Home

Biloverenskomsten 2021 2021

Biloverenskomsten Biloverenskomsten 2018-2020.pdf Historikk. Biloverenskomste mellomoppgjør 2019. (Last ned) Biloverenskomsten garantilønn 2019.pdf (Last ned) Biloverenskomsten tariffoppgjør 2018.pdf (Last ned) Kontakt oss. Ta direkte kontakt med din avdeling for raskere svar . Sentralbord: (+47) 23 06. nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: forsiden. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.211. BrukerID Biloverenskomsten (NHO/NBF - YS/Parat) Avtalen gjelder for ansatte som har sitt arbeid innenfor alle områder innen bilbransjen, (f.eks. bilverksteder, bilopprettingsverksteder, billakkeringsverksteder, gaffeltruckverksteder, traktorverksteder, verksteder for anleggsmaskiner, bilgummiverksteder og bensinstasjoner) herunder reparasjon, service, vedlikehold, lakkering, oppretting, lagerarbeid m.m Overenskomstene i overenskomstområde 4 og 10 gjelder fra 1. mai 2016 til og med 30. april 2018, og videre for 1 - ett - år av gangen dersom ikke en av partene sier dem opp med 3 - tre - måneders varsel. Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet

Biloverenskomsten Fellesforbunde

 1. Biloverenskomsten 2016 2018 Næringslivets Hovedorganisasjon og. Norges Bilbransjeforbund på den ene side og. Overenkomsten er gjeldende fra og med 1. OG MAI, FERIE Korte velferdspermisjoner. Besøk hos lege eller sykehus m. Godtgjøring for helligdager, 1..
 2. Partene Viste til Biloverenskomsten KAP Il, § 6 punkt 1. — Minste gjennomsnittlig timefortjeneste (87 % - regelen). Basert på Statistisk sentralbyrå (SSB) sin lønnsstatestikk for 2015-2016 er partene enige i at de nye 87 % tallene (lønnsgarantisatser) for fagarbeidere og hjelpearbeidere blir slik: Fagarbeidere: Hjelpearbeidere
 3. Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 %-regelen, med virkning fra 1. januar 2019. Dette er en bestemmelse i Biloverenskomsten som formelt binder NBFs medlemsbedrifter med tariffavtale til én gang per år å foreta en kontroll av sine lønnssatser
 4. Overenskomst 2016 - 2018 O L J E O V E R E N S K O M S T E N m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri o g Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE), NEGOTIA Overenskomsten gjelder for medlemmer av SAFE, og NEGOTI
 5. 2016 - 2018. 2 Tariffavtale Tariffavtale 3 Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører s.5 Hovedavtale LO - MEF s. 71. 4 Tariffavtale Tariffavtale 5 Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører Gjelder fra 01.05.2016 til 30.04.2018 mellom Maskinentreprenørenes Forbund på den ene.
 6. Last ned/Skriv ut PDF. Velg kapitler og/eller paragrafer og klikk på knappen Se PDF nederst til høyr
 7. OVERENSKOMST AV 2018 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2018 - 2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1 april 2018 t.o.m.31.mars 202

Norsk kalender 2018 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år SPEKTER OG LO-FORBUNDENE . SPEKTER OG YS-FORBUNDENE . Overenskomstområde 10 2016-2018. Overenskomstens del A, A1 og A2 - 2016-2018 2018 - 2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 2018 t.o.m. 31. mars 202 Landsoverenskomsten for elektrofagene 2016-2018. Overenskomst mellom NHO/Nelfo og LO/EL & IT Forbundet. Last ned her: landsoverenskomsten_2016_2018.pdf. Nelfo Oslo og omeg

Prop. 128 S (2016-2017) - Kommuneproposisjonen 2018 Proposisjon | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Følg proposisjonen på Stortinge Landsoverenskomsten 2018-2020 omslag torsdag 14. juni 2018 08.09.21. 3 Avtale 60 Utløp 30.04. 20 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.0 4.201 8 ± 30.04.20 20 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON N ELFO OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL OG IT FORBUNDET OG.

Biloverenskomsten - NHO Tariffavtale

Parat - Biloverenskomsten (NHO/NBF - YS/Parat

Vegghengt toalett: Biloverenskomsten 2016 2018

Norsk kalender 2016 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år Skjermingsrenten for inntektsåret 2018 er fastsatt til 0,8 prosent for personlige aksjonærer og deltakere i ansvarlige selskap mv. For enkeltpersonforetak er maksimal skjermingsrente satt til 1,1 prosent for 2018 (foretaksmodellen). Skjermingsrenten har hovedsakelig betydning for beregning av skatteplikt på aksjeinntekter last ned FL-VA/VVS 2016 som PDF. I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår Punkt 13.2 om service timepris er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden. Regulert timepris kr 728 gjeldende fra 1. januar 2020 altså 22 kroner høyere enn i 2019. Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil. Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. Hvert år kårer Dagens Næringsliv norske fylker og landets mest vellykkede gaselle Publisert 19.03.2018 Oppdatert 20.03.2018 Bruken av allergimidler på resept økte i 2017 Mer enn 900 000 personer hentet ut et allergimiddel på resept i 2017, en økning på mer enn 50 000 fra 2016

Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1

NAF-magasinet MOTOR har testet åtte piggfrie vinterdekk og åtte piggdekk i årets store vinterdekktest for 2018. les dekktesten her deltok i Ungdata i 2016, 2017 og 2018. Undersøkelsene er gjennomført på ungdomsskolen i 412 kommuner/ Svalbard og på de aller fleste av landets videregående skoler. Ungdata er et samarbeid mellom de syv regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet Fremmedartslista 2018 viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. Her kan du søke på enkeltarter som har gyldig vurdering fra 2018, eller gjøre et filtrert søk tilpasset ditt behovet. Siteres som: Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018 Helsetilstanden i Norge 2018 beskriver status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av den nettbaserte Folkehelserapporten

Hovedavtalen LO - NH

Norge 2018- Kalender med merkedager. Kalender for 2018. Skriv ut kalender for hvilket som helst år eller måned(er) Det er også verdt å nevne at satsen på merverdiavgiften som utgjør en del av NRK-lisensen, i 2016 ble satt opp fra 8 til 10 prosent. Dette bidrar også til en liten del av økningen. I 2018 ble denne momsen satt opp ytterligere, fra 10 prosent til 12 prosent. - I 2018 skal lisensbetalerne betale totalt 2970,2 kroner i kringkastingsavgift Gassier Garrigues 2018. Varenummer: 7950601 Utvalg: Basisutvalget Volum: 0.75 l Pris: 149,90 kroner. Favoritt Legg i min vinkjeller. En fruktig, litt lett men god og saftig vin som er best nå. G0dt kjøp. (2016) Farge og duft Klar rød. God karakter fra skogsbær og urter, jordsmonn. Smak Bløt og moden med fin syre,. 1.2. Fullført og bestått fordelt på utdanningsprogram Andelen som fullfører og består innen fem år er høyere blant ungdom som tar studieforberedende utdanningsprogram enn blant ungdom som tar yrkesfaglig

Kunstgress til salgs | Om livet i Norge

Video: Fellesoverenskomsten for Byggfag 2018 - 202

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 2020; Månedslønn; 2018 2019 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 45 610: 47 290: 3,7: Menn: 48 42 Samhandling og teknologi, Lillehammer 4.-5. april 2018 KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. KlinIKT har fokus på bruk av IKT som redskap for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Målgruppen for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og [ Oversikt over publikasjoner basert på data fra Ungdata-undersøkelsene: Bøker, forskningsartikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver • Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne • B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018. Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020 . Del

Månefasekalkulatoren viser nøyaktig klokkeslett for Oslo, Norge for år 2018 eller for andre steder/årstall Fraværsgrense Udir-3-2016 Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk. Rundskriv Sist endret: 16.09.2020 Last ned Skriv ut. Rundskrivet gir en oversikt over hele regelverket. Vi. Avgitt 07.11.2018 Forskrift om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter mv. som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2018. Fastsatt av Skattedirektoratet 7.11. 2018 med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 9-8, jf. delegeringsvedtak 16. september 2016 nr. 1067 som ble endret ved vedtak 21. desember 2016 nr. 1793 Sjekk skattelistene i din kommune. Hele landet har 4 545 304 skatteytere.Av disse betaler 661 174 (14,5 %) ingen skatt.Snittinntekten er 308 323 kr

Årsrapporten 2018 Ett år med store kontraster. Annual Report Norwegian Red Cross 2018 A year of great contrasts. Årsrapporten 2017 Rekordmange redningsaksjoner. Annual Report Norwegian Red Cross 2017 All time high rescue operations. Årsrapporten 2016 Humanitært handlinsgrom under press. Annual Report 2016 Scope for humanitarian action. Norges Banks (NB) gjennomsnittskurs - månedlig og årlig. NBs gjennomsnittlige valutakurser 2016 . Det månedlige gjennomsnittet er beregnet som aritmetisk gjennomsnitt av de daglige valutakurser fra Norges Bank. Årsgjennomsnittet er beregnet som aritmetisk gjennomsnitt av de månedlige valutakurser

Norsk Kalender 2018 - med helligdage

Her finner du oppdaterte skattesatser for 2019 og 2020. Se gjeldende satser for inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskat Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for renholdere ved bedrifter tilsluttet NHO/NHO Service 2018, «Du må ikke sove», Arnulf Øverland 1937, Nedlastningsdato 28.05.18 Del B Oppgave B3 Idrettsglede på ålle må ter Idrett byr på masse. Det byr på engasjement, glede, sorg, venner og opplevelser. Mange lever av sport, mens andre lever for å se på sport. Idretten er en del av alle på en eller anne FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2018-2020 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side. Gjelder f.o.m.1 april 2018 t.o.m.31.mars 202

Landsoverenskomsten 2016-2018 Nelfo Oslo og omeg

Vinlandet Italia, er noe helt for seg selv. Deres vintradisjoner er blant de eldste vi kjenner og nordmenn elsker de tradisjonene. Det er kanskje derfor italiensk vin er det foretrukne her hjemme. Godt Drikkes «11 på topp 2018» over italienske vin, er basert på to ting. Den første er hvordan den kom ut på test, [ Litteraturåret 2016 er en oversikt over utgivelser, hendelser, prisvinnere og avdøde personer med tilknytning til litteratur i 2016 Kommuneundersøkelsen 2018. Kommuneundersøkelsen 2016. Temaene i årets undersøkelse er i hovedsak knyttet til kommunens ansvar for kommunal beredskapsplikt som trådte i kraft i 2010. Skoleskyting og alvorlige naturhendelser er valgt som særtema. februar 2015 Rennprogram Fredag 20. nov. 10.00 Langrenn sprint klassisk prolog 12.30 Langrenn sprint klassisk finaler. Lørdag 21. nov. 09.00 Langrenn 10 km klassisk kvinne

Prop. 128 S (2016-2017) - regjeringen.n

 1. 2018 byr på flere inneklemte dager, og det gir gode muligheter for helgeturer og småferier. Særlig mai kan friste med inneklemte dager i 2018: Tirsdag 01. mai er en fridag, noe som åpner opp for fri og langhelg mandag 30.april; Torsdag 10. og 17. mai er fridager, noe som åpner opp for langhelg dersom du har mulighet til å ta fredagene fr
 2. Halloween 2016. Happy Halloween! Grab your wand and help fend off a ghostly catastrophe. Press play to swipe spells, save your friends, and help restore the peace at the Magic Cat Academy
 3. APSO 2018 7 2.4 Modus/våpen Drapsmodus er kjent i samtlige saker fra 2018. I kategorien annet er drapsmodus bruk av gift eller medikamenter, drukning eller brann. I perioden 2009-2018 ble kniv og stikkvåpen benyttet som våpen i 46 % av sakene
 4. Utdrag fra RIF's lønnsstatistikk pr. 1.9.2016 Side 2 Resultater Resultatene av lønnsstatistikken 2016, viser en total lønnsendring summert for gruppene fra 1.9 2015 til 1.9 2016, på kr 12.785 eller 1,8% på nivå. I 2015 var øk-ningen på kr. 13.836,- eller 2,0%

Resultatet av lønnsoppgjøret 2018 - NH

Her ser du hvilke symaskiner som får høyeste totalsum på tvers av anerkjente tester. Du får også et par tips til hva du bør tenke på før du kjøper symaskin, slik at du kan finne den som passer deg best For 2018 forteller prognosene om 25.000-30.000 nye jobber. Dette er den samme veksten som året før, men vesentlig bedre enn i bunnåret 2016. Samtidig vil flere melde seg i arbeidsmarkedet, så ledigheten går ikke like mye ned. Målt ved registrerte ledige hos Nav sank antallet helt ledige med drøyt 13.000 personer gjennom 2017 Overenskomst av 2016 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2018 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbunde

12. juni 2018. En leskende og god (2016) Farge og duft Klar ung rød. Aromatisk med fint preg av mørkere frukt, god og saftig. Smak Rund og bløt med god syre, god frukt leskende og god, sitter lenge. Bruksområde Lam, lyst kjøtt, pasta. 83 Poeng. 31. mai 2017. En litt. kvalitetsundersøkelse 2016. Arbeidet er et konkret utslag av Den høyere påtalemyndighets forsterkede satsing på fagledelse rettet mot straffesaksbehandlingen i politiet. Statsadvokatene får i kraft av å påtaleavgjøre og aktorere de mest alvorlige straffesakene en unik innsikt i det enkelte politidistrikts behandling av straffesaker Hvitvaskingskonferansen 2018. Tid: 8. november kl. 10.00 til 9. november kl. 13:00 Sted: Sundvolden Hotel, Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva . Hvitvaskingskonferansen 2018 er nå vel over, tusen takk til alle som deltok! Her finner du presentasjonene fra konferansen . Hvitvaskingskonferansen 2018. Meny StatpedMagasinet 2-2018. StatpedMagasinet 1-2018. StatpedMagasinet 3-2017. StatpedMagasinet 2-2017. StatpedMagasinet 1-2017. StatpedMagasinet 3-2016. StatpedMagasinet 2-2016. Årsrapport 2016. Årsrapport 2015. Årsrapport 2014. Årsrapport 2013. Dynamisk og spennende med teknolog

Video: Arkiv Frimerkeprogram 2018 - Posten

Ikea hybel | Om livet i Norge

Søk - SS

 1. M3 savner lengre rekkevidde på 2016-modellen, men 2017- og 2018-modellen har fått større batteri og litt lengre rekkevidde enn 2016-modellen. Finnes også i unisex-modell med lavt innsteg, men ellers helt like spesifikasjoner som herremodellen som er testet
 2. Alle kamper og registrerte resultater i Norge Menn Senior A. Trykk her for iPhone, Outlook etc. Har du Android eller et system som ikke godtar lenken over, må du legge til følgende lenke manuelt i din kalender
 3. Hans Majestet Kong Haralds tale nyttårsaften 2018. Vi alle bærer noe dyrebart inni oss som bare er vårt. Det er et kompass som ingen kan ta fra oss - og som rommer vår medmenneskelighet
 4. BREEAM-NOR-manualen har blitt utgitt i to versjoner BREEAM-NOR (2012) og BREEAM-NOR (2016). BREEAM-NOR (2016) skal benyttes på alle nye prosjekter. Manualen er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Vær klar over at det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er den formelle versjonen

Nasjonal prøve i regning 5.trinn 2016 - versjon 1. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). Søk i skattelisten anonymt for 2018 for bare kr 39 per søk. Skattesjekk sjekker skattelistene helt anonymt for deg og gir deg resultatene umiddelbart VEKTÅRSAVGIFT 2018 Oslo 1. januar 2018 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSL Figur 1-1: Utvikling i LCOE for tysk solkraft 2012-2018, auksjonspriser og vår prognose 2018-2040 Figur 1-2: Underliggende årsaker til reduksjon i LCOE for norsk vindkraft 2012-2018 Lavere kostnader gjør utviklingen av et fornybart europeisk kraftsystem mer sannsynlig, og reduserer behovet for subsidier Jo, den kommer litt ut i 2018. Enn så lenge er det imidlertid lite informasjon om denne. Det vi har grunn til å anta, er at drivlinjen i stor grad blir den samme som i Panamera hybrid

Lønnsoppgjøret - NH

Montørhåndbok for NEK 400:2018 Varetype: Vare Språk: Norsk Utgave: 6 (2018-10-01) Pris: NOK 501,00 (eks. mva) Produktinformasjon: Montørhåndboka gir veiledning om praktisk utførelse av elektriske. Mars-mai 2016. 155. 3,1. Mars-mai 2017. 162. 3,2. Mars-mai 2018. 206. 4,1. Mars-mai 2020. 140. 2,8 *Foreløpige tall. Ratene må forventes å stige noe når tallene for 2020 er komplette. Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018 - Totalt antall selvmord: 674 - 472 menn og 202 kvinner Høst 2016 oppgave løsning(KS) Vår 2016 oppgave løsning(KS) Eldre 2P-oppgaver og løsninger. Forkurs GLU 1P 2P August 2018 oppgave løsning Juli 2018 oppgave løsning August 2017 oppgave løsning Juli 2017 oppgave løsning September 2016 oppgave løsning August 2016 oppgave løsning Eksempeloppgaver 2016 oppgave løsning 2T Vår 2016 oppgave.

På vei (2018) er grundig oppdatert og revidert, og arbeidslivstemaer er naturlig integrert i norskopplæringen. Muntlig uttale står sentralt og et eget opplegg for uttaletrening finnes på elevnettstedet. På vei gir stor fleksibilitet, er tilrettelagt for differensiering og har svært rikholdige digitale ressurser. På vei - og på jobb Rangeringen av norske aksjefond i 2018. Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de lett vil avvike fra indeksen. Forte Trønder hadde i den beste avkastningen i 2018. Det samme hadde det i 2016, og var blant de beste i 2015. Men blant de dårligste i 2017 Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. Takseringsregler 2018. Endringer fra 2017. I hovedsak består endringene fra takseringsreglene for 2017 av endringer i satser for formuesverdsettelse, inntekt og fradrag Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler Sommeren 2018 blir det gjensyn med Ryan Reynolds som den ukonvensjonelle rappkjefta superhelten Deadpool, aka Wade, som underholdt og gledet både superheltfans og filmkritkerne i 2016. Josh Brolin gjør rollen som Cable, aka Nathan Summers, og Brianna Hildebrand er tilbake som Negasonic Teenage Warhead Sjekk skattelistene i din kommune. Hele landet har 4 679 780 skatteytere.Av disse betaler 698 925 (14,9 %) ingen skatt.Snittinntekten er 322 879 kr

 • Würzburg dom programm.
 • Ocarina of time wr speedrun.
 • Kawasaki 125 cross.
 • Åkerbønner veksttid.
 • Monatshoroskop stier märz 2018.
 • Freimaurer handgriff.
 • Fakta om tromsø.
 • Pid reference.
 • Hva er miljø.
 • Mvv o14.
 • Call of cthulhu tabletop game.
 • Hebridene hovedstad.
 • Sandro kopp.
 • Hva er kostnader.
 • Mafiaenshevn ting.
 • Tidemann maleri.
 • Pizzabakeren mjøndalen tlf.
 • Jahreskarte rmv preis 2017.
 • Sony rx100 iii nachtaufnahmen.
 • Watch pokémon online free.
 • Fjordenestidene.
 • California xxl vw preis.
 • The picture of dorian gray pdf.
 • Norges største industripark.
 • Cubic zirconia price.
 • Restaurant hannover.
 • Norway wikipedia.
 • Hjulbolter bmw.
 • Charlie og sjokoladefabrikken full movie.
 • Persimon tre.
 • Bak murene.
 • Regnskapsmal enkeltpersonforetak.
 • Krefeld einwohnerzahl.
 • Bank som er lett å få lån i.
 • Torskekveis.
 • Grundschulkönig deutsch klasse 4.
 • Turistforeningen kristiansand.
 • Oral b genius 8900.
 • Now msnbc com rachel.
 • Fibrodysplasia ossificans progressiva bilder.
 • Erteord kryssord.