerer, oppbevarer og sender inn ferdig vevsprøve. (GS = genomisk seleksjon)

til både søye og lam. DRØV Kraftfôr til sau og geit Kraftfôr til sau DRØV Geit er spesiell ved at den inneholder varmestabil, vomspe­ sifikk levende gjær (Saccharo-myces cerevisiae CNCM I-1077). Levende gjær har en bred virkningsmekanisme som resul­ terer i bedre vomfunksjon med stabil pH og økt nedbrytning av fiber Nordreisa sau og geit. 208 liker dette. Nordreisa sau og geit ble startet i 1979, og er et lokallag av Norsk sau og geit Sau og geit Mister sau som aldri før: Nesten 100 000 rein og sau kan ha blitt drept av rovdyr i Norge i fjor. Reineier Per Thomas tar i bruk moderne teknologi som kan bevise drapene Norsk Sau og Geit. 6 285 liker dette · 109 snakker om dette · 1 har vært her. Norsk Sau og Geit (www.nsg.no) er en interesseorganisasjon for sau- og geiteholdere i Norge kan formidle grunnleggende teori om riktig fôring av sau og geit, avlsteori generelt, og de norske avlsprogrammene på sau og geit spesielt; Forkunnskarav. Det kreves forkunnskaper innen husdyrmiljø, husdyrernæring, fôrdyrking og fôrmidler

Last ned årets bukkekatalog - NSG Semin - Norsk Sau og Geit

Karmøy sau og geit. 266 liker dette · 17 snakker om dette. Lokallag for sau-og geiteholdet i Karmøy Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Nesset Sau og Geit, 925088560. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Sau og geit - Fjøssysteme

NORSK SAU OG GEIT AVD STAUR. Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo. Brønnøysundregistrene. Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret. Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Sør Jæren Sau- og Geit, 976257839. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Ølen Sau og Geit. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Nettgjerde - den ultimate løsning. Et nettgjerde med ekstra el-sikring er den bedste og sikreste gjerdeløsning til sau og geit. Vær oppmerksom på, at dyrene fort kan ramponere et alminnelig nettgjerde ved f.eks. og gni seg på det. Derfor anbefaler vi Poda Supernet, som er utført i kraftig high-tensile ståltråd og er konstrueret med den særlige tightlock-knute i hver eneste. Ja, nordmenn bruker geit i form av brunost, som vi spiste 1,73 kilo hver av i løpet av 2015. Men kjøttet og andre melkeprodukter er vi ikke like flinke til å benytte oss av

Karmøy sau og geit. 266 likes · 19 talking about this. Lokallag for sau-og geiteholdet i Karmøy Veno sau og geit grind. Retning: Veno sau grind. Skillegrind for geit. Port i ramme til sau og geit. Utendørs grind. Kontakt. 0229-544100 0229-544030 veno@veno-degoorn.nl . Schoffel 16. 1648 GG De Goorn. Nederland. Navigasjon. Butikk Om Veno Messer og Show Kontakt. Levering og retur Personvernerklæring Gjeldende.

Plan for indekskjøringene 2020 på sau - Norsk Sau og GeitReferat fra møter i Avlsrådet for sau - Norsk Sau og GeitSau - NibioSeminverar frå Oppland - Norsk Sau og GeitDag 1 – Staur Seminstasjon | Studietur rundt Mjøsa og iFotoalbum steigarsau - www
 • Fremkalle passfoto.
 • Dipea pka.
 • Europarådet wiki.
 • Mercedes benz zielgruppe.
 • Observere definisjon.
 • Unterhaltung synonym.
 • Bästa midsommarfirandet i dalarna.
 • Engelsk grammatikk regelbok.
 • Kristne sanger barn.
 • Fiberduk vei.
 • Sparebank 1 mastercard.
 • Hilsen til en som er syk.
 • Differensiering markedsføring.
 • Dublino 1916.
 • Gilan sharafani skilt.
 • Ihk dresden.
 • Korva polish.
 • Chiapudding lavkarbo.
 • Humerus latin.
 • Hvor kan man kjøpe chocolate chips.
 • Pegnitz zeitung traueranzeigen.
 • Km to m/s.
 • Terrassedør foldedør.
 • Kjøttkaker med egg uten potetmel.
 • Energica mc.
 • Været i bergen akkurat nå.
 • Fixie cykel tilbud.
 • Coyote trier.
 • Godiva belgium.
 • Planter uten spalteåpninger.
 • Xjr 1300 test 2002.
 • Joey jordison vimic.
 • Kjønn og kjønnsroller.
 • Bryllupsplanlegger barcelona.
 • Lebenshilfe kufstein kienberg.
 • Parks nürnberg flohmarkt.
 • Wikipedia tirol.
 • Dynamisk oppvarming armer.
 • Nh 190 helicopter.
 • Die magische welt der kelten pdf.
 • Utelys led.