Home

Befolkningstetthet globalis

Befolkningstäthet - Globalis

 1. Globalis / Statistik / Befolkningstäthet Statistiken visar antalet människor per kvadratkilometer. Källa: World Population Prospect. Stapeldiagram Bädda in. Befolkningstäthet Invånare per kvadratkilometer (2020) Tabell Bädda in. Befolkningstäthet 2020. Land.
 2. Land tall (2020) Kina: 1439323776: India: 1380004385: USA: 331002651: Indonesia: 273523615: Pakistan: 220892340: Brasil: 212559417: Nigeria: 206139589: Bangladesh.
 3. Verdens befolkning I dag er vi over 7 milliarder mennesker på jorda. Hvordan vil befolkningsveksten utvikle seg? Blir vi flere, eller flater kurven ut? Hvordan takler jorda vår eksistens og..
 4. I 2020 er det 7,8 milliarder mennesker i verden, ifølge FNs beregninger. Folketallet i verden passerte 7 milliarder - 7000 millioner - i 2011. Årlig vokser verdens befolkning med 80 millioner, en nedgang fra slutten av 1980-årene, da veksten noen år var på over 90 millioner mennesker. Den årlige veksten som andel av befolkningen var derimot størst i 1960-årene med 2,1 prosent, noe.

Befolkningstall - F

Avtal med læreren din hvordan du/dere skal arbeide med dette stoffet Tabell 3.1 Befolkningstetthet i Norden og Europa Norge Sverige Danmark Finland Island Europa Befolkningstetthet (innb./landareal i km2) 16,5 23,4 130,4 17,8 3,2 116,3 Andel bosatt i tettsted (%) 80,6 85,1 87,4 84,7 93,8 Et utvalg av kart som viser noe av vår påvirkning på klode Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Befolkningstetthet er et geografisk og et demografisk uttrykk. Den kan vise graden av urbanitet i et område. Måles vanligvis i antall innbyggere per km² landareal. Man kan altså regne ut befolkningstetthet ved å ta antall innbyggere i et område og dele det på landarealet de bor på Folketetthet, eller befolkningstetthet, er et mål som viser antall personer bosatt på et visst areal. Vanligvis oppgis folketettheten per km2. Tetthetstall for antall mennesker per kvadratkilometer i de enkelte stater er ofte intetsigende eller vanskelig sammenlignbare. Eksempelvis er befolkningstettheten 2 i Mongolia, 9 i Russland, 14 i Norge, 505 i Nederland og nesten 8000 i Singapore (2016) Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden Befolkningstetthet i verden (1994) Denne listen rangerer verdens verdensdeler, land og avhengige territorier etter samlet innbyggertall, primært etter FNs definisjoner og data. FN utgir regelmessig publikasjonen World Population Prospects med tilhørende database som anslår folketallet i verdens stater, underlagte og oversjøiske territorier, samt for større byer Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklærin

Storbritannias befolkning er sammensatt; både keltere, romere, angelsaksere, skandinaver, normannere med flere har gjennom tidene innvandret til landet og satt preg på befolkningen opphavsmessig, språklig og kulturelt. Kelterne ble tidlig drevet vestover og nordover av romere, angelsaksere og juter, som invaderte Storbritannia på 400-500-tallet

Verdens befolkning - Mæla ungdomsskol

Land / Befolkningstetthet. Liste over land og territorium etter befolkningstetthet. Klassifisering Befolkningstetthet (2018) Land Innbyggere / km²; Singapore 8.137,1. Verden: Befolkning 1800..2020..2100, Verden Nåværende befolkning , Milepæler, Verdens befolkning kart, demografi. Navn. Ivar Aasen valgte Norig som standardform i landsmålet på 1800-tallet. I 1917 ble formene Norig og Norge sidestilt i landsmål, men ved rettskrivingsreformen i 1938 ble Noreg eneform i nynorsk. På bokmål og riksmål har Norge alltid vært eneform. Landet heter Norga på nordsamisk, Vuodna («Fjord») på lulesamisk, Nöörje på sørsamisk og Norja på kvensk Avtal med læraren din korleis du/de skal arbeide med dette stoffet Sverige - Befolkning 1950..2020..2100, Befolkningstetthet, Sverige Befolkningen på karte

Thailands befolkning er estimert til 67 725 979 innbyggere (2014). Folketallet vokste raskt på 1900-tallet, fra 8 millioner i 1905, til 20 millioner i 1950 og 36 millioner i 1970, men vekstraten har avtatt, og er siden 2006 estimert til 0 prosent per år. Forventet levealder ved fødsel er for kvinner 78 år og for menn 71 år En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen». Ordet blir brukt synonymt med folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag og innbyggere. Verdens befolkning er i 2020 på 7,8 milliarder mennesker

Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter kjønn og alder og framskrivinger av antall innvandrere etter kjønn, alder og landbakgrunn Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe.Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og regionutvikling, arbeidsmarked, handel og samferdsel Førsteplassen går til Hong Kong som har verdens største befolkningstetthet. Her bor det 6 500 mennesker per kvadratkilometer. Til sammenligning bor det 18 mennesker per kvadratkilometer i Norge. Hongkongs befolkning er beregnet å øke til rundt 8,1 millioner Viser side 1. Fant 32 setninger matching frasen befolkningstetthet.Funnet i 3 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart Statistikk i sanntid over verdens befolkning, regjeringer, økonomi, samfunn, media, miljø, mat, vann, energi og helse. Interessant statistikk med verdens befolkning.

verdens befolkning - Store norske leksiko

 1. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes
 2. befolkningstetthet, nedbørskart og kart over miljøbelastning. Utprøving og evaluering av Globalis Første versjon av Globalis ble lansert høsten 2003. I den forbindelse ble det gjennomført en større utprøving av verktøyet med studenter fra høgskolen i Hedmark. Utprøvingen skulle gjøres i forbindelse med studentenes praksis
 3. Befolkningstetthet: 32 per km2. Selvstendig: 1776. Mye immigrasjon i landet. Ingen krig i landet i nyere tid. Den kalde krigen. Vietnam. Ca. 85 mill. innbyggere. Befolkingstetthet: 256,1 per km2. Selvstendig: 1954, samlet som et land i 1975. Lite eller ingen immigrasjon. Mange flyktninger etter krigen. Mye krig og uro i landet, Vietnamkrige

Statistik om Dødsrate i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort Globalis tar utgangspunkt i FNs tusenårsmål, som skal være nådd innen 2015, og viser hvordan de enkelte land ligger an i forhold til å nå disse målene. befolkningstetthet, nedbørskart og kart over miljøbelastning. Verktøyet er interaktivt på den måten at det er brukeren som innen Seksdagerskrigen globalis. Seksdagerskrigen, betegnelse på den tredje israelsk-arabiske krig, som pågikk i de seks dagene fra 5. til og med 10. juni 1967, og som ble utkjempet mellom Israel på den ene siden og flere arabiske stater - først og fremst Egypt, Jordan og Syria - på den andre

befolkningstetthet etc Lesing: Midgard 6 Skriving: Presentasjon Muntlig: Presentasjon Midgard 6 Globalis.no NRK Super og Aftenposten junior Jobbe hver for seg Samtaler felles i klassen Quiz 40 41-51 Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis Samanlikne likskapar og skilnader mellom land Bakgrunn:Globalis.no om Sør-Afrika 95 000 på VM-åpningen Fem minutter fra Alexandra ligger Hilton-hotellet i Sandton . er har det nederlandske stjernegalleriet med Wesley Sneijder og Arjen. Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. I tillegg finner du luftfartshindre, tilgjengelighetsdata og fastmerker. Lag dine egne kart, og del på din egen nettside

Befolkningstetthet - Cappelen Damm Undervisnin

 1. Utsnitt fra www.globalis.no Hva betyr tegnforklaringene og symbolene på høyre side av kartet over befolkningstetthet? Forklar alle punktene med egne ord
 2. Sør-Afrika har en svært sammensatt, komplisert og blodig historie, Statistikk og andre data om Sør-Afrika i FN-sambandets nettsted Globalis.no. Sør-Afrika - Befolkning 1950..2019..2100, Befolkningstetthet, Sør-Afrika Befolkningen på karte ; alitet og. sør - De beste turer og dagstur
 3. Spanien befolkning 2020 Spanias befolkning - Store norske leksiko . Folketallet i Spania ble beregnet til 46,9 millioner i 2019. I perioden 2000-2010 var den årlige befolkningsveksten 1,5 prosent, men denne tendensen har snudd
 4. Gamer.no er Norges viktigste og beste nettsted for data- og videospill

 1. http://www.globalis.no/Verdenskart/Menneskelig-avtrykk Kart fra FNs miljøprogram som viser hvordan mennesket påvirker jordas landoverflate i dag (2002)
 2. kontinenter i verden (ressurser, klima, befolkningsvekst og befolkningstetthet). • Du skal gjøre rede for hvordan politiske og samfunnsmessige endringer kan føre til forandringer for et lands eller kontinents befolkning. • Du skal forklare hva BNP(brutto nasjonal produkt) og hvordan man kan bruke dette som e
 3. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 4. Fordypningsoppgave i samfunnsfag om sammenligning mellom et rikt og et fattig land, henholdsvis USA og Vietnam. Tar for seg historie, geografi og samfunnskunnskap i hvert av landene. Karakter: 5+ (10. klasse
 5. oriteter udsættes for diskri
 6. befolkningstetthet). Du skal gjøre rede for hvordan politiske og samfunnsmessige endringer kan føre til forandringer for et lands eller kontinents befolkning. Globalis.no, SNL.no Deles ut på ark. Lesebestilling Læringsprodukt Gjør deg kjent med fagets 3 lærebøker
 7. Sverige (svensk: Sverige), offisielt Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av Den skandinaviske halvøy.Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet er knyttet til Danmark i sørvest ved Øresundsforbindelsen.Med et areal på nærmere 450 000 km² er Sverige det femte største i Europa, og det har fra januar.

Sølvberget bibliotek og kulturhus, er Stavangers møteplass for kunnskap, kreativitet og opplevelser. Åpent til kl. 21 hver dag. Velkommen Av verdens land med en viss størrelse er Bangladesh det med høyest befolkningstetthet, med 1002 personer pr. km². Befolkningen er etnisk homogen, bengalere utgjør 98 %.En stor majoritet av disse snakker bengali.Bengali er statens offisielle språk, men engelsk er også utbredt i offentlig sektor og i utdanningssystemet.. 83 % av landets innbyggere er muslimer, med en stor minoritet (16 %.

Verdenskart - F

Storbritannia (engelsk: United Kingdom, forkortelse UK), offisielt Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (engelsk: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), er et europeisk land og en stat i Vest-Europa.Storbritannia er et konstitusjonelt monarki som omfatter de fire riksdelene England, Wales, Skottland og Nord-Irland.. 36 relasjoner: Amnesty International, Angola, Biland, Det internasjonale pengefondet, Europa, Fantomet (figur), FNs medlemsland, Geografi, Globalis, Haiti, Iran, ISO 3166-2:GB, ISO 3166-2:SE, Liste over historiske stater, Liste over land etter areal, Liste over land etter HDI (2005), Liste over land etter HDI (2006), Liste over land etter HDI (2007), Liste over land etter HDI (2010), Liste. Pakistan (urdu: پاكِستان, Pākistān), offisielt Den islamske republikken Pakistan (urdu: اِسلامی جُمہُوریۂ پاكِستان, Islāmī Jumhūriya'eh Pākistān) er en uavhengig stat i Sør-Asia, og ligger i et krysningspunkt for de strategisk viktige regionene Sør-Asia, Sentral-Asia og Vest-Asia.Med sin befolkning på mer enn 180 millioner innbyggere, er Pakistan det. Danmark (Denamearc) nævnes i et manuskript der også indeholder den Angelsaksiske Krønike, nærmere betegnet The Abingdon Chronicle II.I manuskriptet, som menes at være nedskrevet i det 11. århundrede, genfortælles Orosius på angelsaksisk, og i det pågældende afsnit berettes om nordmanden Ottar - den angelsaksiske genfortælling blev i ældre tid traditionelt tilskrevet Alfred den. Denne artikkelen omhandler landet i Europa. For kongeriket med samme navn, se Kongeriket Nederlandene

Burundi, formellt Republiken Burundi [1] (kirundi: Republika y'u Burundi, franska: République du Burundi), är en suverän stat i Östafrika.Den är belägen vid den norra ändan av Tanganyikasjön och gränsar till Kongo-Kinshasa, Rwanda och Tanzani Namibia er blant de tre uavhengige landene i verden med lavest befolkningstetthet. Majoriteten av befolkningen er av afrikansk avstamning (84 % bantu og khoisan). Ovambo-stammen utgjør rundt halvparten av befolkningen, konsentrert nord i landet Folkerepublikken Bangladesh; Gôno Projātontrī Bānglādesh গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ; Flagg: Riksvåpe Av verdens land med en viss størrelse er Banglasdesh det med høyest befolkningstetthet, med 1002 personer pr. km². Befolkningen er etnisk homogen, bengalere utgjør 98 %.En stor majoritet av disse snakker bengali.Bengali er statens offisielle språk, men engelsk er også utbredt i offentlig sektor og i utdanningssystemet.. 83 % av landets innbyggere er muslimer, med en stor minoritet (16 %. Republikken Ecuador er et land ved ekvator, nordvest i Sør-Amerika.Landet grenser til Colombia og Peru og har kystlinje mot Stillehavet.Ecuador er et av de minste landene på dette kontinentet, det åttende største målt i areal.Sammenlignet med europeiske land er Ecuador litt mindre enn for eksempel Italia.Ecuadors hovedstad er Quito.. Befolkningen i landet er preget av etnisk mangfold med.

Distriktenes særegne utfordringer knyttes blant annet til geografi, klima og infrastruktur, samt til variasjoner i befolkningstetthet og størrelse på byer og tettsteder. Utfordringer kan også være knyttet til kontroll av grenser. Slike faktorer kan, slik politidistriktene ser det, være avgjørende for politiets oppdragsløsning Hvorfor er India og Kina så overbefolket? Utenriks. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det

Befolkning - SS

Eritrea befolkning. Eritrea er et multi-etnisk land med en befolkning på omkring 6 millioner. Det finnes ni folkegrupper i landet. Landet er dominert av semittisk talende folkegrupper som utgjør omkring 85% av befolkingen Landskap i norge geografi Geologi og landformer i Norge - Store norske leksiko . Norges berggrunn på land faller geologisk i fire hoveddeler: Det prekambriske grunnfjell tilhørende det baltiske skjold med sine stedvis påhvilende senprekambriske sedimenter (her 650 millioner år og eldre) og kambrosiluravleiringer (542-416 millioner år gamle) Den kaledonske fjellkjeden som ble dannet i.

Samoa er en stat bestående av en øygruppe i den sørlige delen av Stillehavet.Staten består av de to øyene Savai'i og Upolu og mange småøyer. Hovedstaden er Apia.Samoa har 187 400 innbyggere (2013). Viktige importvarer er industrivarer, mat, maskiner, forbruksvarer og transportutstyr.Viktige eksportvarer er kokosnøttkrem, sigaretter og drikkevarer Det er mange gode grunner til at man burde oppfordre folk til å flytte nærmere sin egen arbeidsplass og dermed pendle mindre. For kloden betyr det mindre utslipp av klimagasser fordi folk reiser mindre, for samfunnet betyr det mindre behov for investeringer i infrakstruktur som veier og kollektivtrafikk, for bedrifter betyr det mindre usikkerhet ved at ansatte blir mindre avhengige av tog. - Befolkningstetthet: 1 064,47 innbyggere per kvadratkilometer. - Internt fordrevne: 500 000. - Befolkning som lever i slum i byer: 70,8% av den totale bybefolkningen. - Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense: 49,80% - Forventet levealder: 64 år. - Underernært befolkning: 30% - Barnedødelighet: 69 per 1000 levendefødte. - Korrupsjon: 2,1 på en skala fra 0-10 (hvor 10 er best

Befolkningstetthet - Wikipedi

WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Ved folketellingen i 2011 hadde Namibia en folkemengde på 2 113 077, mot 1 830 330 i 2001 Nå er vi ferdig med våre to uker i praksis i 7. trinn, og det har vært både spennende og morsomt å undervise elever på mellomtrinnet. Jeg må innrømme jeg ble positivt overrasket; det er forholdsvis lettere å bruke humor og ironi for å komme nærmere elevene på dette trinnet

WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Republikken Costa Rica; República de Costa Ric Fakta om: 4H sin jubileumsaksjon Hand of Hope 4H 75 år i 2011. Da 4H ble startet i 1936, var Norge et fattig land. I løpet av disse 75 årene har Norge utviklet seg til et av verdens rikeste land Den islamske republikken Pakistan; اسلامی جمہوریت پاکستان Islami Jamahuriat Pakista

folketetthet - Store norske leksiko

 1. KAPITTEL 1: INNLEDNING - Duo - Universitetet i Osl
 2. ste uavhengige stat. De nærmeste øygruppene.
 3. Befolkningstetthet varierte fra 347 innbyggere per km² på Pukapuka, til 8 personer per km² på Mitiaro. Religion. Trossamfunn på Cookøyene (2011) Cook Islands Christian Church Statistikk og andre data om Cookøyene i FN-sambandets nettsted Globalis.no
 4. Nederland er et særdeles flatt land der bare de sørøstligste områdene, som strekker seg sørover langs grensen mellom Belgia og Tyskland mot Ardennene, har åser høyere enn 100 meter.Høyeste punkt i den europeiske delen av landet er på 322,7 meter over havet ved Vaalserberg, på grensen mot Tyskland og Belgia (Drielandenpunt, trelandspunktet)
 5. Passordet vil bli sendt til deg på din e-post. MIFF. Om MIFF; Bli medlem; Bli fastgiver for Israel; BLI AKTI
 6. Canada er et land i Nord-Amerika.Landet er en føderasjon bestående av ti provinser og tre territorier. Ottawa er hovedstad.Landet er et konstitusjonelt monarki og et parlamentarisk demokrati. Engelsk og fransk er de offisielle språkene. Canada har en befolkning på 35,6 millioner

Befolkningen - SS

Liste over land etter innbyggertall - Wikipedi

Definitions of Tuvalu, synonyms, antonyms, derivatives of Tuvalu, analogical dictionary of Tuvalu (Norwegian Spredt boligbygging i Skandinavia - Norsk institutt for by- og. 1753 relasjoner: Abdul Aziz al-Hakim, Abdul Baset Ali al-Megrahi, Abdul Rashid Dostum, Abkhasia, Adam Rapacki, Adel Emam, Adlai E. Stevenson, Adlai Stevenson II, Adolf Eichmann, Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Hopp til navigering Hopp til søk. «Costa Rica» har flere betydninger

 • Odysse champagne.
 • Modern family season 9 episode 7 air date.
 • Tanzkurse mauthausen.
 • Psykologiske teorier.
 • Cinestar 5 sterne ticket im kino kaufen.
 • Hvordan kjøpe domene.
 • Fagbrev salgsfaget.
 • Leie hytte vestfold.
 • Whisky empfehlung 2017.
 • Silver pagoda.
 • Besøke budapest.
 • Mole l.
 • Pool rules 8 ball last pocket.
 • Pakkeautomat bragernes.
 • Rust jekkfeste.
 • Sølvguttene helgerud kirke.
 • Nyheter nord korea.
 • Magnor glassverk rocks.
 • Ü30 gewandhaus 2018.
 • Dipea pka.
 • Zirkeltraining fitnessstudio.
 • Öffnungszeiten top fit.
 • Innbyggere i norge 2017.
 • Hokusai bølgen.
 • Trekking rahmen disc.
 • Plan og bygningsloven regjeringen.
 • Dårlig blodsirkulasjon hånd.
 • Gardena 25 8023.
 • Høring standard norge.
 • Gilan sharafani skilt.
 • Fribeløp arbeidsgiveravgift.
 • Ov chipkaart abonnement scholieren.
 • Eines tages werden wir sterben aber an allen anderen tagen nicht.
 • Vip news gala.
 • Substans definisjon.
 • Z wave protocol.
 • Fadderuke.
 • Medfødt laryngomalasi.
 • Bygge billig gaming pc.
 • Oslo parcel centre telefon.
 • Fliser soverom.