Home

Norsk grammatikk tallord

Kapittel 7 Tallord - Riksmålsforbunde

 1. ologi anses grunntallene for å høre til ordklassen deter
 2. ativer kalles også bestemmerord - de bestemmer hva eller hvem substantivet henviser til (boken
 3. På norsk bruker vi komma i desimaltall, ikke punktum, og vi bruker flertall av substantivet. 1,2 grader 3,6 millioner. Unntak: Når tallet etter kommaet er 1, kan vi også ha entall. 0,1 milliarder eller 0,1 milliard. Etter null skal det stå flertall. null grader. Sammensetninger med tall som førsteled
 4. Tallord er 7 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp tallord i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Ett, nummer, siffer, tall, talltegn, ordenstal

I menyen har vi samlet skriveregler med mange gode eksempler som vi håper kan gi deg svar på det du lurer på. Finner du likevel ikke svaret du leter etter, kan du prøve lenkene under «Relaterte sider», søke i tidligere svar eller sende oss et spørsmål Grammatikk. Bøyning av regelrette verb Norsk er et språk med mange faste regler for hvilken rekkefølge ordene kan komme i. (Hvis ordene kommer i feil rekkefølge, kan man misforstå det som blir sagt.) Denne lista er ikke komplett, men her presenteres de vanligste konjunksjonene,. Grammatikk-terminologi Ny! Grammar terminology Revidert! Substantiv [Nouns] Substantivets former Substantivets former - tabell The forms of the noun Bestemt eller ubestemt form? Definite and indefinite form Ubestemt artikkel 111 substantiv som er nøytrum 45 irregulære substantiv Genitiv Denne, dette, disse og den, det de Substantivfraser.

Læreverkene Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 består av hver sin arbeidsbok med tilhørende nettsteder. Både bøkene og nettstedet til Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år Norsk Grammatik, skrevet av Ivar Aasen, er ei bok om norsk grammatikk som ble utgitt i 1864.Boka er en omarbeida utgave av Det norske Folkesprogs Grammatik som kom ut i 1848.Aasen hadde nå fått større innsikt i grammatisk teori. Det viktigste var likevel at 1864-utgaven av Norsk Grammatik er en normativ grammatikk for et nytt skriftmål, ikke som 1848-utgaven en deskriptiv (beskrivende. Her er de viktigste reglene for bruk av tallord. Her er de viktigste reglene for bruk av tallord. StudentTorget.no. Velkommen til hele Norges studentportal! STUDENTRABATTER 2.290 studenttilbud Studentliv Fra a- Norsk. Skriveregler Norsk stil Ordklasser Nynorsk Nye ord Hjelpemidler OPPGAVER OPPGAVER GRUNNTALL OG ORDENSTAL Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet skulle eller ville i presens + hovedverbet i infinitiv.. Skal bruker vi om noe skal skje i følge en plan.. Anne skal bo i Trondheim et halvt år. Hun skal studere ved det medisinske fakultetet

Determinativ - Riksmålsforbunde

 1. Mini-grammatikk. Substantiv. Substantiv Perfektum på norsk, men ikke på spansk . ¿ Acabar de + infinitiv. Al + infinitiv Préterito imperfecto Uregelrette verb i imperfecto Presens futurum.
 2. Hva kan være vanskelig i norsk grammatikk? Ingunn Nilsen Studieverkstedet - 5. september 2013 Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken? Sentrale emner i norsk som andrespråk. Ane Golden, Kirsti Mac Donald, Bjørg A. Michalsen, Else Ryen. Universitetsforlaget 199
 3. igrammatikk - bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser: substantiv (bil, frukt, Jenny) verb (arbeide, løpe) adjektiv (kjekk, artig, pen) adverb (hjemme, inne, fremdeles

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner Norsk: ·(mest brukt i flertall) vanleg, normal Han var ikkje som andre.· (mest brukt i flertall) ikkje den same som subjektet Du må ta omsyn til andre.··ordenstall til to Det er annen gang på rad du kommer alt for sent Det er sikkert fordi vi i Norsk for innvandrere er veldig glade i grammatikk, og en ting vi synes er ganske spennende, er ordklasser. Alle ordene i språket kan deles inn i ti ordklasser. Handlinger er verb. Navn på ting og personer er substantiver. Smaker, lukter og farger er adjektiver Tøm søkefelt. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Praktisk informasjon; Rettighete

Tall, tid og dat

1. Skriv små tall fra null til ni som tallord og større tall med tall (Se imidlertid punkt to nedenfor.) 2. Skriv enkle store tall som tallord og sammensatte store tall som tall; 3. Vær konsekvent; Tall på norsk versus tall på engelsk. På engelsk brukes komma vanligvis til å angi tusener - i motsetning til på norsk

Synonym til TALLORD i kryssord - Kryssordbok

Skriveregler - Språkråde

Han har en bror. Broren er lege.: Han har en bror som er lege.: Dette er et rekkehus. Rekkehuset ser lyst og trivelig ut.: Dette er et rekkehus som ser lyst og trivelig ut.: På den andre siden vil jeg anbefale det til noen Grammatikk En innføring av Anne Lene Berge Det er vanlig å dele et språksystem inn i fire hoveddeler: fonologien, som beskriver lydsystemet, morfologien, som gjør greie for hvordan ord er bygd opp og hvordan de blir bøyd, syntaksen, som viser hvordan ord kan føyes sammen til større enheter, for eksempel setninger, og semantikken, som tar for seg hva ord og setninger betyr

Grammatikk.com inneholder pdf-dokumenter med forklaringer til norsk grammatikk, vokabular og uttale, i tillegg til grammatiske oversikter. Tekstene er rettet mot utlendinger som lærer norsk. Målet er å tilby oversiktelige forklaringer i et relativt lett språk for fremmedspråklige brukere Men jeg kan ikke si at dette preger boka som helhet. I så måte skiller den seg heller ut fra de mest sammenlignbare forgjengerne, Knud Knudsens Haandbog i dansk-norsk Sproglære (1856), August Westerns Norsk riksmåls-grammatikk for studerende og lærere (1921) og Olav Næs' Norsk grammatikk (1965, 1972) Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver Lurer på om det finnes noe program for å rette norsk og/eller engelsk grammatikk? Og hva det evt ca koster

Grammatikk Norsk for deg

 1. ikurs som er helt gratis, og et helt komplett kurs som koster noen kroner. Men alle som tar gratiskurset, får et ekstra godt tilbud!. I tillegg har vi et forberedelseskurs for den som skal ta den skriftlige Bergenstesten
 2. Grammatikk: tallord. Pronomen (objektsform). Substantiv (ubestemt form entall og flertall). Stedsadverb (her-hit. der- dit.) Uttale: i-lyd, sj-lyd/kj-lyd. Skriftlig oppgave etter tema 3: skriv en biografi (Isabel Santos og Jan Eriksen oppgave 18 side 42 i arbeidsboka) + en kjent person (politiker, musiker, skuespiller, filosof, venn). Nettoppgave
 3. Kan du være norsklærer, eller trenger du et grammatikk-kurs først? Test deg selv
 4. 65. grammatikk grammatikken grammatikker grammatikkene 66. grunn grunnen grunner grunnene 67. grunnlov grunnloven grunnlover grunnlovene 68. gutt gutten gutter guttene 69. gård gården gårder gårdene 70. handling handlingen handlinger handlingene 71. hindring hindringen hindringer hindringene 72. hund hunden hunder hundene 73

grammatikk.com - Norsk grammatikk kort forklar

Norsk grammatikk

Mini-grammatikk. Verb. Diftongerende verb Framtid på spansk Presens hacer Presens perfektum. ¿ Presens perfektum: uregelrett bøyning av partisippet Tallord 1 - 10 Tallord 11- 100. Norsk grammatikk for læreren. Kirsti Mac Donald. Exploring Norwegian Grammar. Kirsti Mac Donald og Marianne MacDonald. Unibok. Verdens historie Unibok. Asle Sveen og Øivind Stenersen. Intro Bokmål (2015) Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen. I trafikken (2012) Perly Folstad Norberg, Arne Rogstad og Odd Grønbeck Grammatikk - Tallord - Grunntall - Fra 0 til 5 Kjøp Norsk grammatikk fra Norske serier Gir ei oversikt over norsk grammatikk når det gjelder substantiv, artikler, pronomen, tallord, adjektiv, verb, adverb, konjunksjoner, preposisjoner og interjeksjoner. Har eksempler på analyse og liste over sterke verb Vår pris 49,-. Gir ei oversikt over norsk grammatikk når det gjelder substantiv, artikler, pronomen, tallord, adjektiv, verb, adverb, konjunksjoner, preposisjoner og.

Norsk Grammatik - Wikipedi

Dato. Når vi skal skrive en dato, har vi forskjellige muligheter både på norsk og engelsk. Vi kan skrive datoen med bokstaver, vi kan skrive en kombinasjon av tall og bokstaver, og vi kan skrive utelukkende med tall.. Når du inkluderer dato i en konkret tekst på engelsk, er det vanligvis mest passende å bruke en kombinasjon av tall og bokstaver.. Norsk grammatikk enkelt forklart er skrevet for deg som lærer norsk eller underviser i norsk som andrespråk eller fremmedspråk. Boka bygger på nettstedet grammatikk.com og forsøker å forklare grammatikken på en enkel og oversiktlig måte, med et enkelt språk og mange eksempler

Norsk grammatikk (Perm) av forfatter Hans Longva. Pris kr 49. Gir ei oversikt over norsk grammatikk når det gjelder substantiv, artikler, pronomen, tallord, adjektiv, verb, adverb, konjunksjoner, preposisjoner og interjeksjoner Grammatikk B2 styrker din bruk av mer avansert norsk grammatikk. Du bør, som et minimum, være på nivå B2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEFR). Kurset tar utgangspunkt i materiale utviklet av Alfaskolen. I starten av kurset vil det gjennomføres en prøve slik at læreren kan tilpasse undervisningen

Ordklasser: Tallord

Norske Marlen behandler de alvorligste tilfellene. QUIZ: Norsk språk og grammatikk 02.12.2019. I Sverige ville barnefaren trolig gått fri. AUF-strid om oljenæringen. Hva er riktig Emnet gir en grunnleggende innføring i bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk med sikte på aktiv beherskelse. Hovedvekten legges på bøyningsmønstre, tempusbruk, ordstilling og sammenligning av bosnisk/kroatisk/serbiske og norske språklige konstruksjoner. I emnet legges det vekt på så vel. Kjøp Norsk grammatikk fra Bokklubber Gir ei oversikt over norsk grammatikk når det gjelder substantiv, artikler, pronomen, tallord, adjektiv, verb, adverb, konjunksjoner, preposisjoner og interjeksjoner. Har eksempler på analyse og liste over sterke verb Norsk som andresprk. Her finner du en del oppgaver som du kan ve deg p.Download Free eBook:Kirsti Mac Donald, Norsk grammatikk: Norsk som andresprk (Arbeidsbok Teoribok) - Free epub, mobi, pdf ebooks download, ebook torrents .Free PDF ebooks (user's guide, manuals, sheets) about Test norsk grammatikk ready for download. Norwegian An Essential.

ORDENSTALL - Norsk begynner A

Engelsk lurer seg inn i norsk grammatikk Engelske lånord er lette å oppdage. Verre er det å avsløre hvordan engelsk påvirker norske uttrykk og grammatikken vår. Svein Inge Meland frilansjournalist. NTNU. fredag 12. april 2019 - 04:30 Tilgang for norske IP-adresser Tittel: Norsk grammatikk for fremmedspråklig

85* Presens 1: 86* Presens 2: 87* Presens 3: 88* Presens 4: 89** Presens 5: 90** Presens 6: 91** Presens 7: 92** Presens 8: 93* Preteritum 1: 94* Preteritum 2: 95** Preteritum Tren Engelsk Grammatikk A, B og C er engangshefter beregnet på 5.-7. tinn, men de kan også brukes som repetisjonsmateriale for ungdomstrinnet. Kapitlene inneholder regelruter, øvinger med stigende vanskelighets grad og tester. Heftene har en avsluttende side med henholdsvis ordliste, tallord og uregelrette verb. Hvert hefte har egen fasit Kjøp Norsk grammatikk fra Tanum Gir ei oversikt over norsk grammatikk når det gjelder substantiv, artikler, pronomen, tallord, adjektiv, verb, adverb, konjunksjoner, preposisjoner og interjeksjoner. Har eksempler på analyse og liste over sterke verb Norsk grammatikk, 2. utgave er en grundig, men populær systematisk beskrivelse av moderne norsk språk, bokmål (moderate former)/riksmål. Boken er utarbeidet av språkeksperter i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Utgangspunkt for fremstillingen har vært Gorgus Cowards kjente Riksmålsgrammatikk

Norsk grammatikk på arabisk Norsk som andrespråk Nå kan deltakerne lære seg de viktigste forskjellene mellom arabisk og norsk grammatikk. Vi har laget 24 korte videoer der Muqdad Akbawi forklarer. Publisert: 26.03.2020. Muqdad Akbawi og. Grammatikk er bare studiet av et talespråk som er nedskrevet. Og hvis du skal forstå et nytt språk fullt og helt, må du ikke bare kunne snakke ditt eget morsmål, du må også kunne snakke om det. Vi kaller språket vi bruker for å beskrive språk for metaspråk. Å beherske dette metaspråket vil hjelpe deg å lære andre språk Grammatikk-tabeller - En firesiders folder som gir en kortfattet oversikt over de viktigste bøyningsmønstrene i norsk grammatikk. - Et nyttig verktøy for utlendinger som skal skrive norsk og er usikre på bøyingsmønster

Grammatikk:-Grammatikksider-Ressurssidene-Ordnett-gramatikk.com-Mot B1 - Universitetet i Oslo; grammatikkoppgaver-For spesielt interesserte:-Om leddsetninger - Konjunksjoner og subjunksjoner / Pdf A: Verbtider på norsk (YouTube «Norsk har ikke bare ni vokaler, som vi lærer på skolen, men 18, fordi alle kommer i kort og lang variant», sier han. Det norske skriftsystemet skjuler den egentlige uttalen. «Vi har ikke alltid samsvar mellom ord og lyd», sier han, og drar frem ordet 'kost'. Vi feier med en kost, men vi har kost oss med vin, og alt har en kost Praktisk norsk 2 er en øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer. Boka gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene

Grammatikk - Universitetet i osl

Velkommen til nettstedet for Håndbok i grammatikk og språkbruk!. Nettstedet er gratis, men for å få full nytte av det trenger du boka med samme navn. Den kan du kjøpe i en bokhandel eller bestille direkte fra Fagbokforlaget.Boka inneholder oversikter og systemer, har forklaringer og eksempler og viser hvordan man kan bruke det norske språket Læreplan i norsk (NOR01‑06) Delvis innført. Innføring av denne læreplanen begynte 1.8.2020; Gyldighet og innføring; Språk og målform. Bokmål; Ingen andre språk tilgjengelig; Last ned. Læreplan i Norsk (NOR01‑06) - Bokmål, PDF; Del. Kopier. Til overordnet del. Om faget tallord på tysk. Vi har én oversettelse av tallord i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.tallord i bokmål-tysk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Mini-grammatikk. Verb. Verbene ser og estar . Verbet hay / . ¿ Verbet Upersonlig man på norsk . Pronomen. Presens perfektum og plassering av pronomen.. Direkte og indirekte objekt. Direkte objektsform Plassering av. Grammatikk og bøyingsparadigme. Her er en sørsamisk minigrammatikk, laget spesielt for brukere av Oahpa-åarjel, men kanskje er den nyttig for andre brukere også.Grammatikken er oppdelt etter ordklasse, og for noen ordklasser kommer du først til ei oversiktsside med link til en større side

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene. Med appen har du ordbøkene i lomma hvor du enn er, og du kan søke i dem når du ikke har nettilgang God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på sakte og rask spor 2, og spor 3.Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. Med tydelig progresjon og eksplisitte forklaringer i hvert kapittel, vil læreverket bygge opp språkforståelsen gradvis Grammar exercises Norwegian. Interaktive grammatikkoppgaver for internasjonale studenter Bokmål Interaktive grammatikkoppgåver for internasjonale studentar Nynors Å lage enkle setninger: Vi lager setninger på norsk. Publisert i grammatikk , ordstilling , Uncategorized | Legg igjen en kommentar mars 13, 2018 av introip For å lære mer viser vi til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne. Oppgaver. 1 Velg riktig setning. 2 Skriv riktig setning. 3 Spørsmål. 4 Lag riktige setninger. 5 Som-setninger. Om verket. Nødvendig programvare

Noen ganger kan vi bruke adjektiv som substantiv. Her lærer du hvordan vi gjør det. For å lære mer norsk sjekk se våre kurs på https://skapago.teachable.com Norsk-Grammatikk-Bok 1/3 PDF Drive - Search and download PDF files for free. Norsk Grammatikk Bok Read Online Norsk Grammatikk Bok This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Norsk Grammatikk Bok by online. You might not require more become old to spend to go to the books opening as competently as search for them Start studying Norsk grammatikk - hvilken ordklasse?. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Ordenstall Norsk - norsk 2020

Boken er beregnet for voksne og ungdom som kan en del norsk fra før. Den kan gjerne brukes som selvstendig øvelsesbok. Øvelsene er imidlertid ganske nært knytter til forklaringene i Norsk Grammatikk f Norsk grammatikk. Arbeidsbok følger teoriboka og gir anledning til å gå grundigere inn på hvert emne. Ved å bruke arbeidsboka parallelt med teoriboka vil man få mange flere eksempler. Norsk grammatikk er et illustrert engangshefte som motiverer eleven til å øve og lære grunnleggende grammatikk.Heftet omhandler ordklassene, setningstyper og setningsanalyse. Elevene får kortfattede forklaringer og regler, og rikelig med varierte oppgaver. Korte, inspirerende tekstutdrag er utgangspunkt for en del av oppgavene, kombinert med morsomme illustrasjoner

På vei Arbeidsbok (2018) kap

Mini-grammatikk. Verb. Verbene ser og estar Verbene hay og Perfektum på norsk, men ikke på spansk . ¿ Pretérito indefinido Noen uregelrette verb i. Konsept 2 er interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk, språkhistorie, sjangerlære, litteraturhistorie, spill og oppgaver. Konsept 2 følger fagplanen i norsk som andrespråk videregående, men kan også brukes av andre Norsk Grammatikk Regler - tyler.depilacaoalaser.me Norsk Grammatikk Regler As recognized, adventure as capably as experience more or less lesson, amusement, as with ease as understanding can be gotten by just checking out a ebook norsk grammatikk regler also it is not directly done, you could recognize even more nearl GRAMMATIKK: Verbsystemet Tempus Dannes vha Eksempler PRESENS V -r Jeg leser nå. Jeg står opp kl.7 PRETERITUM V-et V-te V-(d)de V(ur) Jeg laget middag kl.8 Jeg spiste middag kl.9 Jeg bodde i USA for 2 år siden. Jeg løp til butikken i går. PERFEKTU

PPT - NORDISKE SPRÅK PowerPoint Presentation, free

Videoforelesning i grammatikk. Dette er en videoforelesning med temaet grammatikk. Varighet: ca 1 time og 12 minutter. Innhold i forelesninga: Hva er grammatikk Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Norsk grammatikk, 2. utgave er en grundig, men populær systematisk beskrivelse av moderne norsk språk, bokmål (moderate former)/riksmål. Boken er utarbeidet av språkeksperter i. Forklaringene er ordlagt med utgangspunkt i esperanto-grammatikken. I andre grammatikker (om esperanto eller andre språk) kan termene bli brukt på litt andre måter. Termene i lernu!-grammatikken følger mer eller mindre bruken i Plena Analiza Gramatiko av Kalocsay og Waringhien Norskkurs mellomnivå: grammatikk (B1) På dette kurset styrker du grammatikkunnskapene dine og blir tryggere på hva som er korrekt norsk. Vi går grundig gjennom den delen av norsk grammatikk som kan være vanskelig for deg som ikke har norsk som morsmål Pris: 377,-. heftet, 2016. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Norsk for deg!; grammatikkoppgaver av Cecilie Lønn (ISBN 9788245020670) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

 • Asus router login password.
 • Björn gustafsson emil i lönneberga.
 • Hundens år 2018.
 • Blomster til bryllup budsjett.
 • Türkische disco berlin kreuzberg.
 • Tips til garderobe.
 • Louise augusta av danmark.
 • Analkløe krem.
 • Blauer edelstein kreuzworträtsel.
 • Zeit nach trennung.
 • Jordskalv.
 • Servantbatteri bad høy.
 • Vereinfachte steuererklärung 2017 formular pdf download.
 • Edith piaf age.
 • Nansen quisling.
 • Kortermet strikkegenser.
 • Trygt å reise til ghana.
 • Straffeutmåling paragraf 219.
 • Eggstokk størrelse.
 • Mitsubishi truck deler.
 • Ship yorktown.
 • Voir konjugieren.
 • Spannende kurzgeschichten für schüler.
 • Øjenoperation polen.
 • Kristiansand sfo.
 • Amagermannen.
 • Erlebnisdinner braunschweig.
 • Ab wann kurze hose beim joggen.
 • Kulde rekord.
 • Playstation 4 pro vs slim.
 • Kiss i was made for loving you lyrics.
 • Bares für rares lieblingsstücke 2018.
 • Usa roadtrip planner.
 • Badekar leker.
 • Professionelle wett tipps.
 • Billetter haugesund brann.
 • Snøfreser ariens.
 • Jonas gahr støre firma.
 • Hijau daun aku ingin engkau.
 • Hva skjer hvis man har tampongen i for lenge.
 • Swingkurs tromsø 2017.