Home

Arbeidsforholdene under den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjonen - Daria

Under renessansen ble såkalte automatoner, robotliknende maskiner satt sammen av kogger, vekter og tannhjul, populære blant adelen i Europa. Den berømte Leonardo da Vinci konstruerte selv en robotridder som kunne reise seg, Men den industrielle revolusjon påvirket, ja,. Tysklands industrielle revolusjon er betegnelsen på en fase i Tysklands økonomiske historie som begynte med Hubert Kiesewetter i 1815 og Friedrich-Wilhelm Henning i 1835. Perioden avløste den førindustrielle tiden og perioden med protoindustrialisering.Tidsmessig regnes den fra 1830-årene til 1870, og ble etterfulgt av Tysklands høyindustrialisering under det tyske keiserrike fra 1870. På 100 år, fra 1890 til 1990 (under den andre industrielle revolusjonen), har befolkningen i tettbygde strøk i Norge økt fra 32,5% til 76,3% ifølge en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå. Grunnen til at urbaniseringen har økt så kraftig er først og fremst at det er større arbeidsmuligheter i byene Den første startet rundt 1750 og varte fram til om lag 1850, da den andre industrielle revolusjonen startet. Vi skal likevel ta disse årstallene med en klype salt, da historikerne stadig debatterer avgrensingene av denne perioden

Under den industrielle revolusjonen jobbet de fattige barna ofte i heltidsjobber for å hjelpe sine familier. Barn så unge som fire år arbeidet lange dager på fabrikker under farlige forhold. Utøvelsen av barnearbeid fortsatte gjennom store deler av den industrielle revolusjon helt til lovene gjorde barnearbeid ulovlig Den industrielle revolution var en periode fra omkring 1760 til et tidspunkt mellem 1820 og 1840, hvor store ændringer inden for landbrug, masseproduktion, minedrift og transport havde en dybtgående betydning for socioøkonomiske og kulturelle forhold i Storbritannien.Ændringerne spredte sig senere til hele Europa, Nordamerika og til sidst til resten af verden Den førte til økt økonomisk vekst. Rundt 1850 produserte britene åtte ganger så mye jern, fem ganger så mye kull og seks ganger så mye tekstiler som de hadde gjort 50 år tidligere. Urbanisering og regional spesialisering kan ses både som en bakgrunn for og følge av den industrielle revolusjon

KVALITETEN TIL INDERNE. Forklar i korte trekk hva den industrielle revolusjon innebar. Den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og i første omgang drevet som «Spinning Jenny», men ble forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Den andre industrielle revolusjonen (1870-1970) Kom av en omforming av den industrielle sektoren på 1870-tallet, særlig i USA, Tyskland, Japan, og etter hvert flere land. Englands industrielle revolusjon, altså bærekraftig økonomisk vekst gjorde inntrykk på andre land og spredte seg

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

 1. Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet. Barnearbeid reguleres i Norge av arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 11. Barn som er under 15 år, skal som hovedregel ikke utføre arbeid. Det samme gjelder opplæringspliktige barn over 15 år. I praksis betyr dette at forbudet gjelder inntil barnet har fullført grunnskolen, vanligvis når det er 15/16
 2. dre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye
 3. dre steder fordi de var små

Markedsføring og ledelse 1 - Harde arbeidsforhold - NDL

 1. Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien
 2. Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet
 3. Barna og den industrielle revolusjonen Under finner du et utdrag fra en rapport fra det britiske Underhuset. Rapporten var resultatet av en undersøkelse utført av en komité som skulle se på barnearbeid i gruveindustrien
 4. Utvikling av industri! OPPGAVE: Det begynte med spinning og veving. Fabrikkene kommer! Industrien kommer til Norge. 1. Les s. 114-116. 2. Les Hvorfor var Storbritannia først? s. 116. 3. Gjør oppg. 10, 11 og 13 s. 116 I tillegg til landbruk kunne engelske familier tjene penge

Den femte industrielle revolusjonen mars 22, 2019 / i Aktuelt, EE-avfall, Gjenvinning, Sirkulærøkonomi / av Simen Berg. Gjenbruk av metallene i avfallet kan redusere etterspørsel etter nye råvarer fra gruvedrift i områder hvor arbeidsforholdene er svært kritikkverdige og farlige Barnearbeid under den industrielle revolusjon wikipedia. Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.Men i tidligere tider - og fortsatt i en del land - har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet Noe er sågar kommersialisert og allerede på markedet. Felles for den medisinske teknologien er at den krever teamarbeid — der hver enkelt teamarbeiders kompetanse er like viktig. — I fremtiden er det teknikken som vil stå i sentrum, ikke den gamle håndverkeren, tror Fosse. — Vi er midt inne i «den industrielle revolusjonen» i medisinen Spinning Jenny Dampmaskinen Thomas Newcomens vanndrevne pumpe i 1709 Kunne gjøre jobben til 2500 mann Vidreutviklet av James Watt fra omkring 1770 Dampmaskinen Produserte mer energi enn et vannhjul, og erstattet flere tusen arbeidere Motoren til den industrielle revolusjon E Start studying Den industrielle revolusjon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Arbeidsforhold - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

 1. ske eller gjøre slutt på en del av de inntekter som kunne gjort det lettere for dem å betale
 2. Vi snakker om en revolusjon - den andre industrielle revolusjon. Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte vedens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år. Professor Kr
 3. For den typiske arbeideren var det mange forandringer som kom under den industrielle revolusjon. Arbeidsdagene var helsefarlig lange, gjerne i skadelige og farlige omgivelser. Før hadde arbeiderne større frihet til å selv se hvor mye arbeid for eksempel gården trengte på visse dager, og det var som oftest styrt av været og sesongene
 4. Arbeidslivet under den «den fjerde industrielle revolusjon» Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor, beskriver i sitt foredrag for ManpowerGroup Forum hvordan «den fjerde industrielle revolusjon» vil angå alle industrier

Den industrielle revolusjonen endret hvor folk bosatte seg og hvor de arbeidet. Den førte til at en ny samfunnsklasse vokste fram, arbeiderklassen, og med det en arbeiderbevegelse som kjempet for arbeidernes rettigheter. På disse sidene kan du lese om den industrielle revolusjon; hvorfor den skjedde, hva som skjedde, og hva den har betydd for. Forstå betydningen av de industrielle revolusjoner; Kjenne til årsaker, konsekvenser og kjennetegn til de tre industrielle revolusjonene; Kunnskap om bedriftens utvikling og rolle under de tre industrielle revolusjonene. SENTRALE ÅRSTALL. 1770-1780: Den første industrielle revolusjonen i England. Spredte seg som en bølge østover Europa Den industrielle revolusjonen endret hvordan mennesker arbeidet, teknologiene som var tilgjengelige for dem, og ofte hvor de bodde. Fallgruver av den industrielle revolusjonen . Selv om det var mange fremskritt under den industrielle revolusjonen, forårsaket den raske fremgangen mange problemer

Hovedutviklingen i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen skjedde i Europa og Nord-Amerika i det attende og nittende århundre. Det hele begynte i England, hvor landbruksutviklingen og en overflod av rikdom og kull kombinert, noe som gjør storskala industriproduksjon hovedfokus for den engelske økonomien. Med veksten i industrien har samfunnet gjennomgått mange. - Den digitale revolusjonen skjer ti ganger raskere enn den industrielle revolusjon. Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon Nå på senhøsten 2016 tilbakeposter jeg en del innlegg til sommeren 2015, med forelesningsnotater jeg bruker i undervisningen i historie. De om den industrielle revolusjon er de eldste, opprinnelig laget tidlig på 2000-tallet, da jeg ennå var nokså nyutdannet, og ville kompensere for mine litt rotete tavlenotater. Om industrialiseringen av Norge er notatet veldig generelt

Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft. I den industrielle revulosjoene her i Norge var det er fryktet sykdom som tok livet av mange. Det var ikke før 1940 det ble oppdaget medisiner mot folk som hadde fått Tuberkoluse, eller TB. TB var da i ferd med å forsvinne, men i de siste årene har den fått en oppsving igjen.I Norge i dag er over 400 000 nordmenn smittet av denne sykdommen, men de fleste er smittet før 1950 Under den første industrielle revolusjon, Storbritannia opplevd massive endringer- vitenskapelige oppdagelser, utvide brutto nasjonalprodukt, nye teknologier og nye bygninger og strukturtypene. Samtidig endret-det befolkningen vokste i antall, ble mer urbaniserte, sunnere og bedre utdannet Den andre store teknologiske revolusjonen lever vi i dag i etterdønningene av, nemlig den industrielle revolusjon. Denne tok til på 1700-tallet i Storbritannia med oppfinnelsen av Spinning Jenny og dampmaskinen, spredte seg til resten av Europa samt Nord-Amerika på 1800-tallet, og resten av verden på 1900-tallet

2.7.5 Arbeidsforhold - Kosmos

Den amerikanske industrielle revolusjon begynte etter borgerkrigen som USA gjenoppbygd sin infrastruktur. Nye former for transport som dampbåt og jernbanen bidro til nasjonen utvide handelen. I mellomtiden, innovasjoner som den moderne samlebånd og elektrisk lyspære revolusjonert både forretnings-og personlige liv Uttrykk som brukes er blant annet «kreativ ødeleggelse», «disruptiv utvikling», eller «industriell revolusjon». Dette er sentrale temaer under det årlige Davos-møtet. Et raskt tilbakeblikk setter ting i perspektiv. Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner

Den industrielle revolusjon - Studieweb

Min familie under den industrielle revolusjon Malene Bue, vår 2012 5 2.2.1 Den retoriske situasjonen i brevene Brevene er, som nevnt tidligere, en brevveksling mellom Peder Bendix Olsen og hans kone Henriette Olsen. De er for det meste datert til 1880 årene, men noen er skrevet før eller etter dette tiåret Tekstilproduksjon under den industrielle revolusjonen i Storbritannia var sentrert i sør Lancashire og byene på begge sider av Pennines. I Tyskland var det konsentrert i Wupper-dalen, Ruhr-regionen og Øvre Schlesien, i Spania var det konsentrert i Catalonia, mens det i USA var i New England Negative Deler av den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen var et vendepunkt i menneskehetens historie. I det 18. århundre Europa og Amerika, forekom raske endringer som endret økonomien, befolkning, miljø og levestandard. Selv om dette kan virke som et stort skritt fremover, d

Den første industribyen: Manchester 1760-1830. Innledning. Den første industrielle revolusjonen foregikk i England. Nærmere bestemt i et mindre område av England som strekker seg mot vest så langt som til Coalbrookdale i Shropshire, mot sør til Birmingham, mot øst til Derby og mot nord til Preston

Den industrielle revolusjon - Mennesket

Del 1 av 3 i temaet: Den industrielle revolusjon En oppsummering av kapittel 7 i Underveis for 8. trinn Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler Hvilke land opplevde særlig sterk industrivekst under den andre industrielle revolusjonen? Storbritannia, men Tyskland og USA gikk forbi britene som industriland før den første verdenskrig. Oppgave 7 Nevn eksempler på ny teknologi som ble tatt i bruk i de siste tiårene av 1800-talle Fabrikker i begynnelsen av den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen skjedde under det 18. og 19. århundre, og forvandlet landlig, agrar samfunn i Europa og Amerika i industrielle og urbane samfunn. Før den industrielle revolusjon, folk utført mest produksjon i hjemmene sine med håndverk

Den industrielle revolusjonen; Den industrielle revolusjonen. Hvorfor tekstilindustrien i Norge bukket under på slutten av 1900-tallet er et annet spørsmål som vi også vil problematisere. Også her vil det bli vist film og elevene vil bli aktivisert underveis og oppfordret til refleksjon og diskusjon Den industrielle revolusjon - Innledning. Problemstilling: Hvorfor kom den industrielle revolusjon først til Storbritannia? For å svare på problemstillingen, må vi først klargjøre begrepene. Definisjoner: Industri: Masseproduksjon av varer ved hjelp av maskiner. Revolusjon: Store og gjennomgripende forandringer over kort ti arbeidere i den industrielle revolusjonen Arbeidere i 1800 tallet tjente lite penger og jobbet hardt, og arbeidsforholdene var kjempe dårlig. Arbeidene hadde ikke noen rettigheter. Mange folk døde av kulde og av sult og spesielt av sykdommer. Shar Den industrielle revolusjon 1. MÅL: • vite hva den industrielle revolusjonen var og hvilke endringer den førte med seg, både i samfunnet og teknologisk • skape en historie om en person som levde under den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen skjedde under det 18. og 19. århundre, og var en epoke som innledet i tekstilindustrien. Arbeidsforholdene i denne perioden var bunnløs og arbeiderne ble utsatt for lange 13-timers skift på bomullsfabrikkene i Europa

Tysklands industrielle revolusjon - Wikipedi

 1. Den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjon» er et uttrykk som brukes for å beskrive forandringene i det britiske samfunnet i tiden ca. 1760-1830. Det gjelder store og små forandringer - sosiale, politiske, teknologiske og kulturelle - som til sammen revolusjonerte Storbritannia. I løpet av en generasjon kom ny
 2. Heihei! På skolen har jeg en oppgave om å finne ut hvor mye strøm kostet under den industrielle revolusjonen. Da skal jeg svare hva det kostet internasjonalt og i Norge. Jeg har prøvd å søke mye rundt, men finner ikke no som svarer på spø
 3. Den fjerde industrielle revolusjonen. Begrepet inntar de aller fleste industrikonferanser i disse dager. Men hva ER egentlig denne revolusjonen, og hvorfor bør vi alle bry oss om den? Og - følger energi-revolusjonen hakk i hæl? Den fjerde industrielle revolusjonen - eller Industri 4.0? Eller er det egentlig den tredje industrielle revolusjonen
 4. Industriell revolusjon i Oslo: kapitalismens kraft og arbeidslivets utfordringer. I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet. Se mer
 5. De sosiale forholdene som den industrielle revolusjonen skapte for de fattige var forferdelige. Barnearbeid var sterkt utbredt, særlig innenfor gruvedrift og i tekstilindustrien. Det var først så sent som i 1833 at man i Storbritannia fikk en lov mot barnearbeid
 6. Penger som betalingsmiddel sniker seg så vidt inn på listen, og penicillin står der også. Men hjulet blir slått når vi kårer historiens viktigste oppfinnelser

Byene vokser. Hvorfor? - Daria.n

Denne perioden begynte under den industrielle revolusjon, da fabrikker, fossilt brennstoff og global handel spredte seg i virkelig stor skala. Men antropocen kan være vanskelig å definere, mener forskerne bak den nye studien av iskjerner i Peru 1800-tallets medisinske revolusjon I århundrer bygde europeisk legevitenskap på den gamle greske teorien om at sykdom skyldes en ubalanse mellom de fire kroppsvæskene - blod, slim, svart galle og gul galle. Kjennskap til sykdommene var ytterst begrenset, og årelating blant de viktigste behandlings-metodene Under arbeidet med Tvedts «Verdenshistorie» kom jeg tilfeldigvis over en av hans tidligere bøker. spilte en helt avgjørende rolle i den industrielle revolusjon

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

Befolkningsøkningen under den industrielle revolusjonen førte til mange ting. Folkeveksten økte som betydde at det ble flere arbeidsplasser, mer arbeidskraft til fabrikkene. Det ble lettere for fabrikkeiere å få nye arbeidere siden det var mange som trengte arbeid Det hele startet på slutten av 1800-tallet under den industrielle revolusjon. Konfliktnivået ble høyt utover 1900-tallet med mange langvarige streiker. I 1935 ble LO og NHO enige om den første hovedavtalen, som i dag blir ansett som selve grunnloven i arbeidslivet Arbeidsforholdene på 1800 tallet. og betegnet både stedet hvor virksomheten foregikk og den del av kirkeformuen som tjente dette formål. Barnearbeid reguleres i Norge av arbeidsmiljølovens (aml.) kapittel 11. Barn som er under 15 år, skal som hovedregel ikke utføre arbeid

Den industrielle revolusjon - SlideShar

Den industrielle revolution - Wikipedia, den frie encyklopæd

Under den industrielle revolusjonen økte folketallet drastisk. Etter 1750 sank dødeligheten, og befolkningen steg voldsomt uten tilbakefall. Kopper var den sykdommen som tok livet av flest mennesker. I 1796 kom koppevaksinen, som etter hvert førte til at mange barn ble reddet fra en tidlig død Forklar årsaker til at den industrielle revolusjon startet. Les s.22-29 og 110-111 og lag en oversikt over positive og negative virkninger av industrialiseringen. Ekstra for de som sikter mot minst en 5er: Les igjennom kildene på s. 91-92

Den industrielle revolusjonen som begynte ca. 1750, var en like stor omveltning som jordbruksrevolusjonen for 10 000 år siden. Maskiner erstattet muskelkraft, og vareproduksjonen ble flyttet fra hjemmene til fabrikkene. Author: Reidun Wilhelmsen Last modified by: Reidun Wilhelmsen Created Date: 9/18/2008 6:15:42 PM Document presentation forma Den industrielle revolusjonen var en periode med store reformer i strukturen av produksjon, landbruk og transport, noe som førte til den sosiale og politiske strukturen i utviklede land. Denne perioden, som spenner over et århundre, fra 1760 til 1850, så opprinnelig Storbritannia og da ble de utviklede landene i Europa og Nord-Amerika blitt industrialisert Den industrielle revolusjon 2.0. Ingeniørbragden: Kanskje vi står overfor nok en industriell revolusjon. Den gangen basert på det man kaller additiv fremstilling, De billigste koster nå under 10 000 kroner i byggesett og kan skrive ut modeller Den industrielle revolusjon er først og fremst navnet man gir tidsperioden som varte i omtrent hundre år fra den tok til i andre halvdel av 1700 tallet. Dette kan være med på å vise at arbeidsforholdene i fabrikkene ikke var så greie på denne tiden, og at folk jobbet under dårlige omstendigheter

Bedriften: Konsekvenser av den første industrielle revolusjon

 1. I 1846 kom den industrielle revolusjonen til Norge - nærmere bestemt til Akerselva. Da ble det opprettet tekstilfabrikker som fikk en betydelig rolle i den videre industrialiseringa av landet. Derfor kan vi omtale denne tidsendringen som en omveltning, eller en revolusjon
 2. Hva er en revolusjon? 100. The Rocket. Hva het lokomotivet som George Stephenson vant med i en fartskonkurranse mellom Liverpool og Manchester? 100. Fordi britene hogde ned nesten all skogen sin under den industrielle revolusjonen. Hvorfor har England så lite skog? 200
 3. Kinas industrielle revolusjon Globalisering: Verden lever på billig kinesisk arbeidskraft. kvinner og menn som kjempet for å få endene til å møtes under den industrielle revolusjon
 4. utter

Man kan dele den industrielle revolusjon i to perioder, den første er hovedsakelig knyttet til Storbritannia mot slutten av 1700-tallet. Den andre spredte seg videre til Tyskland og USA på 1800-tallet. Den industrielle revolusjon regnes som et av de største gjennombruddene i menneskets historie Under SOA-konferansen Impact 2007 denne uka understrekte IBMs programvaresjef Steve Mills at vi om noen år kommer til å skjønne hvor kort vi var kommet i 2007. En av gjennomført sin egen industrielle revolusjon. Den opprinnelige industrielle revolusjon hadde sine ofre Med dialogdukene kan elevene sitte sammen i grupper og diskutere ulike problemstillinger. Last ned dialogdukene: dialogduk_kap2 Jordbruksrevolusjonen dialogduk_kap2_b Hellas i antikken dialogduk_kap2_c Romerriket dialogduk_kap3 Korstogene dialogduk_kap4 Vikingferdene dialogduk_kap4_b En norsk stat dannes dialogduk_kap5 Det mongolske riket dialogduk_kap6 Europeisk oversjøisk ekspansjon. Den andre industrielle revolusjon Author: wicken Last modified by: wicken Created Date: 9/4/2005 7:28:44 PM Document presentation format: On-screen Show Company: UiO Other titles: Arial Default Design Den andre industrielle revolusjon Hva var 2IR

Den første industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen kan ofte deles inn i to deler: den først og den andre. Den først industrielle revolusjonen for det meste sted i Storbritannia, og jeg har lagt til en video fra Crash Course, som jeg bruker til diskusjonsgrunnlag Før den industrielle revolusjon, kunne kvinnene tjene penger på å lage klær, som de deretter solgte. Men senere kom det nye spinnemaskiner, som gjorde dette mindre lønnsomt. De kunne nå masseprodusere det som tidligere måtte gjøres for hånd. Nå måtte kvinner finne nye steder å tjene penger Den industrielle revolusjon Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Den industrielle revolusjon. Av cocktipus, 8. mars 2013 i Historie. Spinning jenny; Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. cocktipus 0 cocktipus 0 Medlemmer; 0 1 innlegg. Dette delvis interaktive undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om den industrielle revolusjon på Rjukan og Notodden i Norge. Aktivitetens læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon

Lecture notes - Den Industrielle Revolusjonen - HIS1310

Den industrielle revolusjon er navnet som er gitt på den massive sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri, og førte omgang manuelt drevet som «Spinning Jenny», men ble særlig forsterket av oppfinnelsen av dampmaskinen og ble videreført med elektrisitet og stadig mer automatisert maskineri Study Flashcards On DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJONEN at Cram.com. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Cram.com makes it easy to get the grade you want Arbeiderklassen, mellom to og tre millioner i 1914, levde under forhold som var typiske for en tidlig fase av den industrielle revolusjon - lav lønn, lange arbeidsdager, elendige boforhold, minimal utdannelse og mangel på sikkerhet i tilfelle arbeidsulykker, sykdom eller arbeidsløshet. Det harde disiplinsystemet i fabrikkene var særlig hatet

De tre industrielle revolusjonene - Bedriften BI Sammendra

Den tredje revolusjonen jeg vil dra frem, startet da Apple lanserte iPhone i 2007 Da indiske og franske aktører endelig forsto hva som foregikk, var de allerede håpløst akterutseilt. Ikke bare manglet de fabrikker som kunne produsere like billig, men hele den britiske tekstilindustrien og deres samarbeidspartnere hadde tilpasset seg den nye teknologien og blitt uendelig mye mer effektiv Her kommer en presentasjon om den industrielle revolusjon Denne artikkelen avslører begrepet teknologisk revolusjon, dens typer og historie. Problemene med konsekvensene av vitenskapelig og teknologisk fremgang vurderes problemene som oppstår av den teknologiske revolusjonen. Materialet vil være nyttig for brukere som er interessert i historien 1550 - 1900 : Den naturvitenskapelige revolusjonen Etter den Copernicanske revolusjonen var det tydlig at vitenskapelige teorier ikke kan bli akseptert uten omhyggelig testing. Kommunikasjonen mellom vitenskapsmenn økte og det ledet til flere oppdagelser

barnearbeid - Store norske leksiko

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for råmaterialer i den dynamisk voksende industrien Den Franske revolusjon var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa

den årsaker og konsekvenser av den franske revolusjonen De reflekterer tidens krevende samfunn. Blant hovedårsakene er økonomisk ustabilitet, og en av de viktigste konsekvensene var anerkjennelsen av menneskerettighetene. Den franske revolusjonen begynte i 1789 med Bastilles inntak Den industri­ elle revolusjonen er den viktigste årsaken til velstandsøkningen som har skjedd i verden de siste 200 årene. De viktigste brenn-stoffene i Eurasia Grafen viser hva slags brennstoff som har dominert på verdens-basis de siste 3000 årene. Vi ser at kullet ble enormt mye viktigere enn før under den industrielle revolusjonen. På sitt høyeste er Rochdale-kanalen nesten 200 meter over havet. Kanalen var en viktig transportåre for tekstiler under den industrielle revolusjon Sjekk den industrielle revolusjon oversettelser til Fransk. Se gjennom eksempler på den industrielle revolusjon oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

 • Shindy hat geheiratet.
 • Hvad er julehjælp.
 • Brandy melville oslo.
 • Sprossespak.
 • Vad finns i kylskåpet app.
 • Bj kennzeichen.
 • Orten slangord.
 • Nikola tesla aerodrom.
 • Kondensator bil tenning.
 • Casumo play okay.
 • Kjøkkenplater coop.
 • Mikro helikopter.
 • Forkjølet hver morgen.
 • Epoche klassik zusammenfassung.
 • Liquid sunday 2018 sets.
 • Kulde rekord.
 • Referanse internett.
 • Sjøveganhytta prisliste.
 • Kapybara pris.
 • Kikaninchen lied text.
 • Fengselsstraff for vold.
 • Möbelhäuser lahr.
 • Fellesskap definisjon.
 • Vg matnyheter.
 • Calculate handicap.
 • Archaeological museum of chania.
 • Privat studentbolig oslo.
 • Reducere rødme i ansigtet.
 • Bremerhaven aussichtsplattform container.
 • Land rover defender preisentwicklung.
 • Grimms treleker.
 • Wat is 013.
 • Ryggøvelser korsrygg.
 • Panikkangst tips.
 • Studiebolig aalborg universitet.
 • Brød uten karbohydrater oppskrift.
 • Partyräume würselen.
 • Shameless season 6 episode 1 watch online free.
 • Oxford university.
 • Os vgs.
 • Bremykt sunt.